2015. április 22., szerda

100 nap imádságban 29

MASTER-Praying Man.png   29. nap - 2015. április 22. szerda
“Isten azért tudta hasznát venni Illésnek Izrael történelmének nagy válságában, mert a hit embere volt. Amint imádkozott, hite megragadta a menny ígéreteit, és kitartott az imában egészen addig, míg kérései meghallgatásra nem találtak. Nem várt a teljes bizonyosságra, hogy Isten meghallgatta, de hajlandó volt mindent kockára tenni Isten jóindulatának legkisebb jelére is. És amit megtehetett Isten segítségével, mindannyian megtehetjük a magunk hatáskörében, Isten szolgálatában... Ilyen hitre van szüksége a világnak ma — olyan hitre, amely Isten Igéjének ígéreteibe kapaszkodik, és nem nyugszik, míg a menny meg nem hallgatja." Prayer, 138. oldal
IMACÉLOK:
1. Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért minden küldöttre és résztvevőre a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakon, San Antonio-ban.

2. Imádkozzunk, hogy Krisztus vonzzon magához minden résztvevőt, a Vele való szoros együtt járásra, és hogy megújult figyelemmel tanulmányozzák Isten Szent Igéjét, és hogy ne ugyanúgy távozzanak a GK ülésszakról, ahogy odaérkeztek.

3. Imádkozzunk, hogy a GK ülésszak ne szokványos ügyintézés legyen, hanem lelki megújulás, amely erővel tölt fel minket, hogy elérhessük a világot Jézus számára

4. Imádkozzunk, hogy Isten támasszon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövőre nézve; olyan vezetőket, akik Krisztus-központúan kormányozzák az Ő egyházát, hogy az betöltse mennyei megbízatását a világ felé.

5. Imádkozzunk a Generál Konferencia hírközlő és kommunikációs csapatáért, akik rendszeres és szükséges jelentést adnak majd az ülésszakról a világközösség tagjainak, akik figyelemmel kísérik az eseményeket.

6. Imádkozzunk minden hetednapi adventista média tevékenységért, hogy a világközösséggel összeolvadva még erősebb hangsúlyt adjanak a világszéles evangelizációnak.

7. Imádkozzunk, hogy az egész egyházban személyes és folyamatos hangsúlyt kapjon a naponkénti bibliaolvasás, a “Megújulás Isten Igéje által” c. program keretében.

8. Imádkozzunk, hogy szívből hálásak legyünk és tudjuk teljesen elfogadni a Prófétaság Lelkének írásait úgy, mint amely ma is alkalmazható, valamint hogy az egyház vezetősége és tagsága olvassa rendszeresen ezeket az írásokat.

9. Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Guillermo Biaggi-ra (Euró-Ázsiai Divízió elnöke), Jairyong Lee-ra (Észak-Ázsia Csendes-Óceáni  Divízió elnöke) és John Rathinaraj-ra (Dél-Ázsiai Divízió elnöke) valamint minden unió, egyházterület és misszió elnökére divízióikban.

10. Imádkozzunk a lelkek csodálatos aratásáért, annak eredményeképpen, hogy 140 millió Nagy küzdelem című könyvet osztottunk szét világszerte.

Édesanyám imájának ereje!

·       Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Zsoltár 118:14-18
·     Alapige: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!” Zsoltár 118:17.


2003 decemberében történt. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. Ott feküdtem a kórházi ágyon, és úgy éreztem, az életem hamarosan véget ér. Mozdulni sem tudtam. Úgy éreztem, mintha a testem minden ízülete lángolna. Még soha nem volt ilyen nagy fájdalmam.

Dengue-lázban (ejtsd: dengi) szenvedtem, körülbelül két hete minden nap 38 fok felett volt a testhőmérsékletem. Minden nap egyre gyengébb és gyengébb lettem. Édesanyám kora reggel jött és jéghideg vízbe mártott törülközőkkel csavarta be a testem. Olyan szerencsétlen voltam. És legjobban az fájt, hogy láttam a szemében a fájdalmat, ahogy visszafojtotta a könnyeit. Édesapám szemében is szomorúságot láttam. 

Egy nap, amikor az édesanyám figyelt, édesapám karjában tartva erőtlen testemet könyörgött nekem (egyetlen lányának), hogy küzdjek és ne adjam fel. Aztán hallottam, ahogy édesanyám bátran felolvasta a Biblia ígéretét: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!” 

Megmagyarázhatatlan módon megváltozik a légkör, amikor a szülők közbenjárnak gyermekeik érdekében.  Még most is libabőrös leszek, amikor felidézem ezt a tapasztalatot. Nem tudom megmagyarázni, de a szívem megtelt reménnyel. Emlékszem, hogy magamban így imádkoztam:  „Uram, ha nem gyógyítasz meg magam miatt, kérlek, gyógyíts meg a szüleim imájára válaszként! Jézusom, kérlek, hallgasd meg imájukat!” 

Ellen White egyszer ezt írta az édesanya imáinak erejéről: 

„Lehetetlen felbecsülni az imádkozó anya befolyásának erejét. Ő felismeri minden útjában Istent. Gyermekeit a kegyelem királyiszékéhez viszi és bemutatja őket Jézusnak, hogy áldását kérje rájuk. Az ilyen imák befolyása e gyermekekre olyan, mint az „élet forrása”. A hitben elmondott imák képezik a keresztény anya erejét és támaszát. A gyermekeinkkel való ima kötelességének elhanyagolása a hatáskörünkön belüli legnagyobb áldás, a legnagyobb segítség egyikének elvesztése a bajban, a gondban és az élet terhének hordozásában.”

Elég hosszú az idézet, de olyan erő van benne, hogy a folytatását is le kell írnom:

„Az édesanya imáinak erejét nem lehet eléggé felbecsülni. Ő, aki fia és leánya mellett térdel gyermekségének viszontagságaiban, ifjúságának veszedelmeiben, csak az ítéletkor tudja meg, milyen hatást gyakoroltak imái gyermekei életére. Ha az anya hit által kapcsolatban van Isten Fiával, gyengéd keze visszatarthatja fiát a kísértés hatalmától és féken tarthatja lányát, hogy ne hódoljon a bűnnek. Ha a szenvedély az uralom elnyeréséért harcol, akkor a szeretet hatalma, az édesanya visszatartó, komoly, határozott befolyása az igazság mellett tarthatja gyermekeinek lelkét.” (Boldog otthon, 224.-225. o.)

Édesanyám akkor arra bátorított, hogy Istentől kérjem a gyógyulást, újra és újra elismételte, hogy halljam: „Nem halsz meg, hanem élni fogsz, és hirdeted az Úrnak cselekedeteit!” Ezután minden nap elmondta, amíg megsebzett lelkem hinni nem kezdett, és én is el tudtam mondani: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!” 

Erő van abban, ha megvalljuk Isten szavát. És erő van abban is, amikor egy édesanya imádkozik. A gyógyulásom tapasztalata annak a bizonysága, hogy Isten az Ő kegyelméből meghallgatta szüleim hűséges imáját!

Szívből jövő imádság: 

Mennyei Atyánk! Szeretnénk együtt közbenjárni minden szülőért világszéles egyházunkban, különösen azokért a szülőkért, akik életüket a szolgálatra szentelték mint vezetők, lelkészek, ügyintézők, tanítók és misszionáriusok. Kérünk, hogy védelmezd őket és különösen az ő gyermekeiket! Egységesen kérjük ma mint testvéri közösség, hogy gyermekeink, bár vannak közöttük, akiket az ellenség tőrbe csalt, ne haljanak meg, hanem éljenek, hogy hirdessék az Úrnak cselekedeteit! Hisszük, hogy megtartod ígéretedet, hogy háborgatóinkat Te háborítod meg és Te tartod meg fiainkat! (Ésa. 49:25). Szentlelked árassza minden szülőre az erő, bölcsesség és kegyelem ajándékát, amikor igyekeznek gyermekeik életét úgy alakítani, hogy a Te országodra felkészüljenek. Ámen.

Írta: Shanter Alexander
Fordította: Gángó-Horváth Kitti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése