2020. június 29., hétfő

100 nap imádságban - 95-ik nap június 29 - HÉTFŐ


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

95. napi imacélok (2020. június 29., hétfő)

Elmegyek… a barátaimhoz

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. (János 15:13)

„Minden gyülekezeti tag tartsa különleges kötelességének, hogy a szomszédságában lakókért munkálkodjon. Tanuljátok meg, miként segíthetnétek azokon, akik nem érdeklődnek a vallásos dolgok iránt. Mikor meglátogatod a barátaidat és a szomszédaidat, ne csak a spirituális, de a világi jólétük felől is érdeklődj. Beszélj nekik Krisztusról, mint a bűnbocsátó Megváltóról. Hívd meg a szomszédaidat, olvass velük a drága Bibliából és a Biblia igazságait magyarázó könyvekből. Egyszerű énekekkel és imával együtt ez majd megérinti szívüket. A gyülekezet tagjai neveljék rá magukat erre a munkára. Ez ugyanolyan fontos, mint a távoli országokban tudatlanságban élő emberek megmentése. Míg néhányan a távol élőkért éreznek felelősséget, az otthon maradók közül sokan tartsák felelősnek magukat a körülöttük élő, drága lelkekért, és dolgozzanak ugyanolyan fáradhatatlanul az ő megváltásukért is.” (Bizonyságtételek, VI. köt., 276. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Jézus a barátainak tart téged és engem. Ez milyen nagyszerű gondolat! A megváltásunkért hajlandó volt lemondani az életéről, még úgy is, hogy nem volt semmi garancia arra, hogy majd mi elfogadjuk az ajándékát.
Vannak olyan barátaid, akik még nem ismerik Jézust? Vagy talán te magad félsz attól, hogy ha beszélsz nekik róla, elveszíted a barátságukat?
Ha Krisztus kész volt odaadni az életét – igen, mindent, ami csak Ő volt – a barátai üdvözítéséért, nem kéne nekünk is minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy bátorítsuk a barátainkat a Megváltóval való hívő együttjárásra?
Imában kérdezd meg az Urat, hogyan lehetne a legjobban elköteleződnöd a barátaidért folytatott evangelizáció mellett. Kérd meg, hogy hozzon lehetőségeket, amikor beszélhetsz velük a hitedről, Krisztus szeretetéről és arról is, ők hogyan élhetik át Isten megmentő kegyelmét.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A koronavírus-járvány felnyitotta a szemünket Jézus visszatérésének közelségére. Köszönjük Istennek a 100 napos imaalkalmat. Most már sokkal többet imádkozik a családunk. Még májusban szörnyű balesetünk volt, amiben komolyan meg kellett volna sérülnünk, de jó az Úr, amiért mind egy karcolás nélkül mentünk tovább. Aznap útközben kétszer is imádkoztunk. A mi Istenünk hűséges Úr!” (név nélkül)
·       „Alkalmas időért imádkoztam, amikor bizonyságot tehetek a szomszédomnak, és Ő ajtót nyitott előttem, hogy beszéljek Krisztusról. A szomszédom beteg, és most elkezdett hinni Istenben.” (Ruth A.)
·       „Pozitív felelet érkezett COVID-19-páciensekért mondott két bizonyos imára. Mindkét férfi kimondottan kritikus állapotban volt, és már csak a csoda hozhatta vissza őket az életbe. Később mindketten felépültek!” (a Dél-csendes-óceáni Divízió irodája)
·       „Azért köszönöm az Úrnak a 100 napos imaközösséget, mert ezzel feltárta előttem minden bevallatlan bűnömet, önzőségemet, és hogy csak a saját problémáimmal foglalkoztam. Azzal, hogy minden nap imádkoztam másokért, gondoskodóbbá és sokkal inkább szerető szívűvé váltam.” (Alicia S.)
·       „Komolyan imádkoztam valakiért, akivel beszélhetek Jézusról. Azért imádkoztam, hogy ez a valaki maga kérjen meg erre engem. Ma elmentem boltba, és az ottani hölgy megkérdezte, tudnék-e valamilyen brosúrát adni neki. Persze, nekem rengeteg van – válaszoltam. Úgyhogy neki adtam a „Krisztushoz vezető lépéseket”, ő pedig megadta nekem a számát, és most reménykedem a folytatásban. Először bíztam rá magam Istenre ilyen formában” (Lo R.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk nem hívő barátainkért és bölcsességért, hogyan osszuk meg velük a megfelelő időben az evangéliumot.
·       Imádkozzunk azokért, akik mentális problémákkal küzdenek, akik elszigetelten és tehetetlennek érzik magukat, és szoronganak.
·       Imádkozzunk azért a torontói gyülekezetért Kanadában, amit kimondottan látássérültek számára szerveztek, és ahol biztonságos helyet nyújtanak nekik az istentisztelethez és a barátkozáshoz. Imádkozzunk, hogy a szolgálat növekedjen, és sok más helyen is legyenek ilyen imaházak.
·       Imádkozzunk minden helyi gyülekezetvezetőért, prédikátorért, valamint az egyházterületeknél, unióknál, divízióknál és a Generálkonferenciánál dolgozó ügyintézőkért és alkalmazottakért. Kérjünk számukra mennyei bölcsességet, hogy a legjobban szolgálhassanak a maguk területén.


1 megjegyzés: