2020. április 10., péntek

100 nap imádságban - 15-ik nap április 10 - péntek + 3-ik heti üzenet


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”
100 napos ima – 3. hét

2020. április 10–16.

„Egy váratlan csoda”
id. James L. Black

„Te láttál már ilyet?” Ez a kérdés gyakran elhangzik, mikor az emberek olyannal találkoznak, amivel azelőtt még soha. Kétségkívül a COVID-19 név a világ egyik legnagyobb pandémiájaként fog bevonulni a történelembe.
Elképesztő, milyen gyorsan megváltozhat az élet máról holnapra. Isten szava arra emlékeztet, hogy jönni fognak járványok, és mi mindig legyünk felkészülve erre, és függjünk az Úrtól. Ez a világválság megbolygatja a gazdaságot, túlterheli az egészségügyi rendszert, sokakat taszít nagy szegénységbe, sokakat fedél és munka nélkül hagy, sokaknál állandósul a betegség, és igen, tízezrek életét is követeli.

Rengetegen most csodáért imádkoznak. Sokan könyörögnek Istenhez, hogy változtassa meg a helyzetet, és védje meg őket a halálos vírustól. De most az a kérdés, hogy mi vajon felkészültünk-e Istennek ezekre a csodáira.

Kétségem sincs afelől, hogy az Úr meg fogja hallgatni és beváltja a hozzá imádkozók reményeit. Miközben egyszer így, másszor úgy lép fel, és a maga idejében teszi, ezek az ígéretek reményt nyújtanak nekünk: „Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.” (Józsué 1:5) „Mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam [őket].” (Ésaiás 65:24)

Néhány éve felfedezték, hogy a mielodiszpláziás szindróma (MDS) nevű csontvelő-betegségem van, mikor nem képződik elég a szervezet vörösvérsejtjeiből. Ha nem kezelik, az MDS akut leukémiához vagy halálhoz is vezet. Én a 4. stádiumban jártam, és az egyetlen reményem a sikeres csontvelő (őssejt)-átültetés volt. A világon mindenütt ezrek imádkoztak az életben maradásomért és a felépülésemért, mikor én ahhoz is túl gyenge voltam, hogy komolyan imádkozzam magamért. Igen, tanúsíthatom, hogy Isten közbelépett értem, de nem úgy, ahogy számítottam rá, mert az Úr csodái az örök életre vonatkoznak.

Három olyan dolog történt, amit a Mindenható úgy nyilatkoztatott ki nekem, mint még soha addig. Először is rajtam kívül álló körülmények miatt a transzplantációs folyamat 9 hónapon át húzódott, még ha a betegség 4. stádiumában is voltam. A késlekedés lehetőséget adott erőteljes, holisztikus szemléletű, természetes kezelésekre, amik megerősítették a szervezetemet, és jobban felkészítettek az átültetésre. Azután a lányommal (az őssejtdonorommal) a transzplantáció előtt olyan kötelék alakulhatott ki köztünk, ami végül egy hihetetlen, megbocsátó pillanathoz vezetett. A harmadik pedig rólam és a feleségemről szólt. A házasságunk során először feküdtem kórházban életveszélyes betegséggel, elszigetelve és krónikus kimerültséggel küzdve. Már túlzottan legyengültem a fürdéshez, ezért háromszor vagy négyszer a feleségemnek, Maxine-nek kellett megmosdatnia. Először nagyon mérges lettem, de mikor láttam, milyen gyengéden és teljes elkötelezettséggel zuhanyozott le tetőtől talpig, rájöttem, Isten ezzel a gyógyulás különleges csodájára készít elő.

A különleges csodámat Krisztusnak ezekben a szavaiban találtam meg: „Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.” Igen, a legnagyobb szükséghelyzetemben a csoda az volt, hogy Isten már a transzplantáció előtt meggyógyított. Az Úr kegyelméből új teremtésként Jézusban, a lelki és fizikai betegségtől gyógyultan hagyhattam el a kórházat.

Ma arra bátorítalak, hogy fordítsd el a tekinteted a COVID-19-ről és minden másról, ami nyugtalaníthat, és a bénát az Úrhoz vivő négy baráthoz hasonlóan bontsd meg a tetőt, menj a Megváltó elé, és hagyd, hogy meggyógyítsa a lelkedet.

Mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam [őket].” (Ésaiás 65:24)

Id. James L. Black lelkész legutóbb 17 évig szolgált az Észak-amerikai Divíziónál az ifjúsági/fiatal felnőttek szolgálatának igazgatójaként. Jelenleg az Észak-amerikai Divízió Imaszolgálatok Osztályának vezetője.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Miközben tudjuk, mindig az Úr akaratától függ gyermekei gyógyulása, nem mindig ismerjük az időzítésre vonatkozó akaratát. Néhányakat rögtön meggyógyít, másokat fokozatosan, míg másokat nem fog meggyógyítani a második eljövetelig (Jakab 5. fejezet). Bízunk Istenben és az időzítésében? Még akkor is hitben tudunk helyt állni, mikor nem látjuk meg azonnal a választ az imáinkra? Hogyan növelhetjük a hitünket és a bizalmunkat benne és az Igéjében?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Ezen a héten, miközben tovább imádkozunk a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, és hogy Isten állítsa meg a koronavírus terjedését a világon, azt kérjük, hogy az Úr és az Igéje iránti szeretet terjedjen. Új lelkesedéssel és ezzel az imával nyissuk meg a Bibliánkat: „Uram, mutasd meg, hogy ismerhetünk meg téged és a szeretetedet. Mutasd meg, hogy tapasztalhatjuk meg a belülről kifelé haladó gyógyulást. Mutasd meg, mit jelent Szavad tanulmányozása és megértése. És azt is mutasd meg, hogyan beszélhetnénk másoknak Igédről.” Könyörgés közben hivatkozzunk Ésaiás 55:8–11-re, 2Timótheus 2:15-re és 1Péter 3:15-re.

Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119:9–11)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:
·       Ellen G. White: A nagy küzdelem, „A Szentírás védőbástya című” 37. fejezet.
·       Frank M. Hasel – Michael G. Hasel: Hogyan értelmezzük a Szentírást?, a 2. negyedévi felnőtt szombatiskolai tanulmány kiegészítő kiadványa.

15. napi imacélok (2020. április 10., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Úgy tűnik, Spanyolországban és Olaszországban kissé már kezd lassulni a járvány terjedése. Hálásan dicsőítjük Istent, amiért van remény az előrelépésre.

·       Imádkozzunk, hogy az Úr állítsa meg a COVID-19 terjedését a világ nagy népsűrűségű országaiban. Könyörögjünk a menny közbelépéséért különösen Indiában, Bangladesben, az afrikai kontinensen és néhány ázsiai országban, ahol még csak most veszik fel teljes erővel a harcot a koronavírus-járvánnyal.
·       Imádkozzunk, hogy a kutatók találják meg a kezelési módot a koronavírus gyógyítására, mert nem várhatunk hónapokig az ellenanyag kifejlesztésére.
·       Imádkozzunk, hogy Isten védje meg a gyermekeket, a gyengéket és a sebezhetőeket, akik most kénytelenek otthon maradni bántalmazó családtagjaikkal, vagy problémás nevelőotthonokban élnek.
·       Imádkozzunk ennivalóért és étkezési lehetőségért azoknak a gyerekeknek, akik most nem járhatnak iskolába, ahol eddig rendszeresen kaptak enni.
·       Imádkozzunk azért, hogy tanuljuk meg behatóbban tanulmányozni Isten Szavát, és hogy gyakorlatiasan osszuk meg másokkal is a környezetünkben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése