2020. június 9., kedd

100 nap imádságban - 75-ik nap június 9 - KEDD


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

75. napi imacélok, 2020. június 9. (kedd)

Jézus jellemének visszatükrözése

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galata 5:22–23)

Ha befogadod Krisztus Lelkét: az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel, és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek a jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban visszatükrözöd Jézust mindenben, ami tiszta, nemes és szép… Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre.” (Krisztus példázatai, 67–68. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A Lélek elvezet az Üdvözítőhöz. És ahogy a Szentlélekkel való naponkénti kapcsolat által Jézusban maradunk, Ő olyan jellemet alakít ki bennünk, ami napról napra egyre jobban visszatükrözi Krisztus önzetlen, önmagát átadó, szeretetteljes jellemét. Ez egy életen át tartó, átalakító folyamat. Ahogy a mangó sem jelenik meg egy órával azután, hogy a magot elültettük, hanem időbe telik, míg fává nő, ami végül gyümölcsöt terem, úgy a megszentelődés munkája is időigényes folyamat. De biztos lehetsz benne, hogy önátadás és hűség révén a Lélek gyümölcse minden tekintetben nyilvánvaló lesz az életedben.
A Szentlélek megteremhette már a gyümölcsét benned? Vannak-e olyan aspektusai a Lélek gyümölcsének, amiknél eddig ellenálltál a munkájának? Vágysz arra, hogy egyre jobban és jobban visszatükrözd Krisztust, míg minden, amit csak az emberek látnak benned, Jézus szeretete és jelleme nem lesz?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Köszönöm Istennek a 100 napos imaalkalmat, bevilágította az életemet. Ebben az időszakban nyitottam meg egy adventista pékséget, és rajta keresztül terjesztem az Úr Igéjét. A Szentlélek munkája segítségével már egy valaki azok közül, akikhez eljutott az üzenet, úgy határozott, hogy hetednapi adventista lesz. Köszönöm az Örökkévalónak, hogy megmutatja, hány meg hányféleképpen terjeszthetjük az Igéjét, és siettethetjük az eljövetelét!” (Jones S.)
·       „A karantén alatt végigmentem a megkérdőjelezés fázisain, és Isten hétről hétre megadta a választ a kérdéseimre a 100 napos imaalkalom szerzőitől megosztott különböző üzenetek és tapasztalatok által. Köszönöm, Uram, nagy szeretetedet és azokat a pillanatainkat is, amiket megengedsz, hogy megoszthassunk az egész világgal!” (P. testvér)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a lelkészekért, presbiterekért és laikus prédikátorokért világszerte, akik most egyek a különböző online evangelizációs erőfeszítésekben.
·       Imádkozzunk az izlandi adventista egyházért: nagyon kevés tagja van, és az ország igazán szekuláris, világias. Imádkozzunk az ottani áttörésért, megújulásért és dicsőséges aratásért Jézus számára.
·       Imádkozzunk a Guatemala fővárosában levő, drogfüggők és alkoholbetegeknek fenntartott adventista rehabilitációs központért. A függőségből való szabaduláson felül már több mint 1500-an keresztelkedtek meg a szolgálat 9 éve alatt. Kérjük a Mindenhatót, hogy ezentúl is áldja meg, segítse és változtassa meg az életeket az örökkévalóság számára.
·       Imádkozzunk azért az ausztráliai Byron Bayben levő adventista vegán étteremért, ami a legjobb értékeléssel bíró, népszerű ausztrál turistahely. Esedezzünk, hogy az Úr áldja meg a szolgálatukat, és érje el általuk az emberek szívét.1 megjegyzés: