2015. április 25., szombat

100 nap imádságban 32

MASTER-Praying Man.png 


   32. nap - 2015. április 25. szombat

“Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete forrásából. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját... Miért is vonakodnak Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai vannak felhalmozva?” Jézushoz vezető út, 94-95. oldal az angolban

IMACÉLOK

1.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy "felház tapasztalatban", ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ők is tették.

2.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot, és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát. 

3.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészülten jöjjenek el a Generál Konferenciára, hogy Istenre legyenek hangolva, és  hogy buzgón keressék Isten akaratát a döntésekben, amelyeket meg kell hozniuk.

4.   Imádkozzunk azért, hogy az imaalkalmak mély jelentőséggel bírjanak és hasznosak legyenek minden résztvevő számára.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten vezetése megtapasztalható legyen a jelölő és választó bizottságokban.

6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten Lelke irányítsa a tárgyalásokat és döntéseket a kényes napirendi pontokban, mint a nők felszentelése, teremtés, hitelvek, szabályzók és a gyülekezeti kézikönyvvel kapcsolatos témák.  

7.   Imádkozzunk a fiatalokért és fiatal felnőttekért, akik jelen lesznek a Generál Konferencián, hogy meglássák Jézust a vezetők életében és vágyjanak megismerni és követni Jézust.

8.   Imádkozzunk azért, hogy gyermek és ifjúsági programok megújító tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára. És azért is, hogy azok, akik velük foglalkoznak, felkészültek legyenek.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges áldásáért a Női szolgálatok osztályára, a Gyermek szolgálatok osztályára és az Ifjúsági szolgálatok osztályára és küldötteikre világviszonylatban.

10.               Imádkozzunk különleges áldásért a Családi szolgálatok osztályának küldötteire és vezetőire világszerte. 


Mindig szeretetben

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1 Jn 4:7-11
·        Alapige: “Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.” 1 Jn 4:7-8

Soha nem szűnök meg csodálkozni azon, ahogyan János levele a szeretetről beszél. Mindig a lényegre tőr, ami néha éles és fájdalmas is lehet. A lényeg az, hogy ha nem szeretek, akkor nem ismerem az Istent. Ennyi!

Aztán visszatekintek Gal 5:22-re. A szeretet a Lélek első gyümölcse a sorban, ami azt mondja el, hogy ez kell, hogy az átalakult életem első látható jele legyen. Róma 12:9-ben azt a tanácsot kapjuk, hogy a "szeretet képmutatás nélkül való legyen."

Tehát, milyen fajta szeretetet vár el tőlem az Isten?

Ez a kérdés sokszor irányított a Bibliához és a Prófétaság lelkének írásaihoz, hogy ássak mélyebbre a válaszért, gyakran olyankor, amikor úgy éreztem, hogy Isten megfenyített szívem gondolatai és szeretetlen magatartásom miatt. Végül is ember vagyok. Annak ellenére, hogy végtelenül vágyom arra, hogy olyan legyek, mint Jézus, hogy úgy gondolkodjak, cselekedjek, reagáljak mint Ő, arra ébredek, hogy önző emberi érdekeim gyakran megakadályoznak ebben.  

Az ige ereje által azonban Isten lépésről lépésre átalakít engem. Amikor úgy érzem, hogy nem igazán szeretek valakit, János első levelére gondolok. Ha igazán szeretem Istent, ez a szeretet meg fog látszódni. Ez nem könnyű, és nem is az én romlott szívemből származik, hanem Isten az, aki át tudja formálni a szívemet. Azt is felfedeztem, hogy a szeretet gyakorlása, még akkor is, amikor nem igazán akarom gyakorolni, olyan békét hoz a szívembe, amely minden értelmet felül halad. Ez nem azt jelenti, hogy természetesen illeszkedem minden személyiséghez. Egyes emberektől még mindig borsódzik a hátam, amikor meglátom őket. Isten azonban megtanít arra, hogy szeressem őket. Ők Isten gyermekei, és az igazság az, hogy talán én lehetek az egyetlen Jézus arc, amelyet valaha meglátnak. Tehát az a legjobb, ha úgy teszek, mint Ő. Hogyan tett Ő? Mindig szeretettel.

Szívből jövő imádság:

Kegyelmes Atyánk! A Te Szentlelked hatalmas kiáradásáért imádkozunk, hogy úgy szeressünk másokat, ahogyan Te szeretsz bennünket. Bárcsak lenne hely mindenki számára a szívünkben, még azoknak is, akiket természetszerűleg nem szeretünk. Drága Lelkedre van szükségünk, de nem azért, hogy bármiért is dicsekedhessünk, hanem azért, hogy a Te dicsőséges Fiadat tükrözhessük a világnak. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod. Jézus nevében, Ámen.


Írta:  Kat Taylor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése