2020. április 16., csütörtök

100 nap imádságban - 21-ik nap április 16 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

21. napi imacélok (2020. április 16., csütörtök)


Beszéljünk a hitről!

„Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.” (Zsoltárok 20:7–8)

Krisztus szava legyen a biztosítékod! Hiszen nem azt mondta, hogy fordulj hozzá? Vigyázz, soha ne beszélj kétségbeesve, elcsüggedten! Ilyen beszéddel sokat veszítesz. Hited gyengeségéről teszel bizonyságot, ha a látszat alapján ítélsz, ha a nehézségek és a bajok miatt panaszkodsz. Úgy beszélj, és úgy lépj, mintha kudarcot nem ismerő hited volna! Az Úr erőforrásai gazdagok. Övé a világ. Nézz hittel a menny felé! Építs rá, akinél fény, erő és tudás van! (Krisztus példázatai, 146. o.)

Központi kérdések:
Mit jelent hittel beszélni és cselekedni? Ha gyenge hitünk van, hogyan növelhetnénk és erősíthetnénk (lásd: Róma 10:17)? Mondj ma el valakinek egy esetet, amikor Isten növelte a hitedet, vagy tegyél bizonyságot egy megválaszolt imádról.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Istené a dicsőség a nekünk adott egészségügyi üzenetért, ami képessé tesz, hogy erősebbek legyünk a betegségek legyőzésében. Dicsérjük az Urat, amiért számtalan lehetőséget ad az egészségügyi üzenet megosztására másokkal.

·       Imádkozzunk, hogy továbbra is az Úr segítsen erős hitű néppé válnunk, mert tudjuk, hogy sokkal több nehézségre számíthatunk.
·       Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Isten népére, hogy a munka befejeződjön, és mi hazamehessünk.
·       Imádkozzunk bölcsességért a lelkészek és ügyintézők számára, ahogy azt keresik, hogyan vigasztalhatnak, bátoríthatnak és vezethetnek a káosz idején.
·       Imádkozzunk, hogy népként minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogy a megtanult egészségügyi elvek szerint éljünk, és erős immunrendszerünk lehessen.
·       Imádkozzunk azért, hogy úgy eltöltsön, megindítson, a szívünket újra annyira megtörje az Úr szeretete, hogy ne tudjuk feltartóztatni, hanem osszuk meg másokkal is, akik most remény nélkül élnek.

1 megjegyzés: