2020. április 17., péntek

100 nap imádságban - 22-ik nap április 17 - péntek + 4-ik heti üzenet


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”
100 napos ima – 4. hét

2020. április 17–23.

„Gyertek el, és pihenjetek meg egy kevéssé!”
Nina Atcheson

Az egyik csoda szép reggel feltűnt, hogy túl nagy csend van a házban, és sehol nincs a 3 éves lányom. A bátyjai ott játszottak együtt, de őt sehol nem találtam. Csodálkozva szólítgattam, hova tűnhetett: „Tahlia, hol vagy?” A ház a hangomtól visszhangzott, de csak a csönd válaszolt. Több szobán is átmentem, de nyomát se láttam.

Végül egy halk hang ütötte meg a fülemet: „Mami…” Kis feje kibukkant a hátam mögött álló piros szék mögül: „Nézd”, emelte föl az imakönyvünket, ahol épp az az oldal volt kinyitva, amin a képen Jézus és az angyalok leereszkednek a földre. „Ma jön vissza?” – kérdezte, és rámutatott a mellettem lévő ablakra.

Egészen elolvadtam, mikor rájöttem, hogy ő Jézus mai visszatérésére várva ült ott. Én meg ehelyett a korai rohanásban reggelit készítettem, kiteregettem a ruhákat, és telefonáltam. Ezek a „sürgős” házimunkák teljesen eltérítettek attól, hogy bármennyi időt is szánjak Jézusra. Isten nem is szólhatott volna annál egyértelműbben hozzám, mint akkor Tahlián keresztül. Mintha azt mondta volna: Csak lassíts le, és most figyelj rám. Itt vagyok. És nemsokára visszajövök. Tölts velem egy kis időt…

Ma, évekkel később, még mindig hallom Isten hozzám intézett szavait. „Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé.” (Márk 6:31) Ő arra hív, hogy álljunk meg, legyünk vele a minket körülvevő őrjítő rohanásban. Nem csak pár pillanatra vagy kötelességből, hanem egy egész évszakra, és mert lelkünk Gyógyítójával akarunk időzni.

Jelenleg közülünk sokan abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy az otthonunkban elszigetelődtünk egy világméretű járvány miatt. Bizonyos értelemben arra kényszerültünk, hogy szünetet tartsunk életünk szokásos rohanásában. Ebben az évszakban megváltozott az életünk. De vajon mi Istenben nyugszunk meg ezen a „puszta helyen”? Még mindig meghalljuk a halk hangját (1Királyok 19:12), ahogy egy bensőségesebb sétára hív minket (János 15:9)? Félrehúzódunk vele, hogy jobban megismerjük Őt, vagy más szórakozások zajával töltjük ki a csöndes teret?

Gyerekként, emlékszem, gyakran énekeltem egy éneket, és az egyik versszaka így hangzott: „A vele töltött időt jól töltöd el. Ő vigasztal és vezet. A vele töltött időt jól töltöd el. Ő mindig ott lesz melletted.” Az Istennel való kapcsolatunk építésének, mikor a Vigasztalónkkal és Vezetőnkkel időzünk, van a legnagyobb jelentősége ezekben a mostani időkben. A legtöbbet a minőségi idő számít, és nem a mennyiségi idő vagy az idő hossza. Mit tehetsz azért, hogy javíts az Istennel töltött minőségi idődön a héten? Fontold meg ezeket az ötleteket:

·       Kérd az Urat, hogy adjon nagyobb vágyat időt tölteni vele.
·       Nem nehéz tanulmányozni a Bibliát. Ez Isten hozzád intézett szava, és Ő most is arra vár, hogy szóljon hozzád általa.
·       Alázatosan közelíts hozzá, és imádkozz, mielőtt elkezded olvasni a Szentírást, és kérd Istentől, küldjön egy külön neked szóló üzenetet, amit hallanod kell.
·       Minden nap akár egy igeverssel vagy egy rövidebb szakasszal is foglalkozhatsz az Igéből. Gondold ezt végig: Mit mond nekem Isten az idézeten keresztül? Hogy bátoríthatok ma valakit ezzel az üzenettel?

A Mindenható türelmesen vár ránk, hogy minden nap időt töltsünk vele (Jelenések 3:20). Te is bizakodva vársz majd, mint Tahlia, a visszatérésére? Elmégy, és megpihensz egy kicsit vele, miközben várakozol?

Nina Atcheson jelenleg a Generálkonferencia Szombatiskolai és Személyes Szolgálatok Osztálya igazgatójaként, valamint az Ausztráliai Adventista Iskolák adventista vezetőjeként szolgál. Nina az ausztrál Aranypart közelében él férjével, Mattel és 3 gyerekükkel.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mi a legnagyobb akadálya, hogy minőségi időt tölts Istennel? Vannak olyan tevékenységek, amiknél kérhetnéd az Urat, hogy segítsen eltávolítani azokat? Ez hogy változtathatná meg az ima- és bibliatanulmányozó szokásaidat?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Lehetséges, hogy Isten a minket körülvevő nehéz körülményeken keresztül akar munkálkodni, hogy segítsen felismernünk, milyen nagy szükségünk van rá a visszatérése előtt. Egyedi lehetőséget kínál fel, hogy egy kissé pihenjünk meg vele. Te fogsz válaszolni a hívására? Kapaszkodjunk bele János 15:4; Ésaiás 26:2–3 és Márk 6:33 ígéretébe, miközben pihenést és bizonyosságot keresünk benne.

Aki szaván fogja Krisztust, és rábízza a lelkét, alávetve életét az Úr parancsának, békességre és nyugalomra lel… Az életünk összekuszálódhat, de amint alávetjük magunkat a bölcs Mesternek, Ő olyanná alakíthatja az életünket és a jellemünket, amely majd az Ő dicsőségét szolgálja.” (Jézus élete, 331. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:
·       Ellen G. White: Nevelés, 20. fejezet, „A Biblia tanítása és tanulmányozása”.
·       Nina Atcheson: As Light Lingers. Basking in the Word of God (angolul).
·       Hangoskönyv: As Light Lingers. Basking in the Word of God (angolul; heti egy fejezet hallgatható meg itt: www.aslightlingers.com).

22. napi imacélok – 2020. április 17. (péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! A világszéles koronavírus-járvány ellenére a Hetednapi Adventista Egyház missziója tovább halad előre. Az evangélium megosztásának kreatív és új módszereit dolgozták ki sokkal szélesebb körben, mint eddig valaha. Az Úr legyen áldott érte!

Ted N. C. Wilson imakérései:
·       Imádkozzunk egyháztagjainkért és azokért, akik a COVID-19 miatt nemrég elhunyt szeretteiket gyászolják. Kérjünk szívbeli békét és vigasztalást számukra. Imádkozzunk azok fizikai gyógyulásáért, akik most a koronavírussal harcolnak.
·       Imádkozzunk, hogy az egyháztagok aktívan sajátítsák el a NEWSTART egészséges életmódjának elveit (ez pedig a táplálkozás, testmozgás, víz, napfény, mértékletesség, friss levegő, pihenés és bizalom Istenben), mint ami az egészséges életvitel kiegyensúlyozott szemléletmódja.
·       Imádkozzunk, hogy egyházként továbbra is azt keressük, hogyan oszthatnánk meg hatékonyan Isten egészségügyi üzenetét a hármas angyali üzenettel együtt, amely a végidei missziónk a világ felé és az igényünk arra, hogy a Szentlélek késői esőjéért könyörögjünk, miközben Krisztus előttünk álló második eljövetelére készülünk.
·       Imádkozzunk, hogy abbeli törekvésünkben, hogy kreatív módszereket próbálunk találni a másoknak való bizonyságtevésre, ne veszítsük el a Krisztuson, Szaván, igazságosságán, szentélyszolgálatán és megmentő hatalmán levő hangsúlyt a nagy küzdelemben.
·       Imádkozzunk az It is written online evangelizációs kampányáért („Hope Awakens”), ami ma indul országszerte. (További információ róla: https://www.discoverhopeawakens.com) Esedezzünk azért, hogy még többen lássák az adást, és érdeklődjenek a sorozat iránt, mint a lemondott indianapolisi élő evangelizációnál tették volna.

1 megjegyzés: