2015. április 9., csütörtök

100 nap imádságban 16MASTER-Praying Man.png   16. nap - 2015. április 9. csütörtök

“Küzdünk Istennel imában? Megkapjuk-e a Szentlélek keresztségét? Ez az, amire szükségünk van, és megkaphatjuk most... ha megalázzuk magunkat Isten előtt, akkor Isten velünk lesz.” Prayer, 87. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a San Antonio-i Generál Konferenciai ülésszakra. Tudomásunk van arról, hogy a menny arra vár, hogy kiárassza ránk ezt az áldást. Ha nem kérjük, nem is kapjuk meg.

2.   Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért a küldöttek és a résztvevők között, amely felülmúl minden véleménykülönbséget, és azért is imádkozzunk, hogy a jelenlevők fogadják el a végeredményt, bármi legyen is az, még akkor is, ha nem egyezik meg személyes meggyőződésükkel. 

3.   Imádkozzunk alázatért, hogy egységre jussunk az Isten vezetésének való alárendelődésünkben és a folyamatért, amelyben az egyház közös megegyezésen alapuló döntésre jut.

4.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok közöttünk legyenek és szólaljanak fel az összejövetelen, amikor erre szükség van.

5.   Imádkozzunk a Nők szolgálati osztályának üléseiért és az imaszemináriumokért a Generál Konferencia ülésszakán.

6.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok őrizzék az ajtókat, hogy semmi baleset vagy sérelem nem érje a küldötteket, vezetőket vagy a résztvevőket. 

7.   Imádkozzunk azért, hogy a kongresszusi központ minden területe olyan hely legyen, ahol Isten különleges módon munkálkodik a szíveken és  lehetőséget biztosít a misszióra és bizonyságtevésre.  

8.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Közép-Amerikai Divízió és az Észak-Amerikai Divízió küldötteire,akik jelen lesznek a 2015-ös Generál Konferencián  - Isten név szerint ismeri őket.

9.   Imádkozzunk a hatalmas ingyenes klinikáért, amelyet a következő két napban üzemelnek be a San Antonio-i Alamodome-ban. 10 millió dollárt különítettek el erre a szolgálatra. Imádkozzunk azért, hogy az evangélium sokak szívét megérintse.  

10.               Imádkozzunk gyülekezeti tagjainkért és a vezetőkért, hogy elfogadják az egészségügyi üzenetet, nemcsak elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban is.


Ne félj! Ne rettegj! Isten karjain hordoz téged!

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Ésa 49:14-16
·        Kulcs szakasz: “Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.” Ésa 49:16

Ma meg kellett változtatnom a programomat. Beteget kellett jelentenem a munkahelyen és annyira nyomasztott az a gondolat, hogy e miatt plusz órákat kell majd dolgoznom, hogy bepótoljam az elmulasztott időt, hogy még az ágyon fekve is haragudtam önmagamra, hogy miért vagyok beteg.

Gyakran előfordul velem, hogy félek és aggódok a napi teendők hosszú listája miatt. Szeretek rendezett lenni és igyekszek előre megtervezni dolgokat, hogy elkerüljem a "szerencsétlen" meglepetéseket, amelyek a körülmények megváltozásával előfordulnak. Ez az igényem a rendszerességre azonban sokszor szöges ellentétbe kerül Isten akaratával és a velem való terveivel.   

Ma az Úr kegyelmesen emlékeztetett engem Igéjének ígéretére: "Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten" (Zsolt 64:11), "Az ÚR javamra dönti el ügyemet" (Zsolt 138:8) “Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen”(Ésa 49:16). Bízz Bennem!

A dolgok talán nem történnek terveim szerint, de bátorítást érzek, tudva azt, hogy az Úr, Immánuel velem van. Egy állandó "újlenyomat" vagyok, egy emlékeztető az Ő tenyerében. Az Ő Szava azt ígéri, hogy nem tud és nem fog elfelejteni engem. Ő mindig tudatában van az én szükségleteimnek. Hálás vagyok ezért a kegyelemért, amely azt az ígéretet rejti magában, hogy megtart engem minden körülmények között és még soha sem vallott kudarcot ebben.

Tehát, nem számít az, hogy mivel nézel szembe ma, ne félj és ne rettegj! Isten uralkodik és a tenyerén hordoz téged. Nem számít az, hogy az egyház milyen kihívásokkal néz szembe, Ő megígérte, hogy mindenen átsegít. Imádkozzunk tovább!

Szívből jövő imádság:

Atyánk, köszönjük, hogy te soha nem vallasz kudarcot, és ha nem is látjuk azt, hogy mit tartogat a jövő, Te biztosítasz minket arról, hogy Te már ott vagy. Segíts, ahogy együtt utazunk át ezen a 100 imanapon, hogy minden napon alárendeljünk terveinket Neked, hogy biztonságban nyugodjunk a te ígéretedben, hogy javunkra döntöd el ügyünket. Köszönjük, hogy a Te karjaidon hordasz bennünket. Köszönjük, hogy az egyházad javáért munkálkodsz, és hogy minden imát meghallgatsz, amit mi elmondunk. Jézus nevében. Ámen. 


Írta: Shanter Alexander

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése