2015. május 23., szombat

100 nap imádságban - 60

MASTER-Praying Man.png      60. nap - május 23. szombat  
„Amikor a Szentlélek pünkösdkor kitöltetett, olyan volt, mint a rohanó, hatalmas erejű szél. Nem volt korlátozva a mértéke, hiszen a teljes helyet betöltötte, ahol a tanítványok tartózkodtak. Ugyanúgy lesz a számunkra is, amikor a szívünk kész lesz befogadni.” The Review and Herald, 1902. június 10.

IMACÉLOK:

1.         Imádkozzunk azért, hogy a szívünk készen álljon a késői eső kiáradását fogadni, és hogy ne maradjunk le ennek az áldásáról a laodíceai szellem miatt, vagy azért, mert megalkuszunk a bűnnel.

2.         Imádkozzunk azért, hogy Isten szabadon munkálkodhasson a Generál Konferencia alatt, és hogy mi mint nép ne hátráltassuk az Ő munkáját kétségeink vagy hitetlenségünk miatt.

3.         Imádkozzunk azért, hogy mi mint nép képesek legyünk az összetartásra, akkor is, amikor véleményeink és nézeteink különbözőek.

4.         Imádkozzunk azért, hogy a nézeteltéréseket és különbözőségeket úgy kezeljük, hogy még több időt töltünk imában és Isten szavának tanulmányozásával, ahogyan ezt úttörőink is tették.

5.         Imádkozzunk azért, hogy az evangélium változtasson meg és formáljon minket személyesen. Hogy mindannyian személyesen és élő módon járjunk naponta Krisztussal, és ez töltse be életünk valamennyi cselekedetét.

6.         Imádkozzunk azért, hogy alázatosságunk és egymás iránti szeretetünk, még a nehéz helyzetek során is nyilvánvaló legyen mindenki számára, hogy azt lássák, akik figyelnek minket, hogy Krisztus él a szívünkben. Mert a Biblia azt írja, hogy az Ő tanítványai arról ismertetnek meg, hogy szeretik egymást.

7.         Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia napi programját Isten vezesse, és hogy zökkenőmentesen lezajlódjon, és a tárgyalások időben pontosan és hatékonyan levezetve lehessenek megtartva.

8.         Imádkozzunk az ifjúságért és a fiataljainkért, akik jelen lesznek, azért, hogy még jobban meggyőződjenek róla, hogy mit jelent Hetednapi Adventistának lenni az utolsó napokban.

9.         Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kitöltessen a Dél-Ázsiai-Csendes-Óceáni Divízió vezetőire és küldötteire, hogy Isten adjon nekik elegendő bölcsességet meghozni a döntéseket, amiket meg kell hozni.

10.     Imádkozzunk azért, hogy Isten továbbra is munkálkodjon a szívünkben naponta, ahogy könyörgünk a Generál Konferencia vezetőiért és az eljövendő ülésért, hiszen, ha nem is tervezzük, hogy ellátogatunk a Generál Konferenciára, Isten egyházának tagjai vagyunk, és mindnyájunknak nagyon fontos szerepe van, ott ahol vagyunk.

Nem akarván, hogy egy is elvesszen!

Bibliai szakasz elmélkedésre: 2Pt 3:1-13 
Alapige: „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 2Pt 3:9

„Miért, Istenem?” – kiáltottam fel az ágyam mellett térdelve imádkozás közben. Kemény hetem volt. Megviselt az a sok érzelmi és fizikai fájdalom, amit magam körül láttam. „Miért nem tudsz egyszerűen csak véget vetni minden szenvedésnek és eljönni értünk és elvinni a mennybe még ma?”

Ahogyan az ágyam mellett térdeltem, úgy érezve, hogy a rám nehezedő terhek túl nagyok, hirtelen úgy éreztem, Isten megérteti velem, hogy az imám milyen elképesztően önző is valójában. Mintha csak azt kérdezte volna Isten: „Van fogalmad a fájdalommennyiségről, amit én érzek, Zac, és hogy milyen szívfájdalmat jelent személyes közelségből tapasztalni több mint 7 milliárd ember szenvedését, terhét és fájdalmát ezen a földön? Felfogod-e, hogy minden egyes nap, amivel késlekedik az eljövetelem, akkora fájdalmat jelent, mely minden elképzelésedet felülmúlja?”

Ahogyan e fölött elmélkedtem, a feleségemre gondoltam, és arra, hogy mennyire megszakad a szívem, amikor azt látom, hogy fáj valamije, vagy beteg. Inkább én szenvednék, mint hogy őt lássam szenvedni bármikor is. Így érzek, hiszen jobban ismerem és szeretem őt, mint bárki más a földön. És mégis, akár csak belegondolni is sok, hogy Isten sokkal jobban ismer és szeret minden egyes embert, mint ahogyan én szeretem a drága feleségemet, Leát. 

Gondolj csak bele: Ő ismer és együtt szenved minden egyes éhező gyermekkel, minden szexrabszolgával, minden áldozattal, legyen az háborúé, ráké, visszaélésé vagy depresszióé. Miért is nem tesz pontot a végére gyorsan? Miért annyira türelmes és hosszútűrő ezzel a gonosz világgal? Azért, mert még van legalább egy értékes lélek, akiről tudja, hogy ha lehetősége lesz rá, megbánja bűneit és azt választja, hogy örökké Ő vele élhessen. És ő nem akarja, hogy akár csak egy is elvesszen, akit meg lehetne menteni. (2Pt 3:9)

„Világunk egy nagy kórház, telve a nyomor tragédiáival, amelyeknél még gondolatban sem szívesen időzünk. Ha felismernénk úgy amint van, elviselhetetlen lenne számunkra. Isten azonban mindezt átérzi, ezért a bűn és következményeinek eltörlése érdekében szeretett Fiát adta, és a Vele való együttműködés által hatalmat adott nekünk arra, hogy a nyomorúság jeleneteit a befejezéshez vigyük. "És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég" (Mt 24:14).” (Előtted az élet, 263. o. az angolban)

Számunkra adott a lehetőség, hogy csökkentsük a fájdalmat a jó Isten szívében. Cselekszünk-e hát most? Megengedjük-e Neki, hogy arra használjon fel minket, hogy siettessük annak a napnak eljövetelét, amikor végre valamennyi szenvedést megszüntethet?

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk, köszönjük, hogy elviselsz még egy napnyi elképzelhetetlen szenvedést, azért, hogy több embert lehessen megmenteni! Mert ha én lennék az az egy, aki még sodródik, remélhetném, hogy te visszatartod a mennyet néhány nappal tovább, csak azért, hogy én is veled lehessek egy örökkévalóságon át. Bocsásd meg nekünk, mint egyháznak, hogy olyan önző módon és közönyösen éltük az életünket, nem törődve azokkal, akik a bűnben haldokoltak körülöttünk! Adj nekünk vágyat, hogy lássuk az elveszetteket megérkezni Jézus Krisztus megmentő kegyelmébe! Kérünk, töltsd ki ránk jobban a Szentlelkedet, hogy jó tanúbizonyságaid lehessünk! Kérünk, tégy képessé minket felgyorsítani az eljöveteled napját! Szeretünk téged, és mindent meg akarunk tenni, hogy könnyítsük a fájdalmat a szereteted végtelen szívében. Jézus nevében, Ámen.

Írta: Zac Page

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése