2020. június 6., szombat

100 nap imádságban - 72-ik nap június 6 - SZOMBAT


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

72. napi imacélok, 2020. június 6. (szombat)

Segítő, Tanácsos, Vigasztaló

De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok. (János 16:7)

A Szentlélek volt az összes ajándék közül a legnagyobb, akiért a Megváltó népe felemelése érdekében könyörgött az Atyához. A Lélek megújító erőforrásként adatott, és nélküle Jézus Krisztus áldozata nem jelentett volna segítséget számunkra… Csak az istenség harmadik személyének hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek… A Lélek tisztítja meg a szívünket. Általa az isteni természet részese lesz a hívő. Jézus isteni erőként adta számunkra a Szentlelket, hogy legyőzze a gonoszra való minden öröklött vagy szerzett hajlamunkat, és krisztusi jellemet véssen egyházába. Krisztus így szólt a Lélekről: »Az engem dicsőít majd.« (János 16:14) (Jézus élete, 671. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Igazán értékelted valaha is a Szentlélek hihetetlen ajándékát? Ő a mennyei Hármasság, az istenség tagja, és Jézustól jövő ajándékként küldték hozzád. Ő beszél, vezet, meggyőz, segít, vigasztal, átalakít, és erőt ad az átalakuláson végigvezető úton, mikor egyre inkább olyanná válsz, mint a mi drága Jézusunk.
Szeretnéd meghívni az életedbe a Szentlelket? Már átélted, ahogy érvényre juttatja, amit a világ Megváltója kieszközölt?
Miért nem fogadod el Krisztustól a Szentlélek ajándékát, hívod be a szívedbe, és adsz neki belépési engedélyt életed minden aspektusához?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Láttam, hogy egyre jobban elmélyül a gyerekeim barátsága egymással, ahogy együtt játszottak és dolgoztak barátok nélkül. Több időnk volt a reggeli és az esti családi áhítatokra, anélkül, hogy bárki hiányzott volna róla a munka vagy az iskola miatt. Csomó mindent megcsináltunk otthon, mind együtt. És sokat beszélgettünk nagyon jót családilag a végidei eseményekről.” (Nicole P.)

·       „Egy különleges gyógyítást szeretnék megköszönni Istennek, ami a 100 napos imaalkalom alatt történt. Nálunk a szombatiskolai éneklés vezetője elmondta, hogy egy furcsa betegség támadta meg a lábát. Miután imádkoztunk érte, az Úr meggyógyította őt, és már a következő szombaton, május 23-án tudott szolgálni. Hála legyen érte Istennek!” (Gabriel A.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk azokért a nigériai egyháztagokért, akiket nemcsak a bűnözők, hanem még a helyi tisztviselők is üldöznek és zaklatnak.
·       Imádkozzunk a nyugat-jávai Puncakban épülő életmódközpont terveiért: anyagilag egy csodára van szükségük.
·       Imádkozzunk Martina R.-ért, aki már 2 éve küzd egy autoimmun betegséggel, ami ellehetetleníti, hogy jobban be tudjon kapcsolódni Isten munkájába.
·       Imádkozzunk az „Eredet Központért” a Galápagos-szigeteken (a Csendes-óceánon Ecuadortól nyugatra). A világ minden tájáról érkeznek ide turisták az egyház első csúcstechnológiai múzeumába. Isten óvja meg a helyet, hozzon látogatókat, és adja azokat a szavakat a munkatársak szájába, amit szeretne, hogy a vendégeknek szóljanak.1 megjegyzés: