2015. május 13., szerda

100 nap imádságban 50

MASTER-Praying Man.png    50. nap - május 13. szerda 

„Jákób győzött, mert kitartó és eltökélt volt. Tapasztalata a küzdő imádság erejét bizonyítja. Most kell megtanulnunk a kitartó, győzelmes ima, a tántoríthatatlan hit leckéit. Krisztus egyháza vagy a keresztény hívő ember legnagyobb győzelmeit nem képességei műveltsége, gazdagsága vagy az emberek kegye által aratta. Ilyen győzelmek csak az ima titkos helyein, Isten fogadótermeiben arathatók, amikor a komoly, tusakodó hit belekapaszkodik az erő mindenható karjaiba.” Pátriárkák és próféták, 203. o. az angolban

IMACÉLOK:

1.      Imádkozzunk azért, hogy „Ami megtörténhetett volna” 1901-ben, alázatos szívű egyházi vezetőkkel és minden rosszat jóvá tett volna, az megtörténjen 2015-ben, és a Szent Lélek kiáradhasson, hogy felgyorsítsa Jézus visszatérését.

2.      Imádkozzunk azért, hogy valóban a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia ülésszak minden aspektusát, hogy több imádkozás történjék, beleértve a bűnvallást, alázatosságot, megbékélést, önzetlen szolgálatot és a misszióra való összpontosítást minden résztvevő, de különösen a vezetők részéről.

3.      Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.

4.      Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot, és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát. 

5.      Imádkozzunk, hogy a soron következő Generál Konferencia ülései fordulópontot jelentsenek egyházunk történelmében.

6.      Imádkozzunk azokért, akik most a színfalak mögött dolgoznak a San Antonio-i GK ülésszak tervezésében és logisztikáján.

7.    Imádkozzunk a San Antonio-i szállodák személyzetéért, hogy szívüket megérintse a sok hetednapi adventista élete a GK ülésszaka idején.

8.      Imádkozzunk a Szentlélek különleges kitöltetéséért a WAD (Nyugat-Afrikai Divízió) vezetőire (Gilbert Wari, Onaolapo Ajibade, Emmanuel Manu) és a családtagjaikra. (Imádkozzunk a küldötteikért!)

9.      Imádkozzunk minden hetednapi adventista férfi, nő, gyermek összefogott evangélizációs és bizonyságtevési tevékenységéért szerte a világon, hogy a Szentlélek hatalma alatt történjék, hogy alávessük magunkat az Ő vezetésének.

10.  Imádkozzunk a lelkészeink közti megújulásért és gyógyulásért és megújulásért a családjaikban.

Bölcsebb vagyok Jézusnál?

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Lk 6:12–19 
·        Alapige: És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze” Lk 6:12-13

Jézus előtt óriási feladat állt. Kevesebb mint három és fél éve volt már csak hátra, amit a földünkön fog tölteni. Hogyan is érheti el, hogy megvalósuljon e súlyos feladat, hogy az evangélium eljusson a föld minden pontjára? Bár a menny erőivel a háta mögött bármit megtehetett volna, Jézus, ahelyett, hogy mindenkit saját maga próbált volna meg elérni, arra fordította erejét, hogy másokat, a tanítványokat képezze ki a szolgálatra.

Az egyházi munkám során nagy a kísértés, hogy minden munkát egyedül próbáljak elvégezni. Így nem kell senkitől olyat kérjek, amit nem akar megtenni, és azt is jelenti, hogy a munka pontosan úgy lesz elvégezve, ahogyan én akarom. Azonban ha Jézus példájára tekintek a szolgálatban, rájövök, hogy több időt és energiát kell belefektessek a többiek szolgálatra való kiképzésére és felszerelésére.

Az első nagy kérdés tehát, amelyet felteszek, az, hogy Jézus hogyan is döntötte el,  hogy kikbe fektesse be az értékes idejét a tanítványok kiképzésénél? A legígéretesebb jelöltekre esett a választása, a legbefolyásosabbakra, a legtehetségesebbekre? Láthatóan nem. Írni nem tudó halászokra, vámszedőre, egy vakbuzgó férfira (akinek normál esetben küldetése lett volna, hogy megölje a hűtlen vámszedőt) és egy hűtlenül kezelő pénztárosra, csak hogy néhányat említsünk. Hát persze, hogy te és én is jobbakat tudtunk volna választani, igaz? De akkor bölcsebbek vagyunk, mint Jézus? Honnan tudta Ő, hogy ezt a tizenkettőt válassza apostolnak?

„És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze” (Lk 6:12,13).

Felfigyeltél erre? Egy teljes éjszakán át tartó, lelkiismeretes imádság volt az, ami megadta a bölcsességet Jézusnak, hogy kit válasszon a nagy mű első munkásaiul.

Jézus példáján töprengve szembesülnöm kell a kérdéssel: „Bölcsebb vagyok Jézusnál?” Nyilvánvaló a válasz: nem. De hányszor fordult elő, hogy teljes éjszakán át imádkoztam egy döntésért, vagy a holnapi feladatokért a szolgálatban? (Nem elég gyakran!) Egyáltalán, mára mennyire ég bennem hő vágy a mennyei bölcsesség keresésére?

Amikor megengedem, hogy az imanélküliség váljék uralkodóvá az életemben, az arra világít rá, hogy jobban bízok magamban, mint Jézus tette. Ha Isten fiának e földön oly sok imában töltött időre volt szüksége, hogy tudja, hogyan tegyen követőjévé másokat, akkor nekünk mennyivel több imában töltött időre van szükségünk ahhoz, hogy tisztán értsük az Atya szándékát, a saját tanítványi szolgálatunkat illetően?

Kövessük az Ő példáját, és buzgón kérjük Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogyan tegyünk tanítványokká másokat!

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk, ahogyan ismét a közelgő Generál Konferencia ülésre gondolunk, arra kérünk, bocsásd meg nekünk az önteltségünket, büszkeségünket, azt, hogy állandóan magunkra hagyatkozunk. Kérünk, add meg a bölcsességet, amit megígértél, hogy készségesen megadsz nekünk (Jakab 1:5). Arra kérünk, adj buzgóságot az imában, és ne akarjunk a saját felfogóképességünk alapján előre lépni. Köszönjük, hogy türelmesen vársz, hogy mi hozzád forduljunk segítségért. Segíts megértenünk, hogy a mű soha nem lesz elvégezve, ha nem követjük Jézus példáját buzgó imájában és a célzatos tanítványi követésben. Köszönjünk, Urunk, hogy mennyei bölcsességet adsz, hogy másokat tanítványokká hívjunk el!

Írta: Zac Page
Fordította: Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése