2020. április 8., szerda

100 nap imádságban - 13-ik nap április 8. - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

13. napi imacélok, 2020. április 8. (szerda)

„Ó, mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket? Mert nincsen mibennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak terád néznek a mi szemeink.” (2Krónika 20:12)

„Isten nem akarja, hogy néma fájdalommal, sebzett és megtört szívvel, meggörnyedve járjunk. Ellenkezőleg: nézzünk felé, és ismerjük fel szeretettől sugárzó arcát. Az áldott Megváltó ott áll azok előtt is, akiknek szemét úgy elhomályosítják a könnyek, hogy képtelenek felismerni Őt. Szeretné megfogni a kezüket, szeretne vezetni bennünket, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk rá, és megengedjük neki, hogy vezessen bennünket. Szíve mindig nyitva van aggodalmaink, fájdalmaink és gondjaink előtt. Örök szeretettel és jósággal vesz körül bennünket… Gondoljatok erre, fájdalom és szomorúság gyermekei! Ebben a boldog reményben vigasztalódjatok: »Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.« (1János 5:4)” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 12. o.)

1.    Imádkozzunk a lelkileg megtörtekért, akik most gyászolják szeretteiket, és akik azért küzdenek, hogy érezzék: Isten még mindig közel van hozzájuk.
2.    Imádkozzunk a Kanada-szerte a COVID-19-járvány kihívásaival szembenéző egyháztagokkal. Imádkozzunk erőért, békességért és gyógyulásért. Imádkozzunk lelki megújulásért, és hogy az evangélium e kihívásokkal teli idő eredményeként terjedjen Kanadában.
3.    Imádkozzunk önzetlen szeretetért, hogy az egyháztagok élete világszerte mindenütt bemutassa: „Jobb adni, mint kapni.” Esedezzünk, hogy akiknek több forrásuk van, kinyújtsák a kezüket, és megosszák azokkal, akiknek kevesebbje van.
4.    Imádkozzunk az egyház tagjaiért a világon mindenütt, hogy tegyék félre a különbségeket, és közel kerüljenek egymáshoz keresztény testvériségben, a késői esőért esedezve.
5.    Imádkozzunk a világszéles egyház tagjaiért, bárcsak felelősséget vállalnának az evangélium közvetítésében a körülöttük élők felé most, hogy nagy evangelizációs eseményeket kellett lemondani.

1 megjegyzés: