2020. június 11., csütörtök

100 nap imádságban - 77-ik nap június 11 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

77. napi imacélok, 2020. június 11. (csütörtök)

Felhatalmazás a szolgálatra

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a földnek mind végső határáig. (Apostolok cselekedetei 1:8)

Bár Isten szolgái nem ugyanazokat a lelki ajándékokat kapták meg, de mindannyian az Ő munkatársai. Mindannyiuknak a nagy Tanítótól kell tanulniuk, majd másoknak is átadni a hallott üzenetet. Nem mindannyian végzik ugyanazt a munkát, de a Szentlélek megszentelő befolyása alatt mindannyian az Úr segítői. A Mindenható a legkülönfélébb lelki ajándékokat használja fel, hogy munkája által lelkeket mentsen ki Sátán seregéből. (Ye Shall Receive Power, 192. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Izgalmas részt venni Isten munkájában, ahogy embereket vonz Jézushoz. A földön te is a kegyelem ügynöke lehetsz a talentumaiddal, képességeiddel és befolyásoddal. Milyen fantasztikus! Mikor átadod az életed az Úrnak, betölt a Szentlélek, felhatalmaz, hogy megtedd a magad részét a lélekmentés csodálatos kiváltságában. Megszenteli a képességeidet, és lelki ajándékait adja, hogy végrehajts bármilyen eléd helyezett feladatot.
Ma odaszánod az életedet a lélekmentésre Krisztussal? Bízol abban, hogy a Szentlélek képessé tesz még a látszólag lehetetlen feladatok elvégzésére is? Megkéred Jézust, hogy kereszteljen meg a Lélekkel, ahogy elkötelezed magad a körülötted levő világ elérésére?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A gyülekezetünket nagyon megáldotta, hogy összekapcsolódunk a 100 napos imaalkalmon való imádkozásban. A gyülekezet érzi Isten békéjét, és látja az Úr hatalmas kezét.” (Mary F.)
·       „A korlátozások idején egy nagyrészt korábbi adventistákból és új érdeklődőkből álló kis csoport aktívan összejött a Bibliát tanulmányozni. Mint körzeti lelkészük találkoztam ezzel a kis csapattal, és egy megújulási istentiszteletet tartottam nekik. Az alkalom végén lábmosás és úrvacsora volt, és mind az 52 részt vevő személy – ahol a jelenlevők 60%-a egykori vagy új tag volt – a legnagyobb meglepetésünkre elfogadta Jézust, és szövetséget kötött vele az úrvacsorán. Szeretném dicsérni Istent, hogy Pápua Új-Guineát is megemlítette a 100 napos imaalkalom 57. napján. Az Úr már másnap, május 23-án (szombaton) azzal válaszolt az imáitokra, hogy elveszett bárányait visszahozta a nyájához. Áldjuk érte Istent!” (Ronald L.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a Karib-szigeteki egyházainkért, akiknek most, a járvány tetőpontján kell felkészülniük a 2020-as hurrikános évszakra.
·       Imádkozzunk a marylandi Ellicott City adventista gyülekezetéért az Egyesült Államokban, ahol maszkokat, kesztyűket és védőszemüvegeket gyűjtenek egészségügyi dolgozóknak.
·       Imádkozzunk a tokiói Setagaya ifjúsági gyülekezetért, mely kapcsolatok kiépítésén fáradozik a környezetükben élők között. Kérjük, hogy a japán fiatalok és a vezetőik kreatív módszereket keressenek városuk szolgálatára.
·       Imádkozzunk a Costa Rica-i főváros, San José nagyvárosi befolyási központjáért: többek között zene- és tornaórákat adnak, családi tanácsadást végeznek, bibliatanulmányozást kínálnak. Isten áldja meg a szolgálatukat, és küldje el azokat az embereket hozzájuk, akiknek a legnagyobb szükségük van arra, hogy megismerjék Őt.1 megjegyzés: