2020. június 24., szerda

100 nap imádságban - 90-ik nap június 24 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

90. napi imacélok, 2020. június 24. (szerda)

Az erő ígérete

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4:13)

Bárcsak mindenki felismerné, milyen lehetőségek állnak mindazok előtt, akik Krisztusba helyezik erejüket és bizalmukat!” (45. levél, 1893, 33. bekezdés)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Isten mindenható: semmi sem lehet túl nehéz, túl komplikált vagy túl bonyolult neki, mindenek Teremtőjének. Döntése szerint hatalmát segítésre, gyógyításra és helyreállításra használja. Mivel a szava erő és élet, minden parancsolata, rendelkezése és útmutatása azzal az ígérettel érkezik hozzánk, hogy életünkben teljes mértékben megvalósuljon, és ennek a hit a feltétele. A hit felszabadítja a hívő élethez megígért erőt.
Ma elhatározod, hogy hiszel Isten erejében, ami hit által válik elérhetővé számodra? Bízol Jézusban, a testté lett Igében, aki kipótolja benned az akarata szerinti cselekvéshez szükséges képességet? Együttműködsz Krisztussal, hogy a gyógyulás, segítség és helyreállítás életét élhesd?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Éveken át bátorítottam a bátyámat, hogy menjen gyülekezetbe. Most, hogy online istentiszteletet tartunk, minden szombaton bekapcsolódik hozzánk! Kérlek, imádkozzatok, hogy adja át a szívét az Úrnak, és Isten alakítsa ki számára, hogy járjon imaházba.” (D. testvérnő)
·       „Áldjuk az Urat azokért a Fülöp-szigeteki imaóra-vezetőkért, akiknek az élete megváltozott az imaórákon. Az elején néhányan vonakodtak elfogadni a kérést, hogy imaóra-vezetők legyenek, de mostanra már sokan nagy örömüket lelik a hitben. Valójában az online imaórák adtak erőt nekik a világjárvány idején.” (Gem C.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk az Isten ígéreteibe vetett hitért, miszerint mindig kipótolja az akarata teljesítéséhez szükséges erőt.
·       Imádkozzunk, hogy a zátonyra futott házasságok helyreálljanak, az elidegenedett házastársak kibéküljenek, és Jézus legyen minden hívő házasságának középpontja.
·       Imádkozzunk a tanzániai T. testvérnőért (Kelet-Afrikában), aki úgy döntött, hogy hetednapi adventista lesz, és ez sokféle szenvedést jelent számára.
Imádkozzunk egy fehéroroszországi új központért, ahol többek között játszótér van, megváltozott képességű emberek számára biztosítanak létesítményeket, stb. A Mindenható áldja meg és növelje fontos missziójukat, és segítse a dolgozókat, hogy be tudják mutatni a látogatóknak Istent.

1 megjegyzés: