2015. április 26., vasárnap

100 nap imádságban 33


MASTER-Praying Man.png     33. nap - 2015. április 26. vasárnap

“Kérjél és kérjél; és kapni fogsz. Kérjél alázatot, bölcsességet, bátorságot, hited növekedését. Minden őszinte imára válasz fog érkezni. Talán nem úgy ahogy akarod, vagy nem akkor, amikor várod, de érkezni fog úgy és akkor, amikor a leghasznosabb. Azok az imák, amelyeket magányodban, félelmek és megpróbáltatások között mondasz el, Isten megválaszolja, nem mindig az elvárásaid szerint, de mindig a javadra.” Gospel Workers, 258. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy ami megtörténhetett volna 1901-ben, megtörténhessen 2015-ben Jézus visszajövetelének siettetésére.

2.   Imádkozzunk azért, hogy valóban a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia ülésszak minden aspektusát, hogy több imádkozás történjék, beleértve a bűnvallást, alázatosságot, megbékélést, önzetlen szolgálatot és a misszióra való összpontosítást minden résztvevő, de különösen a vezetők részéről. 

3.   Imádkozzunk azért, hogy az emberek, amikor naponta elhagyják az üléseket, ne a nézeteltérésekről és az ügyekről beszélgessenek, hanem dicsőítsék Istent azért, ahogyan munkálkodik, és azért, amit saját életükben és szívükben tesz. 

4.   Imádkozzunk azért, hogy az Úr találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; olyan vezetőket, akik Krisztus-központú vezetést gyakorolnak, miközben az egyház betölti a menny által kijelölt feladatát a világban.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten vezessen és megáldjon minden döntést, minden napirenddel kapcsolatban.

6.   Imádkozzunk azért, hogy az előadók felkészültek és a Szentlélek által felkentek legyenek, és azért is, hogy a résztvevők készek legyenek az üzenet meghallására. 

7.   Imádkozzunk azért, hogy a nem adventista személyzet, akik az Alamodome-ban és a szállodákban dolgoznak megérezzék Isten szeretetét és jelenlétét minden adventistában, és ez arra késztesse őket, hogy többet meg akarjanak tudni. 

8.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok vigyázzanak az ajtókra és a termekre, hogy semmi baleset és sérelem ne érje a küldötteket, vezetőket vagy a résztvevőket.

9.   Imádkozzunk az Adventista Televízió, a Hope Channel, a 3ABN és az Adventista világrádió munkatársaiért, és azokért, akikhez el tudják juttatni a megváltás evangéliumát, hogy szerte a világon minél több embernek szolgáljanak az evangélium jó hírével. 

10.               Imádkozzunk azért, hogy az adventista média minden ágazata együtt tudjon munkálkodni szerte a világon azért, hogy még több evangélizációs munka megvalósuljon világviszonylatban.

A szeretet hatalom

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1 Kor 13:1-13
·        Alapige: “És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.” 1 Kor 13:2

Ahogy elkezdtem tanulmányaimat az Andrews Egyetem lelkészképzőjében, annyira vágytam arra, hogy olyan kapcsolatban legyek Istennel, hogy láthassam az Ő erejét kiáradni életem minden területére, ahogyan a korai keresztények is megtapasztalták az Apostolok Cselekedetei könyvben. És ahogyan korábban is említettem, elkezdtem egyre több időt szánni az imára és Isten komoly keresésére minden nap.

Szerettem volna szoros kapcsolatba kerülni a Mindenhatóval, ahogy a Gospel Workers 255. oldalán olvasható, hogy lelki erőben legyen részem. Szerettem volna a Szentlélek erejével prédikálni, és naponta ezrek megtérését látni. Szerettem volna hittel imádkozni, hogy csodálatos gyógyulásokat lássak és az egyház győzelmét. Ezért elkezdtem belekapaszkodni az ígéretbe: "A hitben mondott imára való válaszként, Istentől erő érkezik" (Gospel Workers 255. oldal).

Isten meghallgatta az imámat, de először nem vettem észre. Ahogy órákat töltöttem Krisztussal minden reggel, elkezdtem felismerni szívem keménységét. Rájöttem arra, hogy problémám van a haraggal, amellyel sokakat megbántottam magam körül. Rájöttem arra, hogy nagyon büszke vagyok és egy csomó durvaság van az életemben, amelyet ki kell csiszolni.

“És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.” 1 Kor 13:2

Ez a vers annyira közismert, hogy könnyen el lehet téveszteni a jelentőségét. Még ha mindezeket a csodákat vége tudtam volna is hajtani Isten erejével, de hiányzott volna belőlem a szeretet, nem értem volna vele semmit.

Ahogy látjátok, "a szeretet hatalom" (Bizonyságtételek a gyülekezetnek 2. kötet 135. oldal). Más helyen White testvérnő ezt írja: "Istent sokkal inkább érdekli az, hogy mennyi szeretettel dolgozunk, mint a munka mennyisége"(The Youth’s Instructor, 1898. jan. 13). 

Ahhoz, hogy életemnek örök értéke és értelme legyen, a leglényegesebb az, hogy Isten a szívembe írja szeretetének törvényét az Ő Szentlelkének hatalma által .

Természetesen még mindig hiszek abban, hogy Isten beteljesíti az Apostolok cselekedetei könyvet mielőtt Jézus visszajönne, és hogy olyan hatalom fog megnyilvánulni a hívők életében, amilyet eddig még nem láttunk. De hálás vagyok azért, hogy először az én szívemben kezdte el véghezvinni legnagyobb csodáját, az igazi szeretet csodáját.

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk! Mi szeretnénk hatalmas dolgokat tenni érted. Egyházként is szeretnénk hatalmas dolgokat tenni. Azonban arra kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy elfelejtettük azt, hogy a leghatalmasabb dolog az, hogy igazán szeressünk másokat, ahogyan Te szeretsz bennünket. Kérünk, olvaszd fel kőkemény szívünket és töltsd be azt krisztusi szeretettel. Magunktól erre képtelenek vagyunk. Jöjj Szentlélek és írd be a szeretet törvényét a szívünkbe ma, hogy a világ meglássa Jézust bennünk. Adj nekünk alázatos szívet, hogy ami megtörténhetett volna a régmúltban, végül valósággá váljon számunkra ma. Jézus nevében! Ámen.


Írta:  Zac Page

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése