2020. június 20., szombat

100 nap imádságban - 86-ik nap június 20 - SZOMBAT


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

86. napi imacélok – 2020. június 20. (szombat)

A remény ígérete

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (János 14:1–3)

Nekünk itt nincs otthonunk, mi csak idegenek és vándorok vagyunk, akik egy égi, jobb hazába vándorolnak. Ezeken a dolgokon elmélkedjetek, és ha ezt teszitek, Krisztus is ott lesz mellettetek.” (Életünk és munkánk, 293. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Isten irgalmából, kegyelméből és kedvessége miatt van reményünk: egy jobb jövőbe vetett remény, remény a megbocsátásra és a bűn feletti győzelemre, valamint az örök élet reménysége. Sátán és a világ számtalan okot kínál arra, miért adjuk fel az életet, de „Istennek valamennyi ígérete [Jézusban] lett igenné” (2Korinthus 1:20).
Hogy döntesz? Megragadod a remény ígéreteit, amiket Isten Szavában kaptunk, és amikre Krisztus vére a garancia? Megkéred Őt, hogy segítsen a második eljövetel reménységén és a vele töltött örök életen tartani a szemed?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Imádkoztunk, hogy Isten gondoskodjunk a gyülekezet felépítéséhez szükséges eszközökről, és Ő megindította egy gazdag üzletember szívét, aki nekünk adományozta a szükséges forrásokat.” (név nélkül)
·       A COVID-19-esetek lassan csökkennek Európában és a világ többi részein. A kórházi kezelésre szoruló esetek aránya még azokban az országokban is alacsonyabb, ahol újra beindult az élet, miközben betartják a távolságtartást és a többi előírást.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk: Jézus adja meg, hogy friss kinyilatkoztatást kapjunk a belé vetett dicső reményünkről.
·       Imádkozzunk azokért a testvérekért, akik lelkileg, fizikailag vagy gazdasági téren küszködnek, hogy erősek maradjanak a kísértések között, és tekintsenek fel segítségért Krisztusra.
·       Imádkozzunk a Dél-angliai Egyházterület számos gyülekezetéért és szolgálatáért. Fohászkodjunk anyagi jellegű csodákért, hogy gyülekezeteket alapítsanak, a jelenlegi épületeket újra hozzák rendbe, és ezzel jobban tudják szolgálni a körülöttük élőket.
2 megjegyzés: