2015. április 11., szombat

100 nap imádságban 18

18. nap - 2015. április 11. szombat

“Isteni kegyelemre van szükség az indulásnál, isteni kegyelemre az előrehaladás minden lépésnél, és egyedül az isteni kegyelem képes befejezni a munkát. Nincs helye a gondtalan hozzáállásban való megnyugvásnak… Lehetséges, hogy Isten Lelkének bizonyos mértékével rendelkeztünk, de ima és hit által folyamatosan törekednünk kell a Lélek nagyobb mértékére. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 507-508. oldal

IMACÉLOK:
1.      Imádkozzunk azért, hogy a késői eső kitöltessék Isten egyházára a Generál Konferenciai ülésszakon. Nem ismerjük Isten menetrendjét, de ismerjük Isten ígéretét. Kérjük tehát kitartóan amíg el nem jön! (És bárcsak előbb jönne, mint később!)

2.      Imádkozzunk, hogy “Ami lehetett volna” 1901-ben, az megtörténjen 2015-ben, Jézus visszajövetelének siettetése érdekében.

3.      Imádkozzunk azért, hogy mindaz megvalósuljon közöttünk, amivé az idők végén lennünk kell, Isten prófétai üzenetének pedig ki kell zendülnie a világba késedelem nélkül.

4.      Imádkozzunk, hogy az őszinte alázat lelkülete és a nyugodt, krisztusi magatartás uralkodjon az ülésszak minden előterjesztése és megbeszélése során, és hogy szeretettel és tisztelettel viseltessünk mindenki iránt.

5.      Imádkozzunk minden találkozó programfelelőséért és vezetőjéért, beleértve azt is, hogy a “ügyintéző ülések” a Lélektől vezetett legyen, a találkozók pedig életeket változtassanak meg és ne csak szokásos ügymenet legyen.

6.      Imádkozzunk, hogy a küldöttek és vezetők szánjanak majd időt a közös imádságra és az Alamodome F termében lévő imaszoba meglátogatására is.

7.      Imádkozzunk, hogy az időjárás elviselhető legyen és ne legyen túlságosan nagy a hőség a résztvevők számára, akik az Alamodome és a szálláshelyük között oda és vissza sétálnak.

8.      Imádkozzunk, hogy az Alamodome-ban dolgozó nem adventista személyzet is érzékelje majd Isten szeretetét és jelenlétét minden adventistában és ez késztesse őket arra, hogy többet akarjanak megtudni.

9.      Imádkozzunk a Szent lélek különleges kitöltetéséért a WAD (Nyugat-Afrikai Divízió) és a SPD (Dél-Csendes-óceáni Divízió) küldötteire, akik a Generál Konferenciára jönnek – Isten ismeri őket név szerint.

10.  Imádkozzunk a hatalmas egészségügyi előadást követő, ma megrendezendő utómunkáért a San Antonio-beli Alamodome-ban és Wilson testvérért és másokért, akik beszélni fognak a tömeghez. Imádkozzunk a soron következő evangelizációs sorozatokért, amelyeket Mark Finley fog tartani San Antonio-ban a nyári Generál Konferencia ülésszakának bevezetéseként, hogy sok új tag csatlakozzon majd a hithez. 

Többről van szó, mint szombati igehirdetésekről

· Bibliai szakasz elmélkedésre: Jak 1:21-27
·Kulcs szakasz: “Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” Jak1:22

Amikor fiatal édesanya voltam, kemény tapasztalatok révén tanultam meg, hogy a Bibliám olvasása az egyedüli módja a Jézussal való kapcsolatom fenntartásának. Amikor későn ébredtem és nem szántam időt Rá, egy leszálló spirálon találtam magam, ami megfosztott az erőtől, hogy ellen tudjak állni a kísértésnek. Hálás vagyok Istennek, hogy megtanított arra, hogy az Igéjével töltött idő a biztosítókötelem a mennyhez.

Mindazonáltal, bármennyire is szeretem Isten Igéjét, "nem elég csak hallgatni és olvasni az Igét. Aki áldást akar meríteni az Igéből, annak elmélkednie kell a hallott igazságon. Figyelmesen és imádkozó szívvel kell kutatnia az igazságot, és jól át kell itatódnia a szent kinyilatkoztatások szellemével." (Christ's Object Lessons, 59-60. oldal).

A Bibliám első lapjára egy hasonló gondolatot jegyeztem. Eszerint 'A prédikációk szombatról szombatra való puszta meghallgatása, a Biblia ismételt átolvasása, vagy versről versre történő magyarázása [ez mind jó dolog, ha valaki Krisztus tanítványaként teszi], mit sem használ sem nekünk, sem azoknak, akik hallgatnak minket, ha a Biblia igazságait nem visszük bele személyes életünkbe." (The Ministry of Healing, 514. oldal).

Jak 1:22 azt mondja nekünk, hogy “az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

És ebben rejlik a titok. Nem csak olvasnunk kell a Bibliát, nem csak elmélkednünk kell róla, hanem alkalmaznunk is kell a mindennapi életünkre. Ezek azok a kulcsok, amelyek felszabadítják az Isten csodálatos Könyvében rejlő erőt!

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk, amikor egy újabb szombatnak örülhetünk, segíts nekünk, hogy ne csak hallgassuk amit az igehirdető ma mondott. Segíts, hogy ne csak elmélkedjünk a Biblia lapjaira írt szavakon. Hanem segíts nekünk megérteni, hogy ezek a szavakat hogyan tegyük a mindennapi életünk részévé, mert ezért adtad ezeket nekünk. Azt akarod, hogy megtartói legyünk az igének és ne csak hallgatói. Taníts bennünket arra, hogy mit jelent ez, amikor tovább növekszünk és tovább imádkozunk az egyházért. Ámen.

Írta: Sue Gilmore
Fordította: Stramszki István


2 megjegyzés: