2015. május 22., péntek

100 nap imádságban - 59

      59. nap - május 22. péntek 
„Az összejövetelek sikere a Szentlélek jelenlététől és erejétől függ. Mindazok, akik szeretik az igazság ügyét, imádkozzanak a Szentlélek kitöltetéséért és amennyiben hatalmukban áll, távolítsanak el minden akadályt, amely gátolja munkálkodását. A Szentlélek nem áradhat ki addig, amíg a gyülekezet tagjai között nézeteltérés van és keserűséget táplálnak egymás iránt. Irigység, féltékenység, gonosz gyanakvás és gonosz beszéd Sátántól ered, és hatásosan elzárja az utat a Szentlélek munkálkodása előtt.” ( Tanácsok a gyülekezeteknek, 281.oldal, 248.oldal az angolban)

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Generál Konferenciai ülésszakának minden küldöttjére és résztvevőjére és azért, hogy minden irigység, keserűség, gonosz beszéd, sérelem Isten Lelke által megtisztulhasson.

2.   Imádkozzunk azért, hogy ez a Generál Konferenciai ülésszak legyen az egyik legerőteljesebb, legösztönzőbb esemény az egyházunk életében és hogy a Szentlélek betöltse ezt.

3.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő megújulva és a Szentlélek által betöltekezve távozzon a GK ülésszakról készen állva arra, hogy még erőteljesebben szolgálják Istent.

4.   Imádkozzunk, hogy mi mint egyház felismerjük az idők fontosságát és komolyságát, ugyanakkor Isten országa számára lelkeket mentsünk meg.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a napi imaszemináriumok (Konferencia Központi Terme #102) áldásosak legyenek és az emberek lelkesek legyenek, hogy megérthessék azt az igazi hatalmat, amely megváltoztatja a gyülekezeteinket és az egész világot-, az IMÁDSÁGOT. Továbbá imádkozzunk azért, hogy a résztvevők megtalálják az Alamodome F termében levő imaszobát.

6.   Imádkozzunk azokért, akik most a színfalak mögött dolgoznak a San Antonio-i GK ülésszak tervezésében és logisztikáján.

7.   Imádkozzunk a küldöttek és vezetők biztonságáért és egészségéért, amint a San Antonio-ba való utazásra készülnek.

8.   Imádkozzunk a soron következő evangelizációs előadás-sorozatért, melyen Mark Finley prédikál San Antonio-ban, e jelentős Generál Konferenciai ülésen-ezen a nyáron-, hogy sok új tag csatlakozzon a hithez.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a TED (Transz-Európai Divízió) vezetőire és küldötteire, hogy Isten adjon nekik bölcsességet azokban a döntésekben, amelyeket majd meghoznak.

10.               Imádkozzunk a „Nagyvárosi Evangélizáció” kezdeményezéseiért, amely a világ nagyvárosaiban zajlik, és a továbbterjedéséért.

Imádkozzunk mint John Knox

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1 Móz. 32:22-30
·        Alapige: „És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.” 1 Móz. 32:26

Néhány évvel ezelőtt egy imaszobában tartottam az áhítatokat egy ifjúsági kongresszuson, Németországban. Több mint 1600 fiatal vett részt ezeken az összejöveteleken, de úgy tűnt, hogy keveset érdekel a fohászkodás, különösen a csoportos ima. Amint imádkoztam ezért, eszembe jutott John Knox története.

„Ha mi azzal az érdeklődéssel rendelkeznénk, amivel John Knox rendelkezett, amikor Istenhez könyörgött Skóciáért, éreznénk ennek eredményét. Sírva mondta, ’Istenem, add nekem Skóciát vagy meghalok.’ Amikor kitartunk a munkáinkban és a küzdelmeinkben az Úr mellett, és azt mondjuk, ’Lelkeket kell, hogy megmentsek; Soha nem adom fel a harcot’, megtapasztaljuk, hogy Isten értékelni fogja a mi törekvésünket” (Manuscript 14, 1887).

John Knox imalelkületén elgondolkozva, azon az este hosszú órákon át küzdöttem az Úrral miközben imádkoztam „Istenem, add nekem Németországot vagy meghalok.” Ez csak egy próba volt, hogy kitartsak hűség által Isten mellett, azonban Ő várakozásom ellenére csodálatos módon válaszolt az imámra. Másnap láttam, ahogyan sok fiatal legyőzte a félelmét a közös imát illetően, az ima iránti szeretet elterjedt, ráadásul egy kicsivel több, mint két év múlva Isten megajándékozott egy német férjjel.

A következő rész, ahogyan Isten meghallgatta az imámat egészen elképesztő volt, hiszen csak néhány hónappal a konferencián való részvételem előtt mondtam el egy barátomnak, hogy soha nem tudnék férjhez menni egy német férfihoz.(Valamilyen okból kifolyólag komolyan gondoltam ezt!) Az Úrnak egyedi „humorérzéke” van, hiszen most a férjem és én Németországban élünk és szolgálunk Neki. Igen, valóban Isten képes arra, hogy sokkal többet adjon nekünk, mint amennyit mi kérünk Tőle, azt kéri tőlünk, hogy tegyük próbára az Őt.

„Illés nagy hittel rendelkező ember volt, akit Isten fel tudott használni Izráel történetének súlyos válságában. Amint imádkozott, a hite tettekké érlelődött, amivel megragadta a menny ígéreteit; imáiban állhatatos volt, amíg a kéréseire válasz nem jött. Nem várta meg a teljes bizonyítékát annak, hogy Isten meghallgatta őt de hajlandó volt kockázatot vállalni az isteni jóindulat leghalványabb jelére is. És mégis, amit megtehetett Isten segítségével, mindannyian megtehetjük a saját hatáskörünkben, Isten szolgálatában... Ehhez hasonló hitre van ma szüksége a világnak - egy olyan hitre, amely belekapaszkodik Isten Igéjének ígéreteibe, és nem tágít addig, míg a menny meg nem hallgatja őt." (Prayer, 138.oldal).

Van-e valami lelki terhed? Ha igen, mondd el  velem a következő szívből jövő imádságot.

Szívből jövő imádság:

Istenünk, mi azért jövünk Hozzád, mert Te vagy az egyetlen, aki kitudod cserélni a mi szívünket, és aki megtanítsz szeretni. Amint a Szentlélek kitöltekezéséért imádkozunk a mi gyülekezeteinkre, add, hogy több és több lelket tudjunk megmenteni a Te országod számára, bármibe is kerüljön ez. Segíts bennünket, hogy ne féljünk áldozatot hozni és, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy a te gyermekeid vagyunk. Taníts bennünket, hogyan küzdjünk lelkek megmentéséért. Segíts nekünk, hogy kitartsunk Melletted, ahogyan Jákób, Illés, John Knox is tették, valamint azok, akik ezt mondták, „Nem foglak elengedni, amíg nem áldasz meg.” Köszönöm, hogy példát mutattál Jézus által, aki teljes éjszakákat töltött imádsággal és fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy fizikailag és lelkileg segítsen a rászorulókon. Segíts nekünk, hogy az Ő példáját kövessük. Jézus drága nevében, Ámen!

Írta Raluca Ril
Fordította: Osvald Kinga


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése