2015. május 5., kedd

100 nap imádságban 42

MASTER-Praying Man.png    42. nap - május 5. kedd
„Túl kevés a hitünk. Izráel Szentjét korlátok közé szorítjuk. Pedig hálával tartozunk, hogy Isten egyáltalán leereszkedik és eszközeiként használ minket. Válasz érkezik minden hittel elmondott buzgó imádságra. Talán nem úgy, ahogy elvártuk, de jönni fog. Talán nem oly módon, ahogyan elterveztük, de éppen abban az időben, amikor a legnagyobb szükségünk van rá” (Gospel Workers, p. 92).

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk, hogy „Ami lehetett volna” 1901-ben, az megtörténjen 2015-ben, Jézus visszajövetelének siettetése érdekében.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia programjának minden aspektusát, és hogy sok könyörgés hangozzon köztünk, beleérve a bűnvallomásokat, hogy alázat, megbékélés, önzetlen szolgálat és misszióközpontúság jellemezzen minden megjelenőt, különösen a vezetőket.

3.   Imádkozzunk azért, hogy a közelgő Generál Konferenciai ülésszak fordulópont legyen egyházunk történetében,

4.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy “felház tapasztalatban”, ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ok is tették.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot (az az épület, ahol a Generál Konferenciai összejöveteleket tartják), és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát.

6.   Imádkozzunk Isten vezetéséért a jelölő és választó, stb. bizottságokban.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; olyan vezetőket, akik Krisztus központú vezetést gyakorolnak, miközben az egyház betölti a Menny által kijelölt küldetését.

8.   Imádkozzunk azért, hogy az ifjúsági, a tinédzser, a serdülő és a gyermek programok megújító tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse fel azokat a testvéreket, akik velük foglalkoznak majd.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Ted N. C. Wilson Generál Konferencia elnökre, G. T. Ng titkárra és Robert E. Lemon pénztárosra, és családjaikra.

10.               Imádkozzunk az alelnökökért: Delbert Baker-ért, Lowell Cooper-ért, Geoffrey Mbwana-ért, Armando Miranda-ért, Pardon Mwansa-ért, Michael Ryan-ért, Benjamin Schoun-ért, Ella Simmons-ért, és Artur Stele-ért, valamint családjaikért.

Milyen ízű vagyok?

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Mát 5:1-14
·        Kulcs szakasz: „Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Mát 5:13 ÚRK)

„Adventista vagy?” - kérdezte a csoportvezető. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy legszívesebben elsüllyednék. Éretlen, megtéretlen főiskolai hallgató voltam, aki épp otrombán káromkodva zavart el pár hangoskodó tinédzsert a kocsijától. Amikor rájöttek, hogy a helyi hetednapi adventista iskolába járok, a vezető megemlített valakit, akiről tudta, hogy szintén oda jár, és megkérdezte, hogy én is adventista vagyok-e. Bár abban az időben alig-alig jártam gyülekezetbe, mégis emlékszem, milyen szörnyen éreztem magam, hogy hogyan képviselem a kereszténységemet.

Azon a napon a tetteim keserű ízt hagytak a fiatalok formálható elméjében. A valóság az, hogy akár szándékunkban áll, akár sem, folyamatos hatással vagyunk a környezetünkre. Jézus ezt a só hasonlatával illusztrálta: „Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek” (Mát 5:13).

Milyen „ízt” hagyok tehát az emberek szájában egy-egy találkozás után? Kívánják-e jobban megismerni az én Istenemet, vagy undorral fordulnak el? Valóban úgy van, ahogy Ellen White írja: „Az evangélium mellett szóló legerősebb érv, a szeretetteljes és szeretetreméltó keresztény” (Ministry of Healing, p. 470). Ugyanakkor én önmagamban nem igazán vagyok szeretetteljes. Ha valaki rosszul bánik velem, hajlamos vagyok visszavágni, és önmagamat védeni. Ám Isten azt ígérte, hogy ha megtelünk Szentlélekkel, akkor a Lélek gyümölcsét fogjuk teremni. A gyümölcs pedig ízletes!

Képzeld csak el, micsoda befolyással lehetsz a hatáskörödben lévő nem-keresztényekre, amikor a dühös főnöködnek türelmesen felelsz, ha még akkor is vidám vagy, amikor az autód lerobban, vagy halmozódnak a kellemetlenségek. Amikor az útiterv megváltozik, és mindenki a kapuban álló légiutas-kísérőre haragszik, de te kedves maradsz, vagy amikor elmész még egy mérföldre, és bátorítóan szólsz az udvariatlan pincérhez. Erre persze önmagadban képtelen vagy, de mégis ezeket cselekszed, mert annyira telve vagy Szentlélekkel, hogy Krisztus jelleme kezd a te jellemeddé válni.

Az ihletett bizonyságtétel azt mondja, „Ha megaláznánk magunkat Isten előtt, ha kedvesek és udvariasak, gyengéd szívűek és szánakozóak lennénk, száz igazsághoz való megtérés történne ott, ahol most csak egy van.” (Testimonies, vol. 9, p. 189)

Azt szeretném, hogy mindenki, aki a környezetemben van, vágyjon Jézust megismerni, mert az életem által megízlelte az Ő gyümölcsét. Imádkozzunk, hogy mindinkább megteljünk Krisztus Lelkével, hogy a világ igazán „érezze és lássa meg, hogy jó az Úr” (Zsolt 34:8).

Szívből jövő imádság

Mennyei Atyánk! Természetünknél fogva hiányzik belőlünk a Te csodálatos, szerető jellemed. Ám Te arra választottál ki minket, hogy gyümölcsöt teremjünk (Jn 15:16), így kérünk, teremtsd meg szíveinkben a Lélek gyümölcsét, még ma! Kérünk, add, hogy a Te jóságod annyira áradjon belőlünk, hogy bárki, akivel csak kapcsolatba lépünk, vágyjon megtudni, mitől vagyunk olyan mások. Élj bennünk ma, Úr Jézus, hogy a szomszédjaink, munkatársaink, barátaink és családunk valóban érezzék és lássák meg, hogy Te jó vagy! Kérünk, tölts be a Te Szentlelkeddel! Jézus nevében, Ámen.

Írta: Zac Page

Fordította: Erdődi Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése