2015. május 8., péntek

100 nap imádságban 45

MASTER-Praying Man.png    45. nap - május 8. péntek
“Az imádságot a menny rendelte eszközül, hogy eredményesek legyünk. Könyörgések, esedezések, kérlelések az ember és ember viszonylatában megindítják az embert, és szerepük van a nemzetek ügyeinek alakításában, az IMÁDSÁG AZONBAN A MENNYET INDÍTJA MEG.” In Heavenly Places/Mennyei helyeken, p. 75
Imacélok
1.      Imádkozzunk azért, hogy a GK ülésen átélhessük a “felház tapasztalatát” ahogyan a tanítványok átélték pünkösdkor, és hogy képessé tétessünk arra, hogy az egész világot elérjük Jézusért, ahogy ők is akkoriban. Ideje már, hogy haza érjünk!
2.      Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő késztetve érezze magát a Krisztussal való szorosabb együtt járásra, megújuljanak Isten szent igéjének tanulmányozásában, és hogy ne úgy hagyják el a GK ülését, ahogyan oda érkeztek.
3.      Imádkozzunk azért, hogy az igehirdetők felkészültek legyenek és a Szentlélek kenje fel őket, a résztvevők szíve pedig felkészíttessék az üzenet hallására.
4.      Imádkozzunk azért, hogy senki se próbálja majd manipulálni a programot vagy az összejöveteleket, hanem engedjék, hogy a Szent Lélek hasson a lelkekre.
5.    Imádkozzunk a küldöttek gondolatainak a tisztaságáért és irányáért a fontos találkozók és a döntéshozatalok idején.
6.    Imádkozzunk azért, hogy a résztvevőknek megtalálják majd az imaszobát az Alamodome F termében, és az Imaszemináriumokat is a Kiállítási központ 102-es szobájában.
7.      Imádkozzunk azért, hogy a késő eső kiáradjon az EUD (Inter-Európai Divízió) vezetőire: Bruno Vertallier-re, Gabriel Maurer-re, Norbert Zens-re és családjaikra (Imádkozzunk a küldöttekért!)
8.      Imádkozzunk azért, hogy a késő eső kiáradjon a SID (Dél-Afrikai – Indiai-óceáni Divízió) vezetőire: Paul Ratsara-ra, Solomon Maphosa-ra, Goodwell Nthani-ra és családjaikra. (Imádkozzunk a küldöttekért!)
9.      Imádkozzunk azért, hogy fiataljaink védelmet élvezzenek az örökké növekvő világi befolyásoktól azáltal, hogy Isten Igéjére és a másokért való szolgálatra koncentrálnak.
10.  Imádkozzunk az egyházi intézmények és a támogató szolgálatok közötti szoros együttműködésért és egységért az egyház evangelizációs tevékenysége során.

Rejtett bizonyságtevés
·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Préd 3:9-15
·        Alapige: “Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, a mit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.” Préd 3:11

Érdekes megfigyelni, hogy amikor emberek elmennek egymás mellett az utcán vagy a járdán, gyakran még akkor is egymás arcába néznek, ha nem ismerik egymást. Vagy amikor egy szobában vagyunk másokkal, még ha nem is beszélünk egymással, akkor is gyakran megfigyelünk dolgokat és egyéni ítéletet alkotunk más emberekről a megjelenésük, szavaik, testbeszédük és más dolgok alapján. Egyes emberekhez vonzódunk, és ösztönösen utánozni akarjuk őket. Mások taszítanak és azt gondoljuk magunkban “örülök, hogy nem vagyok olyan mint ők.”

Meglehet a 21. században élünk, és bár a stílusok és az életmód az évek során megváltozott, ez a fajta megfigyelés és az emberek közötti kölcsönhatás a világ teremtése óta működik. Valójában, ahogy Préd 1. fejezete mondja nekünk “Nincs új a nap alatt...  Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.” (Préd. 1:8).

Van azonban egy dolog, ami megmarad és van egy dolog, ami megkülönbözhet, ez pedig a jellemünk és a bizonyságtevésünk. A tudatos bizonyságtevés, amit tudatosan próbálunk végezni és a rejtett bizonyságtevés, amiről nem gondolkodunk. A Bibliában azt olvassuk, hogy “e világot [angolban: örökkévalóságot] is adta az emberek elméjébe” (Préd. 3:11). Más szavakkal: Isten adta nekünk a vágyat és a képességet arra, hogy fölébe emelkedjünk a mindennapi életnek és különbséget tegyünk az örökkévalóság javára.

Milyen “örökkévalóságot” látnak mások az életedben ma? Krisztust árasztja az életed minden szavával és tettével, ahogy belépsz egy szobába, és még azáltal is, ahogyan mosolyogsz amikor elmész mások mellett az utcán?

Ellen White azt mondja nekünk, "Beszédünk szavaival, a tervekkel, amelyeket lefektetünk, a tettekkel amelyeket elkövetünk, napi szinten benyomást gyakorlunk azokra, akikkel kapcsolatba kerülünk. Mindazzal amit mondunk és teszünk Krisztusról kell bizonyságot tennünk." (Manuscript Releases/Kézirat, 7. kötet, 306.o.).

Sajnos néha azt tapasztaltam, hogy annyira leköt amit éppen csinálok, hogy nem veszem észre azt a személyt, aki figyel engem, egy mosoly után kutatva és azt kívánva, hogy megtudja mit jelent Krisztus követőjének lenni. Imádkozzunk Isten segítségéért, hogy minden tettünknek kihatása legyen az örökkévalóságra. Végtére is az egyedüli dolgok amelyeket magunkkal viszünk majd a mennybe a jellemünk és azok az emberek, akik esetében eredménnyel járt a Krisztusról szóló bizonyságtevésünk. Az életünkben pedig a megtérés bizonysága nem csupán a tudatos bizonyságtevés… hanem az a rejtett befolyás amit naponta árasztunk olyankor, amikor úgy gondoljuk, hogy senki sem figyel.

Szívből jövő imádság:

Segíts Uram, hogy úgy lássam az embereket, ahogyan Te látod őket! Segíts abban is, hogy tanúbizonyságod legyek, bármerre járok is, az otthonomban, az utcán, amikor bemegyek egy szobába, az osztálytermemben, amikor repülőn utazok, és sok más helyen amerre járok. Segíts, hogy az életem örök bizonyság lehessen Melletted, ne csak a szavaimmal, hanem azzal a rejtett befolyással is, amelyet mások látnak olyankor, amikor nem figyelek oda. Segíts, hogy ne legyek túlzottan elfoglalt ahhoz, hogy mosolyogjak, hogy egy bátorító szót szóljak, és megbecsüljem azokat, akik körülöttem élnek. Bocsásd meg azt a sok alkalmat, amikor annyira elfoglalt voltam magammal és a feladataimmal, hogy elszalasztottam a rólad való bizonyságtevés alkalmait. Amikor tovább imádkozom az egyházamért, azért imádkozom, hogy Te tölts be engem a Szentlelkeddel és taníts engem úgy szeretni és élni, ahogyan Jézus tette ezt amikor ezen a földön járt! Köszönöm neked, hogy meghallgatod ezt az imát. Jézus nevében, Ámen.

Írta: Roman Ril

Fordította: Stramszki István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése