2020. április 13., hétfő

100 nap imádságban - 18-ik nap április 13 - HÉTFŐ


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

18. napi imacélok (2020. április 13., hétfő)

Nézzünk a láthatók mögé!


Mondta neki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (János 20:29)

A keresztény életet gyakran veszik körül veszedelmek, és nehéznek tűnik a kötelesség végzése. A képzelet míg elöl fenyegető romlást, addig hátul fogságot és halált lát. Isten szava mégis világosan hangzik: Menjetek előre! Még akkor is engedelmeskedjünk a parancsnak, ha szemünk képtelen áthatolni a sötétségen. Az előrehaladást gátló akadályok soha nem tűnnek el a bizonytalan és kételkedő lélek számára. Akik arra az időre halasztják az engedelmességet, mikor majd minden bizonytalanság eloszlik, és nem marad semmilyen kockázat a kudarcra vagy a vereségre, soha nem fognak engedelmeskedni. A hit túllát a nehézségeken, és megragadja a láthatatlant, mi több, a Mindenhatót – tehát nem vallhatnak kudarcot. A hit: Krisztus kezének megragadása minden vészhelyzetben. (Az evangélium szolgái, 262. o.)

Központi kérdések:
Könnyű elhinni, amit látunk, de mi a helyzet a láthatatlan dolgokkal? Hogyan növelhetjük az Isten Szavába vetett hitünket, még úgy is, ha eddig nem láttuk a beteljesülését? Megmondatott, hogy a hit: ajándék. Efézus 2:8 és Apostolok cselekedetei 3:16 alapján honnan kapjuk ezt a csodálatos ajándékot?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Pápua Új-Guineába a COVID-19 következtében kiadott beutazási tilalom miatt már nem léphetnek be a külföldről jövő evangélisták, lelkipásztorok és laikus igehirdetők a korábban májusra tervezett teljes tagbevonáshoz kapcsolódó eseményre. Azonban a helyi laikusok és prédikátorok már tavaly több tízezer bibliatanulmányozást tartottak, és több ezer helyi összejövetelen gyűltek össze. Jelenleg is egy másik nagy evangelizációt terveznek, miután ez a COVID-19-járvány elmúlik. Megint csak amit az ellenség meg akart rontani, Isten még jobbra fordítja.


·       Imádkozzunk, hogy az Örökkévaló védje meg Pápua Új-Guinea népét és országát, Ő vezesse a kormányukat a döntéshozásban és az egészségügyi szakembereket a koronavírus elleni harcban.
·       Imádkozzunk azért, hogy amit az Úr tesz Pápua Új-Guineában a helyi egyháztagok által, még az eredeti terveknél is sikeresebb legyen. Kérjük, hogy ne robbanjanak ki törzsi harcok a tervek megvalósítása közben.
·       Imádkozzunk a börtönökben fogva tartott hívőkért a világon mindenütt. Esedezzünk, hogy legyen erejük bizonyságot tenni rabtársaiknak a krízis idején.
·       Imádkozzunk a svéd Jönköpingben levő kis pékségért és missziós központért, hogy még több embert érhessenek el, így sokan megismerjék Jézust, és elfogadják Őt Megváltójuknak. Könyörögjünk több kapcsolatért és megtérésért a bibliatanulmányozások által.
·       Imádkozzunk a svédországi gyülekezetekért, melyek kicsik, és a tagjaik is többnyire idősek. Kérjük Istent, hogy hozzon be több fiatalt a skandináv gyülekezetekbe, és Ő védje meg ezeket a kis közösségeket a COVID-19-járvány idején.

1 megjegyzés: