2020. április 24., péntek

100 nap imádságban - 29-ik nap április 24 - péntek + 5-ik heti üzenet


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”
100 napos ima – 5. hét

2020. április 24–30.

„Mindig nyitva”
Randy Maxwell

Még pár hete történt, hogy egyik vasárnap belefáradtunk Suzette-tel, hogy be vagyunk zárva a házba, ezért úgy döntöttünk, hogy elautózunk a The Landing nevű rentoni szabadtéri bevásárlóközponthoz Washington államban, ahol élünk. Ott vannak üzletek, éttermek, különféle szolgáltatások és egy többképernyős mozi is.

Úgy terveztem, hogy bemegyek az optikába, de egy kiírás fogadott az ajtón, hogy a COVID-19 miatt további értesítésig bezártak. De nem csak ez zárt be. Körbehajtottam a ruhásbolt körül: zárva. A sportszeráruház: zárva. Két lakberendezési üzlet: zárva. A parkoló úgy hatott, mint egy szellemváros. A láthatatlan vírus azzal bizonyította erejét, hogy eltüntette a kocsikat és a vásárlókat.

Csak pár nappal ezelőtt volt, hogy Jay Inslee kormányzónak ki kellett adnia egy „maradj otthon” rendeletet, és lényegében egész Washington állam leállt miatta. Én is ennek a rendeletnek az értelmében írom most ezt az áhítatot. Ezért is tartom olyan nagyra Jézus találkozását Nátánaellel, a kétkedő igazságkeresővel.

Jézus Galilea felé tartott. Útközben hívta el Fülöpöt, hogy kövesse Őt. Fülöp ezután elment a barátjához, Nátánaelhez, és elmondta neki: „Aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.” (János 1:45)

Názáret említése ugyanazt a reakciót váltotta ki Nátánaelből, ahogy ma az emberek reagálnak a koronavírus említésére: bezárással. „Názáretből támadhat-é valami jó?” – kérdezte Nátánael. Mi is megkérdezhetjük, származhat-e bármi jó ebből a koronavírusból. A szociális távolságtartás kényelmetlenségeiből, és hogy elszakít bennünket egymástól? Hogy a közösségek nem gyűlhetnek össze az imaházakban? De néha jó dolgok rossz helyekről vagy élményekből származnak.

Nátánael mellett szólt, hogy pozitívan válaszolt Fülöp „gyere és lásd meg” hívására, és elment vele. Jézus látta megérkezni, és ezt mondta neki: „Íme, egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen.

„Honnan ismersz engem?” – kérdezte Nátánael. Jézus így felelt: „Mielőtt hívott téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.” (János 1:48) Nátánael bezárt elméjében rögtön kinyílt a hit, és megvallotta: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael királya!” (1:49)

„Felelt Jézus, és mondta neki: Hogy azt mondtam néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondta neki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.” (1:50–51)

Krisztus keresztségekor „az ég megnyílt”, és Isten felkente és szóban megáldotta a Fiát (lásd: Máté 3:16–17). „Krisztus itt lényegében azt mondja: a Jordán partján megnyílt a menny, és a Szentlélek galambként leszállt rám. A jelenet csupán jelképe annak, hogy én vagyok Isten Fia. Ha hisztek bennem mint Isten Fiában, hitetek megelevenedik. Látni fogjátok, hogy az egek megnyílnak, és soha többé nem zárulnak be. Én nyitottam meg nektek. Isten angyalai felszállnak, felviszik az Atyához a szűkölködők és nyomorultak imádságait, és leszállnak, hogy áldást, reménységet, bátorítást, segítséget és életet hozzanak az embereknek.” (Jézus élete, 142–143. o.)

Halleluja! A menny nyitva van! A menny mindig nyitva van: sem előítélet, sem kétely, sem COVID-19 vagy „maradj otthon” rendelet, esetleg démonok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem zárhatja be a kapuit (lásd: Róma 8:39). És mit jelent mindez a menny számára, hogy nyitva áll? Azt, hogy neked és nekem teljes körű hozzáférésünk van mindenhez, ami ott van, és az ottani „polcokon” minden megtalálható, amire csak szükségünk van.

Mit raktároznak a mennyben?
– Mindent, amire szükségünk van az élethez és az istenfélelemhez (1Péter 1:3).
– A Lélek gyümölcseit (Galata 5:22–23).
– Isten teljes fegyverzetét (Efézus 6:14–17).
– Nagyon nagy és drága ígéreteket (2Péter 1:4).
– Újjászületést és élő reményt (1Péter 1:3–5).
– Krisztus értelmét (1Korinthus 2:16).
– Minden lelki áldást Jézusban (Efézus 1:3).

A menny nyitva áll, és az Üdvözítő már nekünk adta országa kulcsait (Máté 16:19). A kulcs az ima. Az angyalok a mennyei Amazon kézbesítői, fölviszik az imáinkat az Atyához, és leszállva elhozzák azokat az áldásokat, amikre a legnagyobb szükségünk van: a reményt, bátorságot, segítséget és életet.

A bevásárlóközpont bezárhat, a kosárlabda szünetelhet, az edzőtermek bezárhatnak, az éttermek bezárhatnak, még a gyülekezeteink is bezárhatnak átmenetileg, de a menny mindig nyitva áll. Így ne féljünk! Jézus ezt mondja: „Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” (János 14:14) „Nyisd szét a te szájad, és betöltöm azt.” (Zsoltárok 81:11)

A koronavírus nem állíthatja meg az Urat. Imádkozz úgy, mint eddig még soha, mert a menny mindig nyitva van.

Randy Maxwell a rentoni hetednapi adventista gyülekezet lelkésze Washington államban, ahol feleségével, Suzette-tel él. Több könyv szerzője, magyarul megjelent a “Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” című kiadványa.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Lelki polcaid néhány területen kissé kiürültek az elmúlt évek életének sodrása és rohamtempója miatt? Lehetséges, hogy el kell látnod magad mennyei felszerelésekkel és áldásokkal? Ezenfelül ha lelki ajándékokat kérhetnél pár meghatározott területen kivívott győzelemért, vagy más lelki áldásokat, mik lennének azok? Most pár percre gondolkodj el ezeken a kérdéseken.

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Miért nem szakítasz időt arra, hogy leírd, aminek szükségét érzed a héten? Majd keress ki konkrét bibliai ígéreteket, ahol Isten elmondja, Ő maga fogja betölteni ezt a bizonyos szükségletedet. Legyen szó pénzről a számlák befizetéséhez vagy erőre egy olyan területen, ahol lelkileg meggyengültél, kezdd aktívan igényelni az Úr ígéreteit, amikor imádkozol.

Nem kell a föld végső határáig elmennünk bölcsességért, mert Isten közel van. Nem a képességeid tesznek eredményessé – ha meg is növeled őket –, hanem amit az Úr tesz érted. Bízzunk sokkal kevésbé abban, amit az ember tud tenni, és sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden hívő lélekért! Az Úr szeretné, ha hittel fordulnál hozzá. Azt szeretné, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle.” (Krisztus példázatai, 146. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:
·       Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, 11. fejezet, „Az ima kiváltsága”. (Az április 29-i naphoz mellékeljük majd.)
·       Randy Maxwell: Boot Camp for the Last Days [Az utolsó napok kiképzőtábora].


29. napi imacélok – 2020. április 24. (péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Az Eurázsiai Divízió Ifjúsági Osztálya most egy imamaratont szervezett Moszkvában (Oroszországban) az egész divíziójuk fiataljai számára Zoomon keresztül. A résztvevők az egész divízióból bekapcsolódtak, és Isten hatalmára, egy missziós programra és az imára összpontosítottak. Az Úr neve legyen áldott érte!

·       Imádkozzunk, hogy az ifjúság a világon mindenütt tovább keresse, hogyan válhatna eggyé imában és a Biblia tanulmányozásában. Esedezzünk, hogy most, a válság idején Jézussal szerzett tapasztalatuk maradandó legyen.
·       Imádkozzunk a szülőkért, akik küzdenek a tanítással, és gyerekeik online oktatását segítenek figyelemmel kísérni a járvány idején. Kérjünk bölcsességet és bátorságot a szülőknek!
·       Imádkozzunk az érettségiző középiskolásokért és a diplomázó felsőoktatási hallgatókért, akiknél most elmarad a megszokott érettségi bizonyítványosztás és a diplomaosztó. Imában igényeljünk bátorságot és iránymutatást nekik abban, hogyan tervezzék a jövőjüket.
·       Imádkozzunk, hogy egészségesek és erősek legyenek, és inspirációt kapjanak az ifjúságvezetők, a pedagógusok, a tanárok és mindazok, akik a mostani krízis alatt ösztönzik és bátorítják a fiataljainkat.
Imádkozzunk az It is written csatorna „Hope Awakens” (Az ébredő remény) nevű evangelizációs kampányáért, ami most kezdődött el. Sok akadály gördült elé, és tudjuk, hogy az ellenség is túlórázik, hogy visszatartsa a programot az előrehaladástól. Továbbra is imádkozzunk ezért a nagyon fontos sorozatért! (További információ: https://www.discoverhopeawakens.com)

1 megjegyzés: