2020. június 24., szerda

100 nap imádságban - 89-ik nap június 23 - KEDD


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

89. napi imacélok, 2020. június 23. (kedd)

A bölcsesség ígérete

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.” (Jakab 1:5)

Nem személyválogató az az Isten, akit szolgálunk. Aki Salamonnak bölcs ítélőképességet adott, ma is kész ugyanezt az áldást adni gyermekeinek… Ha valaki – aki terhet hordoz – jobban vágyik bölcsességre, mint gazdagságra, hatalomra és hírnévre, nem fog csalódni. Nemcsak azt tanulja meg a nagy Tanítótól, hogy mit tegyen, hanem azt is, hogyan tegye azt a menny tetszésére.” (Próféták és királyok, 31. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Jézus a bölcsesség. Mindig tudja, merre van a legbölcsebb megoldás, mi a legbölcsebb tanács, merre lehet a legbölcsebben előrehaladni. Az élet sok kihívás elé állít, legyen szó a hivatásodról, családodról, szolgálatodról, mert mindig szükségünk van mennyei bölcsességre. Dicsőség Istennek, Ő készségesen ad bölcsességet mindenkinek, aki kéri tőle.
Elcseréled saját gondolataid bolondságát Istentől származó, mennyei bölcsességre? Hajlandó vagy elfogadni az Úr tanácsát, még ha az szembemegy is a világ és saját elképzeléseid „bölcsességével”? Megnyitod a szívedet a Megváltó bölcs tanácsai előtt, melyek igazságos és szeretetteljes élethez vezetnek?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Dicsőség és dicséret az Úrnak! A karantén alatt családunk 27 éves fiunk vezetésével tanulmányozta naponta elmélyülten Mózes I. könyvét. Nagy áldás volt, mikor ráébredtünk, milyen sokrétű is Mózes I. könyve. Mostanra a családunkban kialakult egy bibliatanulmányozó kultúra.” (Enock C.)
·       „Épp most fejeztem be az Arizonai Egyházterület számára tartott online evangelizációs sorozatot, amiért egy egész hetes közbenjárói imaláncot szerveztek meg. Ennek eredményeként sokan megkeresztelkedtek imaházakban, folyóban és medencékben is.” (Robert C.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk, hogy megismerkedjünk a mennyei bölcsességgel, miközben Istennel időzünk.
·       Imádkozzunk az adventista gyülekezetekért, iskolákért és intézményekért, ahogy imádságos szívvel és körültekintően megteszik az intézkedéseket, és újra kinyitnak.
·       Imádkozzunk, hogy az adventista egyedülállók tapasztalják meg a beteljesülést Jézusban, és istenfélő házastársat találjanak.
·       Imádkozzunk a több mint 90 éve működő tokiói adventista kórházért. Kérjük, hogy az Úr áldásával növekedjen a munkájuk, és a tokiói lakosok testi és lelki gyógyulást találjanak ott.1 megjegyzés: