2020. április 15., szerda

100 nap imádságban - 20-ik nap április 15 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

20. napi imacélok (2020. április 15., szerda)


Hű az Isten!

„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” (1Korinthus 10:13)

Az ellenség nem lépheti át kijelölt hatáskörét. Az egész sátáni haderőnek sincs olyan hatalma, hogy legyőzze, aki gyermeki bizalommal hisz az Istentől származó bölcsességben. Jézus Krisztus a mi erősségünk, és Sátánnak nincs hatalma azok felett, akik alázatosan együtt járnak Istennel. Mienk az ígéret: »Ragadja meg erősségemet, hogy békét köthessen velem, és békét fog kötni velem.« Krisztusban minden megkísértett hívő tökéletes segítséget talál. Mindenütt veszedelem vesz körül minket, de az egész menny vigyáz arra, hogy senki se kerüljön nagyobb kísértésbe, mint amilyet képes elviselni.” (Az én életem ma, 316. o.)

Központi kérdések:
Szoktad úgy érezni, hogy ezt vagy azt már nem bírod elviselni? Isten megígérte, hogy nem pakol ránk több terhet, mint amit el tudunk hordozni, tehát ha túlterheltnek érzed magad, kapaszkodj bele 1Korinthus 10:13 ígéretébe. Ragadd meg Filippi 4:13 és Zsoltárok 61:2 ígéretét is. Ma vigasztald magad Isten Szavának ígéreteivel.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Európa-szerte (és valószínűleg a világon sokfelé) fiatalok, akik nem járnak gyülekezetbe, aktívan részt vesznek az online bibliatanulmányozó csoportokon. Dicsőítjük az Urat az Isten és Igéje iránt megnőtt érdeklődésért.

·       Imádkozzunk, hogy a fiataljaink még inkább érdeklődjenek a Biblia tanulmányozása iránt. Esedezzünk az ifjúság nagy újjászületéséért.
·       Imádkozzunk a fiataljainkért a világon mindenütt, akik most a saját 100 napos imaalkalmukon vesznek részt (a Generálkonferencia Ifjúsági és Gyermekszolgálatok Osztálya szervezésében). Kérjük, hogy az ifjúság és a fiatalok megtanulják: amikor imádkozunk, Isten hallja az imát, és válaszol rá.
·       Imádkozzunk a tanárokért, akik igyekeznek online megtartani az óráikat. Könyörögjünk azért, bárcsak az Úr Jézus adna nekik bölcsességet a technológia olyan felhasználásában, ami mindenkinek a hasznára válik. Imában kérjünk bölcsességet és türelmet számukra.
·       Imádkozzunk azokért, akik össze vannak törve, akik nemrég vesztették el szeretteiket, és akik azon igyekeznek az elszigeteltségben, hogy érezzék, Isten még mindig közel van hozzájuk.
·       Imádkozzunk kitartásért az orvosok, ápolók és egészségügyi szakemberek számára, akik a frontvonalban harcolnak a COVID-19-járvánnyal.
1 megjegyzés:

  1. Ámen ! Halld meg Úrunk te, a mennyből kéréseinket szerte e világon hogy Akaratod Által minden népekhez eljusson és várva várjuk Dícső hatalmadat Ámen !Az orvosok ,ápolók ,és sok ima kérést hald és ennyhisd azok fálydalmát kiknek most a szomorúság jutott de van reményünk hogy ott lehetnek a Te Országodban ezek akik benned elaludtak JÉZUS NEVÉBEN KÉRTÜK Ámen !!!!!

    VálaszTörlés