2020. június 30., kedd

100 nap imádságban - 96-ik nap június 30 - KEDD


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

96. napi imacélok, 2020. június 30. (kedd)

Elmegyek… a munkatársaimhoz

Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16)

„Az Istentől kapott világosság által tudom, hogy ügyének manapság nagy szüksége van a bibliai igazság élő képviselőire. A felszentelt lelkészek egymagukban nem elegendők a feladathoz. Az Úr nemcsak prédikátorokat, hanem orvosokat, ápolókat, házról házra járó evangelizátorokat, bibliamunkásokat és más felszentelt, különböző talentumú laikusokat hívott el, akik ismerik a jelenvaló igazságot, és a még nem figyelmeztetett városok szükségleteit is figyelembe veszik. 100, személyes missziómunkára aktívan elkötelezetett hívőnek kéne ott lenni, ahol most csak egy személy van. Az idő gyorsan telik. Sok munkát kell befejezni, még mielőtt a sátáni ellenállás elzárná az utat. Minden tevékenységet kezdjünk el, hogy bölcsen javíthassunk a jelenlegi lehetőségeken.” (Ministry to the Cities, 108. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Amikor dolgozni mégy, a missziós területedre lépsz. Isten már a születésed előtt tudta, hogy ott leszel, és ha engedélyt adsz neki, Ő általad fog munkálkodni, és elvezeti a munkatársaidat a kereszt lábához.
Megkérded Jézustól, kinek tegyél bizonyságot a munkahelyeden? Minden kollégádért név szerint fogsz imádkozni, és könyörögsz olyan lehetőségekért Istennel, mikor Krisztusról beszélhetsz nekik?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       Guatemalában egy testvérünk online bibliatanulmányozást indított el, és ennek eredményeként Quetzaltenango legfelsőbb bíróságának vezetője megkeresztelkedett. A Nyugat-venezuelai Unió online evangelizációs erőfeszítései révén 396-an keresztelkedtek meg, akik között más felekezetek lelkipásztorai és tagjai is vannak. (Inter-amerikai Divízió)
·       Számtalan visszajelzést kaptunk gyülekezetektől, családoktól, pároktól és egyénektől, akik személyes megújulást, gyógyulást éltek át, missziós lehetőségeket kaptak, és Isten különlegesen megáldotta őket a 100 napos imaalkalom idején. Túl sokan vannak ahhoz, hogy itt mindet leírjuk!
·       „Csoportunk a 100 nap befejezése után is továbbfolytatja majd az imádkozást.” (Beverly T.)
·       „A húgom egy luxushajón dolgozik a férjével, és hetekre ott ragadtak. Ezért sokat imádkoztam és böjtöltem a testvéremért. Ez alatt az ijesztő időszak alatt meg tudtam osztani vele írásokat, és ő végignézte az »Ébredő reményt« (Hope Awakens), és hallgatta az Adventista Világrádió (AWR) online evangelizációs alkalmait. Végül pedig úgy döntött, hogy megkeresztelkedik!” (Marlene M.)
·       „A 100 napos imaközösség elindulásától imádkozással töltöttem a munkahelyi ebédszüneteimet. Emiatt megtapasztaltam a gyógyulást, és az ebédszüneteim Jézus lábánál töltött, különleges pillanatokká alakultak át.” (Lilian K.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a kollégáinkért. Könyörögjünk, hogy életünk, szavaink és tetteink a Megváltó jelenlétéről tanúskodjanak a szívünkben. Kérjük Istent, mutassa meg, melyik munkatársunk lehet nyitott, és tudna meg szívesen többet az Úr Jézusról.
·       Imádkozzunk az adventista egyház támogató szolgálataiért. Isten áldja meg az erőfeszítéseiket az evangélium terjesztésének előmozdításában, adjon bölcsességet a vezetőiknek és munkatársaiknak, és a Mindenható gondoskodjon a szolgálat összes szükségletéről.
·       Imádkozzunk a 2021-es generálkonferenciai ülésszakért. Esedezzünk, hogy a Hetednapi Adventista Egyháznak továbbra is világos missziós irányvonala legyen. Könyörögjünk, hogy a 2021. májusi ülés minden választása, vezetői kinevezése és a 2021-es év többi része az Úr akaratával összhangban történjen: vagyis azzal, hogy erőteljesen és hamarosan befejezi a földi munkáját, és nemsokára visszatér.
·       Imádkozzunk azokért a családokért, akiknek a tagjai most nem találkozhatnak egymással, és azokért az egyénekért, akik külföldön ragadtak a járvány és a karantén miatt. Kérjük, hogy képesek legyenek felhasználni ezt a kihívásokkal teli időt, hogy bárhol legyenek is, Krisztusért világítsanak.1 megjegyzés: