2020. április 29., szerda

100 nap imádságban - 34-ik nap április 29 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

34. napi imacélok – 2020. április 29. (szerda)

Mindig alázatosan imádkozzunk!

„Ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. Azért tebenned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit. Mert számonkéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.” (Zsoltárok 9:9, 11–13)

„Isten szemében sokkal értékesebb az ékesszóló beszédnél a bűnbánó szívből jövő, őszinte ima, amely vágyik Mestere akaratát cselekedni. Lehet, hogy a hívőknek nincs szavuk a jogalkotásban, nem kapnak engedélyt tanácskozásra a szenátusban, vagy hogy a parlamentben szavazzanak – de ők Isten elé járulhatnak. A királyok Királya lehajol, hogy meghallgassa az alázatos, bűnbánó szív imáját. Az Úr minden hittel mondott imát hall. Isten leggyengébb gyermekének is lehet befolyása a mennyei tanácsüléssel összhangban.” (That I May Know Him, 270. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Ahogy egy szerző mondogatja: „A büszkeség nem figyel oda. A büszkeség ezt már mind tudja.” Előfordult, hogy megengedted: a büszkeség befolyásoljon abban, mennyire figyelsz oda a másikra? Volt, hogy megengedted, hogy a büszkeség irányítsa a szavaidat, vagy diktálja az imáidat? Ha igen, akkor imádkozz: Isten mutassa meg, hogyan kérj bocsánatot azoktól, akiket megsebezhettél a büszke beszédeddel és életeddel. Ez nem könnyű, de ha a Mindenhatónak is hallania kell az imáinkat, mi is tegyük félre az egymás iránti és különösen az Úrral szemben tanúsított büszkeségünket. (Lásd: Jakab 4:10; Ésaiás 57:15)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hála Istennek, amiért irányítása alatt tartja a földet, és még mindig ott ül a trónon. Bár sokunknak úgy tűnhet, hogy az élet irányítása kicsúszott a kezünk közül, de még most is megpihenhetünk annak örökkévaló karja ölelő biztonságában, aki megígérte: soha nem fog magunkra hagyni vagy cserbenhagyni minket.
Ne felejtsük el, hogy Ő már azelőtt látta ezt az egész COVID-19-világjárványt, mielőtt elkezdődött volna a földön, és semmi sem közelíthet hozzánk, hacsak nem az Ő engedélyével. Vagyis ha betegséggel, anyagi veszteséggel vagy más gondokkal és fájdalommal küzdünk, áldjuk Istent, hogy Ő még mindig a trónján ül, és amiről az ellenség gonoszt gondolt, azt Ő képes jóra fordítani.

·       Különösen azokért imádkozzunk, akik nem tudják felemelni a szavukat a maguk érdekében, vagy hogy megkapják a szükséges segítséget a válság idején.
·       Imádkozzunk a túlélésért küzdő gyerekekért, idősekért, sebezhetőekért és egyedülálló anyákért.
·       Imádkozzunk az Európa-szerte, Görögországban és a világ más országaiban menekülttáborokban élőkért. Könyörögjünk, hogy gondoskodjanak a szükségleteikről és egészségügyi ellátásukról, és hogy eközben az emberi jogaik se csorbuljanak.
·       Továbbra is imádkozzunk a misszionáriusok sokaságáért, akik a világ különböző pontjain teljesítik kötelességüket. Fohászkodjunk, hogy gondoskodjanak az ő fizikai szükségletükről és biztonságukról.
·       Imádkozzunk, hogy folyamatosan erősödjenek és felépüljenek a koronavírusból felgyógyultak. Kérjük, hogy a tüdejük gyógyuljon meg, és erőt kapjanak, hogy visszatérhessenek a normális kerékvágásba.2 megjegyzés: