2020. június 25., csütörtök

100 nap imádságban - 91-ik nap június 25 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

91. napi imacélok, 2020. június 25. (csütörtök)

Az élet ígérete

„Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adja azt. (5Mózes 30:19–20)

Az Életadó az első feltámadáskor elő fogja hívni megvásárolt tulajdonát. Addig a dicsőséges óráig, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik, és az óriási sereg előjön örök győzelemre, Isten drágakőként és biztonságban őriz meg minden alvó szentet, akiket név szerint ismer. A Megváltó bennük lakó hatalma által, és mert az isteni természet részeseivé lettek, Isten előhívja őket a halálból. (Maranatha, 300. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Micsoda igazság! Az Atya, az élet Forrása kész minden hívőnek megadni a szeretetteljes, hűséges és igazságos élethez szükséges erőt a menny innenső partján. De nem csak ennyit, mert Ő szívesen ad örök életet is a gyermekeinek, hogy örökké vele éljenek tökéletes egészségben, boldogságban, örömben és harmóniában. Áldjuk Őt ezért!
Sikerült megértened a Jézusban elérhető életadó, életet átalakító és életet gazdagító jó hírt? Előrenézel a feltámadás napjára, mikor mindenki, aki csak hisz, halhatatlan testet kap, hogy örökkévaló életet élvezzen a legdrágább és szerető Istenünkkel?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Egyedülálló vagyok, három fiú főállású édesanyja, nappali tagozatos hallgató, miközben dolgozom, és tevékenyen részt veszek a gyülekezetünk missziójában. Az időmmel és erőmmel szemben támasztott hatalmas elvárások ellenére is az Úr baj nélkül végigvezet mindenen. Naponta átvettük online a 100 napos imaalkalom áhítatait a gyerekekkel, fiatalokkal és idősekkel. A fiatalok is igencsak kiveszik a részüket belőle: imádkoznak, és kérdéseket tesznek fel. Az iskolázással kapcsolatos anyagi nehézségek ellenére is dicsőítem Istent, hogy a pandémia alatt olyan sok mindenre megtanított, és nagyon megáldott engem. Nagyon élvezem, hogy szolgálhatok!” (Carme A.)
·       Áldjuk az Urat, amiért közel-keleti missziómunkások a lelki erő megújulását tapasztalják meg. Közülük páran messze eltávolodtak a közösségtől az elbátortalanodás és az elmaradó megújulás miatt. De a 100 napos imaalkalom alatt levő egyesült online imádkozás következtében arra kezdtek vágyni, hogy ismét egy egyházi közösség részei legyenek.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a Jézus által megígért bővölködő élet megtapasztalásáért.
·       Imádkozzunk minden adventista bevándorlóért és azokért, akik jelenleg vízummal élnek, és jogi helyzetük miatt nem kaphatnak segítséget a kormánytól a járvány idején. Könyörögjünk azért, hogy gondoskodjanak az alapvető szükségleteikről.
·       Imádkozzunk a koronavírussal megfertőződött adventistákért és nem adventistákért.
·       Imádkozzunk az oroszországi Rosztov városában levő iskoláért, ahol különleges igényű gyerekeknek szolgálnak azzal, hogy szeretetteljes, Krisztus-központú tantervet állítanak össze nekik, amivel a gyerekeknek és a szüleiknek is örömöt szereznek. Esedezzünk, hogy Isten áldja meg ezt a fontos szolgálatot, valamint a dolgozókat, a tanulókat és a szülőket is.


1 megjegyzés: