2020. április 1., szerda

100 nap imádságban - 6-ik nap április 1 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

6. napi imacélok, 2020. április 1. (szerda)


„Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és Ő meghallja az én szómat. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.” (Zsoltárok 55:17–19)

„Mikor majd az egyház ráébred szent elhívására, sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló feladatát és kötelességét. Biztos ígéretet kaptunk, hogy az Úr minden kereső lélekhez közel húzódik.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I. kötet, 116. o.)

1.    Imádkozzunk nagyszüleinkért, szüleinkért és az idősekért, hogy erősek és egészségesek legyenek a világszéles válság közepén.
2.    Imádkozzunk egészségügyi szakembereinkért, orvosainkért, ápolóinkért és mindazokért, akik továbbra is éjjel és nappal azért dolgoznak, hogy gondoskodjanak az újabb és újabb koronavírusos esetekről. Könyörögjünk az ő egészségükért és biztonságukért.
3.    Imádkozzunk, hogy még erőteljesebben haladjon előre a hármas angyali üzenet a világ azon részein, ahol nagy eseményeket és missziós programokat kellett lemondani, miközben most minden szem az ég felé fordul.
4.    Imádkozzunk a nagyvárosi missziós kezdeményezésekért a világegyház számos helyén. Kérjük az Urat, hogy az elvetett magok megteremjék a gyümölcsüket Isten országa számára.
5.    Imádkozzunk bölcsességért, türelemért és kegyelemért a mindennapokban bekövetkező számos változás kezelésében, hogy az emberek képesek legyenek megbirkózni ezzel, és mindenekelőtt hűséges tanúi legyenek Isten mindenható vezetésének az életükben.


1 megjegyzés: