2015. május 28., csütörtök

100 nap imádságban - 65

MASTER-Praying Man.png    65. nap - május 28. csütörtök  
„Miközben Istentől a Szentlelket kérjük, bennünk szelídséget, alázatos lelkületet munkál, és azt a tudatot, hogy Istentől függ a késői eső kiárasztása, amely tökéletessé tesz. Ha hittel imádkozunk az áldásért, el fogjuk nyerni, mivel Isten megígérte.”
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 508. o.

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása, amit Isten megígért, a mi generációnkban végre megvalósuljon!

2.   Imádkozzunk, hogy Isten hatalmas munkát végezzen el egyházunkban, és különösen a szívünkben… mert mi az Ő egyháza vagyunk, és a változás velünk kell, hogy kezdődjön!

3.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészültek legyenek a GK ülésszakra, a döntések tekintetében pedig, amelyeket majd meg kell hozniuk, ráhangolódjanak Isten akaratára és azt őszintén keressék.

4.   Imádkozzunk azért, hogy világszerte Isten helyezze majd megbízatásukba minden választáson azokat a vezetőket, akiket Ő akar, a generálkonferenciai ülésen és az év végi üléseken, stb. (Sok vezető vonul most nyugdíjba!)

5.   Imádkozzunk, hogy azok, akik vezető pozíciójukból távoznak, ezt méltósággal tudják megtenni, és akik újonnan kerülnek vezető pozícióba, ezt alázattal tegyék, felismerve, hogy semmit nem tehetnek önmaguktól, hanem csak Isten ereje által!

6.   Imádkozzunk a küldöttek gondolatainak tisztaságáért és irányáért a fontos találkozók és a döntéshozatalok idején.

7.   Imádkozzunk azért, hogy vezetőink és a laikusok több időt tölthessenek Biblia-tanulmányozással és imádsággal, amely lehetővé teszi azt, hogy Isten teljes egészében vezesse népét az Ő akarata szerint.

8.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradhasson a Marylandből érkező GK kommunikációs osztályának küldötteire (3 fő), amikor felkészülnek lélekben a közeledő Generál Konferenciára.

9.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradhasson a Marylandből érkező GK oktatási osztályának küldötteire (5 fő) , amikor felkészülnek lélekben a közeledő Generál Konferenciára.

10.               Imádkozzunk nagyobb érdeklődésért és támogatásért minden egyháztag és vezető részéről, hogy a hetednapi adventista oktatás megőrizhesse tisztaságát iskoláinkban.

Van-e gerenda az én szememben?

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Máté 7:1-6 
·        Alapige: „Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?” Máté 7:3


Az évek során sok megpróbáltatás és szenvedés ért, amelyekért sokszor mások cselekedeteit okoltam. Újra és újra azt gondoltam magamban: Bárcsak egyik vagy másik személy megváltozna. Vagy: Ha ők másként cselekednének, nem lennénk ebben a nehéz helyzetben.

Nagyon könnyű ujjal mutogatni másokra és figyelmen kívül hagyni saját jellemhibáinkat és küzdelmeinket. Elvégre ha másokhoz hasonlítjuk magunkat, általában nem teszünk olyan rosszat, mint ők, legalábbis a saját elfogult szemszögünkből nézve.

Idővel azonban kezdtem rájönni, hogy sok problémám van, ami nem mások hibájából ered. Sőt, lehet, hogy magam is része voltam a problémának. Lehet, hogy tele voltam büszkeséggel, haraggal és a megbocsátás hiányával. Lehet, hogy a beszédstílusom nem mindig volt szeretetteljes. Talán én voltam a képmutató, aki nem veszi észre a „gerendát” a saját szemében! Imádkoztam azért, hogy mások megváltozzanak, de talán Istennek előbb engem kell megváltoztatnia.

Nehéz volt ez az út, de ahogy közelebb kerültem Jézushoz, felismertem, hogy több bűnöm és hiányosságom van, mint ahogy azt valaha is gondoltam volna. Ahogy kérem Istent, hogy adjon nekem új szívet, a másokhoz való viszonyulásom és az életszemléletem lassan megváltozott. Ahelyett, hogy kritizálnám és elítélném azokat, akikkel nem értek egyet, elkezdtem imádkozni értük. Ahelyett, hogy visszavágnék és ítélkeznék, kértem Istent, hogy tanítson meg szeretni.

Ellen White ezt írja: „Egyetlen embert sem bíztak meg azzal a feladattal, hogy a testvérét megítélje. 'Ne ítéljetek' – mondja a Megváltó –, 'hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.' Aki magára veszi azt a feladatot, hogy megítéljen és kritizáljon másokat, ugyanolyan mértékű bírálat és kritika alá veti magát. Azok, akik készen állnak arra, hogy elítéljék a testvéreiket, jól tennék, ha megvizsgálnák saját tetteiket és jellemüket. Egy ilyen önvizsgálat, ha őszintén végzik, feltárja előttük azt a tényt, hogy nekik is vannak jellemhibáik, és követtek el súlyos hibákat munkájuk során. Ha a nagy Bíró úgy bánna az emberekkel, ahogy ők bánnak a munkatársaikkal, rosszindulatúnak és kegyetlennek tartanák Őt.” (Christian Leadership, 59. o.)

Ugyanakkor „Amikor azok, akiket Isten vezetői felelősséggel bízott meg, félelemmel és rettegéssel állnak Előtte a munka felelőssége miatt, amikor érzik saját értéktelenségüket és alázattal keresik az Urat, amikor megtisztítják magukat mindentől, ami nem kedves Előtte, amikor addig könyörögnek Hozzá, amíg biztosak nem lesznek benne, hogy elnyerték a békességet és a megbocsátást, akkor Isten kinyilatkoztatja önmagát általuk. Akkor a mű előre fog haladni hatalommal.” (Testimonies for the Church, 6. kötet, 238-240. 50, 51)

Ahelyett tehát, hogy mások gyengeségeire és hibáira összpontosítanánk, kérjük Istent, hogy távolítsa el a gerendát a mi szemünkből. Kérjük Őt, hogy változtassa meg a szívünket. Csak így tud a munka előre haladni hatalommal!

Szívből jövő imádság:

Kegyelmes Atyánk! Most, amikor tovább imádkozunk a Te egyházadért, kérünk, hogy Te érintsd mélyebben a szívünket! Könnyű kritizálni egymást, sőt még a vezetőket is, különösen, ha nem úgy gondolkodnak és cselekszenek, ahogy szerintünk kellene. De ahelyett, hogy visszavágnánk és ujjal mutogatnánk, kérünk, hogy Te gyújts fényt a mi szívünkben. Mutasd meg nekünk, hogy hol engedtünk meg bűnöket, amelyek elválasztanak minket Tőled. Mutasd meg nekünk, hogy hol vallottunk kudarcot. Majd utána változtass meg minket, hogy előre haladhassunk a Te erőddel és hatalmaddal, hogy a Te szeretetedet megoszthassuk a világgal. Ma megalázzuk a szívünket trónod előtt. Jézus nevében! Ámen.

Írta: Kat Taylor

Fordította: Gángó-Horváth Kitti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése