2020. április 4., szombat

100 nap imádságban - 9-ik nap április 4. - SZOMBAT


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

9. napi imacélok (2020. április 4., szombat)


Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.” (Róma 13:8)


1.    Imádkozzunk, hogy mi, a Hetednapi Adventista Egyház, beteljesítsük küldetésünket mint Isten elrendelt eszköze az ember megváltásában.
2.    Imádkozzunk kenyai testvéreink egy részéért. Imádkozzunk megbocsátásért és gyógyulásért az egyháztagjaik között, valamint egységért és bölcsességért, hogyan haladjanak előre a COVID-19-krízis közepén. Kérjük a Szentlelket, Kenyában mindenütt legyen ott az egyházvezetéssel.
3.    Imádkozzunk az afrikai Burundiban élő egyháztagokért és vezetőikért, akiket még mindig elnyomnak. Könyörögjünk azért, hogy a Mindenható szeretetét mutassa be azok kiállása Burundiban és a földön élő egyháztagok bizonyságtétele, akik még a zűrzavarban és szenvedésben is Jézusért fénylenek.
4.    Imádkozzunk az evangelizáció új formáinak folyamatos kiemeléséért, amivel elérhetők az emberek az interneten és máshogy is, miközben eleget teszünk az „elszigeteltségnek”, de továbbra is hangsúlyt fektetünk a nagy küzdelem Krisztusára, Igéjére, igazságosságára, szentélyszolgálatára és megváltó erejére.
Imádkozzunk, hogyan osszuk meg gyakorlatiasan a hármas angyali üzenetet Isten egészségügyi üzenetével együtt – hiszen olyan lényegesek ezek a tanítások a föld történelmének ezen szakaszában.

1 megjegyzés: