2015. május 11., hétfő

100 nap imádságban 48

MASTER-Praying Man.png    48. nap – május 11. hétfő

„Isteni kegyelem nélkülözhetetlen az elindulásnál, Isteni kegyelemre van szükség minden előrehaladásnál, mivel Isteni kegyelem az, ami bevégzi a munkát. Nincs idő pihenésre és felhőtlen gondtalanságra. Igényelnünk kell a Szentlélek felbecsülhetetlen ajándékát, valamint az imádság és hit által egyre jobban meg kell ragadni a Szentlélek jelenlétét.” (Bizonyságtételek Lelkészeknek és evangéliumi munkásoknak, 507–508. o.)

IMACÉLOK:

1.      Imádkozzunk, hogy a késői eső Isten Egyházára áradjon a Generál Konferencia ülésén. Nem ismerjük Isten időszámítását, de tudjuk az Ő ígéretét. Tartsuk meg e kérést, amíg eljövend! (Bárcsak korábban érkezne, mint később!)

2.      Imádkozzunk, hogy 2015-ben sürgetni tudjuk Jézus visszajövetelét, ahogyan 1901-ben “ez lehetett volna”.

3.      Imádkozzunk, hogy megértsük mindnyájan, hogy az utolsó időben élünk, és Isten prófétai üzenetét tétovázás nélkül vigyük tovább a világnak.

4.      Imádkozzunk az őszinte lelkületért, az alázatosságért és a csendességért, hogy Krisztusi lelkület uralkodjon minden előadáson és tárgyaláson, valamint legyen szeretet és tisztelet egymás iránt.

5.      Imádkozzunk, hogy még az üzletemberek is, akik belépnek (Alamodome) a sportlétesítménybe, vagy szolgáltatást végeznek, megérezzék, hogy ott valami különleges dolog történik, és hogy a Szentlélek jelenléte hassa át az ülést.

6.      Imádkozzunk, hogy a nem adventista személyzet, akik (Alamodome) a sportlétesítményben dolgoznak, megérezzék Isten szeretetét, és a jelenlevő adventisták segítsék őket abban, hogy jobban megismerjék Őt.

7.      Imádkozzunk az összejövetelért, a programért és a pódiumon szolgáló vezetőkért, beleértve a hivatalos tárgyalásokat, hogy a Lélek vezesse azt, valamint történjenek változások emberek életében, és ne csupán megszokott tárgyalás legyen.

8.      Imádkozzunk a Szentlélek kitöltéséért a Dél-Ázsiai-Csendes-Óceáni Divízió vezetőinél: Alberto Gulfan Jr., Saw Samuel, Sergie Ferrer és az ő családjaikért. (Imádkozzunk a hozzájuk tartozó küldöttekért is!)

9.      Imádkozzunk a Szentlélek kitöltéséért a Dél-Ázsiai-Divízió vezetőinél: John Rathinaraj, Gordon Christo, Robert Clive és családjaikért. (Imádkozzunk a hozzájuk tartozó küldöttekért is!)

10.  Imádkozzunk a soron következő evangelizációs előadás-sorozatért, melyen Mark Finley prédikál San Antonio-ban, e jelentős Generál Konferenciai ülésen – ezen a nyáron –, hogy sok új tag csatlakozzon a hithez.


AZ SZÁMÍT, AMI LEGBELÜL VAN!

·         Bibliai szakasz elmélkedésre: Zsoltárok 19:7-15
·         Alapige: „Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm” (Zsoltárok 19:15).

Mindig azért imádkozom, bármerre járok, hogy mások Krisztust lássák meg bennem. S ez nem mindig könnyű. Egyik nap nem értettem egyet kollégámmal egy dologban és azon vettem észre magamat, hogy tiszteletlen és sértő szavakkal illetett. Habár csendben álltam és nyugodtnak tűntem belülről, a szívem olyan volt, mint a széttépett állat belseje; ezért küzdöttem, hogy nyelvemmel élesen oda ne mondjam érveimet. Hirtelen odébb álltam, hogy találjak egy helyet, ahol összeszedem gondolataimat. S ahogy visszaemlékszem, erre gondoltam: „Gyűlöllek téged!”

Mialatt egy csendes helyen ültem, ahová futottam, a Szentlélek szólt hozzám tisztán, érthetően, elvéve a keserűséget, bántást a szívemből. „Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram…” Az Úrhoz kiáltottam bocsánatáért és az életem megváltozott.

Ellen White azt írja: Igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. A befolyásra, tekintélyre való törekvés, a vágy mások megbecsülésére, arra bírhat bennünket, hogy kifogástalan életmódot folytassunk; önbecsülésünk is visszatarthat a bűn látszatától is. Az önző szív is cselekedhet jót." (Jézushoz vezető út, 43. oldal.)

Láthatjuk, noha Krisztusinak tűntem azzal, hogy a konfliktus elől elmenekültem, a világ bolondjává váltam, mivel belülről úgy éreztem, hogy az Ő jellemét tükrözöm vissza, ám a Szentírás megállapítja: „mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van“ (1Sámuel 16:7). Jeremiás könyve 17. fejezet 10. verse szintén hangsúlyozza, hogy az „Úr az, aki a szívet fürkészi és a veséket vizsgálja”.

Jézus élete című könyvben a következőt olvashatjuk: „Az indíték határozza meg cselekedeteink jellegét, az pecsételi őket becstelenséggé vagy magas erkölcsi értékké. Isten nem a nagy dolgokat – melyeket minden szem lát és minden nyelv dicsér – tartja a legdrágábbaknak. Az örömmel teljesített apró kötelességek, a látványosság nélküli kicsiny ajándékok – melyek emberi szemnek értéktelennek tűnhetnek – gyakran a legnagyobbak számára. A hű és szerető szív a legköltségesebb ajándéknál is drágább Istennek.”
Kérjük Istent, hogy ne csupán a külső magatartásunkat változtassa meg, hanem a szívünket, az indítékunkat, mert az számít, ami legbelül van! (Ellen G. White: Jézus élete. Advent Kiadó, 1999, 518-519. o.)

SZÍVBŐL JÖVŐ IMÁDSÁG:

Szerető Atyánk! Elhívtál a szolgálatra, hogy legyünk a tanítványaid, de mi csupán azt tanultuk meg, ami a világ szemével elfogadható. Urunk, miközben folyamatosan együtt vagyunk a 100 napos imádságban, kérünk, vizsgálj meg bennünket és mutasd meg gyengeségünket! Gyökerestül tépd ki belőlünk az önzést, a tisztátalanságot, és állandóan Te irányítsd életünket és gondolatunkat.
Teremts bennünk tiszta szívet és újítsd meg Lelkedet bennünk! Engedd, hogy a szájunkból származó szavak és minden szívünkből jövő elmélkedés elfogadásra kerüljön, akaratod szerint. Ó, Urunk, Erősségünk és Megváltónk! Ámen.

Írta: Shanter Alexander
Fordította: Tokics Mária


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése