2020. június 26., péntek

100 nap imádságban - 92-ik nap június 26 - PÉNTEK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”
100 napos ima – 14. hét

2020. június 26. – július 4.

„Tudjuk, mi lesz a történet vége”
Mark Finley

Amiért nem kell valaha is félelemben, aggódással és szorongással élnünk, annak az egyik legfőbb ok, hogy tudjuk, mi lesz a történet vége. Tudjuk, hogy nem a betegség, hanem majd Krisztus mondja ki az utolsó szót. Tudjuk, hogy nem fog minden életet elpusztítani a koronavírus vagy bármilyen más vírus, természeti katasztrófa, csapás vagy nukleáris háború a Föld nevű bolygón. Jézus megígérte a visszajövetelét, és ez az ígéret a mienk. Látjuk az éhínségeket. Látjuk a földrengéseket. Látjuk a nemzetek szenvedését. Látjuk egy lehetséges nukleáris háború kialakulását. Látjuk egy nukleáris katasztrófa lehetőségét. Látjuk az klímaváltozást. Látjuk, ahogy betegségek elveszik ezrek életét.

Látjuk mindezeket, de van reménységünk, ami lehetővé teszi, hogy boldoguljunk az élet legkeményebb időszakaiban. Ez a bizonyosság nagy segítségünkre van, mivel olvastuk a Biblia utolsó fejezeteit. Tudjuk, mi lesz a történet vége. Jelenések könyve 21. fejezet 4–5. versében János ezt írja: „Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyiszéken ült: Ímé, mindent újjá teszek. És mondta nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

Pál apostollal együtt várjuk „ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését” (Titusz 2:13).

Adventisták vagyunk, és nem feledkeztünk meg az örökségünkről. Krisztus nemsokára újra visszajön. Ha valaha is elveszítjük Jézus visszatérésének látását, a reményünket is elveszítjük. Adventisták vagyunk. Távolabbra tekintünk, arra, ami ezután lesz. Ma a holnapra nézünk. A betegség mögött az egészségre tekintünk. Túllátunk a levegőben terjedő ragályon, egészen a tiszta levegőig, amiben többé már nem lesz ragályos betegség.

Az egyre nagyobb és nagyobb természeti csapásokban, politikai zűrzavarban, gazdasági bizonytalanságban és dühöngő betegségekben Urunk érkezésének jeleit látjuk. Noha nem Isten okozza ezeket a szörnyűségeket, de neki célja van azzal, hogy megengedi őket. Arra hív, hogy teljesen, egészen ráhagyatkozzunk. Hív, hogy boruljunk le előtte. Mélyebb imaéletre és egy gazdagabb bibliatanulmányozás megtapasztalására hív bennünket. Felfedi előttünk, hogy semmi sem biztos a világunkban. Krisztus a mi bizonyosságunk. Ő a biztonságunk. Ő a Megváltónk, Üdvözítőnk, Szabadítónk és érkező Királyunk.

Mit tesz a vírus, mikor látjuk, milyen sebesen terjed? Az érzékeinket szólítja meg.

De a világunk nem minden. Jézus hozzád és hozzám is szól. Az életünk sérülékeny. Mindannyian ebben a törékeny, földi testben élünk. De ezen túlmenően valami sokkal jobb közeledik felénk: és ez Krisztus dicsősége. Van valami, ami túlmutat ezen az életen: és az Jézus Krisztus. Engedd, hogy betöltse a szívedet, elvegye a félelmeidet, megerősítsen az elhatározásodban, és felkészítsen a közeli visszatérésére.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Gondoltál már arra, micsoda hihetetlen reménységünk van adventista hívőként? Látod, hogy a világon mindaddig semmi sem nyomhat el minket, míg a tekintetünket Krisztusra és az ígéreteire szegezzük? Úgy fogod megélni a járványos időszakot, hogy minden nap teljes bizonyosságod lesz az örök öröm, boldogság és béke nagyszerű isteni ígéretében?

GYAKORLATI KIHÍVÁS:
Ma szánj rá időt, hogy megtaláld a Bibliában a második eljövetel nagyszerű reménységére mutató összes Igét és az új éggel és új földdel kapcsolatos ígéreteket. Néhány verset tanulj meg kívülről, és Isten feléd irányuló jósága és szeretete valóságossága töltse be a napjaidat reménnyel, örömmel és Jézusba vetett bizonyossággal.

És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, ahogy a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang csendül fel a dicsőítés kórusában. »Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.« (Jelenések 5:13) A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a leghatalmasabb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. (A nagy küzdelem, 678. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:
·       Ellen G. White: A nagy küzdelem, 42. fejezet: „A küzdelem véget ér”.
https://white-konyvtar.hu/fejezet/NK/advent/1986/132.2989/
·       Mark Finley: Making Friends for God (angolul)


92. napi imacélok (2020. június 26., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Köszönjük Istennek, hogy erre a kezdeményezésre több mint 5.000 imaharcos jelentkezett és csatlakozott be, és többségükben fiatalok. Imahálózatok alakultak meg, és megszavaztuk az ifjúság hivatalos imaosztályát, amit létre is hoztunk.” (Dél-ázsiai – csendes-óceáni Divízió)
·       „Áldjuk az Urat a hetednapi adventista tagok hűségességéért a 2020-as világjárvány során. 2020. március 11-e óta a hűséges testvérek több mint 1 millió amerikai dollárt (kb. 315 milliárd forintot) adtak be az adakozási naptár szerint, amiből jelenleg és a jövőben is a Hetednapi Adventista Egyház világszéles misszióját támogatjuk.” (Adakozási Naptár Osztálya)
·       Több százak keresztségéről kaptunk hírt a 100 napos imaalkalom eredményeként. Dicsérjük az Urat mindazokért, akik imádkoztak minden folyamatban levő evangelizációs erőfeszítésért. Istené a dicsőség!
·       „A Mindenható csodát tett értem a 100 napos imaalkalom idején. Azért imádkoztam, hogy az Úr hozzon nekem valakit, akivel együtt tanulhatnám a Bibliát. Két nap múlva egy hölgy keresett meg, aki több mint 7 km-re él tőlem. »Könyveket adtál el nekem, elolvastam őket, és rátaláltam az igazságra. Ezért most eljöttem hozzád, hogy folytathassuk a tanulást« – mondta. Jelenleg is haladunk a bibliatanulmányainkkal, és a hölgy már kész átadni az életét Jézusnak. Így válaszolt Isten az imámra!” (egy tanzániai könyvevangélista)
·       Egy nem hívő fiatalember ott ragadt egy adventista családnál a korlátozások idején. Ez a család bekapcsolódott a 100 napos imaalkalomba. A fiú megmondta nekik, hogy az ima csak elvesztegetett idő. Nem sokkal ezután ő koronavírusos lett, ezért egy másik helyre szállították karanténba, ahol átélte a szíve megváltozását. A fiatalember ott már arra bátorította az embereket, hogy úgy imádkozzanak, mint azok az adventisták, akiknél korábban volt. Végül mindannyian csodálatos módon meggyógyultak. Ő és egy másik személy pedig június 14-én meg is keresztelkedett!

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk egy 6 éves kisfiúért, Lennoxért, akinek lazák az ínszalagjai a kis testében. Már elvesztette a szemlencséit, és valószínűleg meg fog vakulni. Óriásnövésű, és a szíve is megnagyobbodott. Könyörögjünk minden beteg gyerekért a világon.
·       Imádkozzunk Északkelet-Indiáért és a világ más pontjaiért, ahol újra növekedni kezdett a COVID-19-es esetek száma.
·       Imádkozzunk az adventista családok gyerekeiért, akik eltévelyedtek, vagy össze vannak zavarodva, és lázadnak.
·       Imádkozzunk azokért az egyénekért, akik azt fontolgatják, hogy teljes munkaidős missziómunkát végezzenek. Kérjük, hogy lássák tisztán az elhívásukat, és minden akadály elháruljon előlük.


1 megjegyzés: