2015. április 5., vasárnap

100 nap imádságban 12


12. nap - 2015. április 5. vasárnap

Túl kevés hitünk van. És ezzel korlátozzunk Izrael Szentjét.  Hálásaknak kell lennünk azért, hogy Isten lehajol hozzánk és eszközeiként használ bennünket. Minden hittel elmondott buzgó imára válasz érkezik. Talán nem úgy, ahogyan elvártuk, de megérkezik - talán nem úgy, ahogyan kigondoltuk, hanem pontosan akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá" (Gospel Workers, 92. oldal)

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy ami megtörténhetett volna 1901-ben, megtörténjék 2015-ben Jézus visszajövetelének siettetésére.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferenciai ülésszak minden mozzanatát a Szentlélek irányítsa, hogy többet imádkozzunk együtt, beleértve a bűnvallást, megalázkodást, megbékélést, önzetlen szolgálatot és a misszióra való összpontosítást minden jelenlevő részéről, de különösen a vezetők részéről. 

3.   Imádkozzunk azért, hogy ez a Generál Konferenciai ülésszak fordulópont legyen egyházunk történetében.

4.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy "felház tapasztalatban", ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ők is tették.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot (az az épület, ahol a Generál Konferenciai összejöveteleket tartják), és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát.   

6.   Imádkozzunk Isten vezetéséért a jelölő és választó bizottságokban.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; olyan vezetőket, akik Krisztus központú vezetést gyakorolnak, miközben az egyház betölti a Menny által kijelölt küldetését.  

8.   Imádkozzunk azért, hogy az ifjúsági a tinédzser, a serdülő és a gyermek programok megújító tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse fel azokat a testvéreket, akik velük foglalkoznak majd.

9.   Imádkozzunk azért, hogy Isten kitöltse Szentlelkét Ted N. C. Wilson  elnökre, G.T. Ng titkárra és Robert E. Lemon pénztárosra, és minden küldöttre, akik a Generál Konferencia székházából érkeznek.

10.               Imádkozzunk a kiscsoportos misszió fókuszban helyezéséért, hogy minden gyülekezeti tag bekapcsolódjon a személyes bizonyságtevésbe, Isten nagy Igazságának a hirdetésébe ezekben az utolsó napokban.

A megújulás magvainak elvetése

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: 1 Pt 1:22-25
·        Kulcs szakasz: “Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.” 1 Pt 1:23

Őszinte leszek. Egyes napokon nem élek át nagy lelki tapasztalatokat. Igen, olvasok Bibliát minden nap. Tudom, hogy ez fontos keresztényi életemben. De egyes napokon elkezdek gondolkodni: "kaptam-e valamit a mai olvasásból?" vagy "jelent-e valamit is számomra az egész?"

Hála az Úrnak, hogy adott olyan ígéreteket, amelyek biztosítanak engem arról, hogy nem kell kételkednek, hogy kapok-e valamit akkor, amikor naponta olvasom az Ő Igéjét.

Péter apostol első levelében azt az ígéretet kaptuk, hogy újjá születtünk " nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké" (1 Pt 1:22-23). Hihetetlen! Amikor imádságos szívvel és alázattal olvassuk Isten Igéjét, tulajdonképpen a megújulás élő magvait ültetjük el a szívünkben.

Amikor egy magot elültetünk, nem tudjuk, hogy mikor és hogyan fog kikelni. Nagyon kísértő lehet azon gondolkodni, hogy vajon az a kis mag valójában képes gyümölcstermő növénnyé alakulni. De ha a mag nem romlott, az eredmény biztos. Gyümölcsöt fog teremni!

“Isten Igéjének minden parancsában és minden ígéretében Isten ereje, élete rejlik, amely által a parancsok teljesíthetők, és az ígéretek megvalósulhatnak. Aki hitben befogadja az Igét, az Isten életét és jellemét kapja meg” (Krisztus példázatai, 38. oldal az angol eredetiben).

Amikor középiskolás koromban elkezdtem olvasni a Bibliát, még mindig Isten nélküli életmódot folytattam. Először nem sok változás történt az életemben. Csak annyit tudtam, hogy naponta időt kell töltenem Jézus lábainál, ezért elkezdtem naponként olvasni a Bibliát.

Egy ideig megpróbáltam régi életmódom szerint élni. Isten Igéjének elvetett magva azonban lassan elkezdte megváltoztatni az életemet és megújítani vágyaimat. Gyakorlatilag felfoghatatlan volt ez akkor számomra, és még ma is nap mint nap. De amikor visszatekintek az elmúlt évekre, felfedezem, hogy Isten hihetetlen változásokat idézett elő életemnek minden területén. Isten Igéje mindig sikeres lesz abban, amiért Isten küldi. Nem tér vissza Hozzá üresen (Ésa 55:11).

Tehát akár tapasztalsz növekedést életedben, akár nem, táplálkozz tovább az Igéből. Így magvakat vetsz, olyan magvakat, amelyek a megújulás örök gyümölcseit termik majd.

Szívből jövő imádság

Mennyei Atyánk! Köszönjük Igéd élő hatalmát! Növeld ma a hitünket, hogy ha ma nem is látunk azonnali eredményeket, a Te Igéd a magújulás magvait veti el szívünkben. Adj mély odaszánást, hogy naponta odaüljünk a lábaidhoz, alázattal elfogadva ezeket a magvakat, amelyek gyümölcsöt fognak teremni az örök élet számára. Erősíts meg bennünket a Te Igéddel, ahogy tovább imádkozunk egyházunkért, azért a munkáért, amit csak Te végezhetsz el. Köszönjük Jézusunk, hogy népedet nem hagyod magára, segítség nélkül, hanem olyan ajándékot adsz nekünk, ami megváltoztatja az életünket, ha elfogadjuk. Megengedjük neked, hogy újjászülj bennünket ma. Szükségünk van megújulásra! Köszönjük Urunk, hogy megteszed ezt ma bennünk. Jézus nevében. Ámen.

Írta:  Zac Page 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése