2020. június 4., csütörtök

100 nap imádságban - 70-ik nap június 4 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

70. napi imacélok, 2020. június 4. (csütörtök)

A szeretet törvénye

Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. (Máté 5:17–18)

„Krisztus jellemének isteni szépségét még a legnemesebb és legszelídebb emberek is csak haloványan tükrözik vissza… Jézus, Atyjának tökéletes képmása, dicsőségének fénye, az önmagát megtagadó Megváltó a földi léte alatt élő szemléltetője volt Isten törvénye lényegének. Élete által lett nyilvánvaló, hogy az örök igazság törvényének alapja a mennyei szeretet, a keresztény életelv. (Gondolatok a Hegyibeszédről, 49. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Isten törvénye a szeretet törvénye. Jézus bemutatta, milyen is a törvény igazi betartása. Csak akkor tarthatod be a törvényt, ha teljesen a Szentlélek segítségére hagyatkozol. Ahogy hiszel abban, hogy segíteni fog önzetlen szeretettel élned, és hit által viszed véghez a szeretet tetteit, mennyei ereje képessé tesz és munkálkodik benned, hogy az Ő tetszése szerint cselekedjél.
Ha küzdesz azzal, hogy hű maradj az Úr törvényéhez, akkor ma megkéred Krisztust, hogy bocsásson meg neked, és töltsön be Szentlelkével? Megkéred: segítsen, hogy ne csak a törvény betűjét, hanem a törvény szellemét is betartsd, ami az Isten és minden ember iránti önzetlen, önfeláldozó szeretet?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Köszönöm az imáitokat! A fiam felgyógyult a koronavírusból, és hála Istennek, újra egészséges!” (Marietta A.)
·       A spanyolországi COVID-19-halálozási arány jelentősen lecsökkent, 11%-ról mindössze 2%-ra jelenleg.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a közép-amerikai Guatemalaváros nagyvárosi befolyási központjáért, ahol élelmiszert, fogkefét, tusolási lehetőséget és mosókonyhát biztosítanak az utcán élők számára. Kérjük Istent, töltse be a központ látogatóinak legmélyebb szükségleteit, és segítsen nekik megtalálni az örökkévalóságba vetett reményt.
·       Imádkozzunk a COVID-19-ről naprakész információk nyújtása mellett elkötelezett médiáért. Az Úr segítsen nekik, hogy kellő komolysággal kommunikáljanak.
·       Imádkozzunk azokért, akik a mostani válság idején szorongással, depresszióval és félelemmel küzdenek. Könyörögjünk értük, hogy Jézusban segítséget, bátorságot, reményt és gyógyulást találjanak.
·       Imádkozzunk a laoszi lelkészekért, misszionáriusokért és egyháztagokért Délkelet-Ázsiában. Bizonyos területeken nagyon nehéz a technika segítségével elérni az embereket és a járvány alatt szolgálni nekik, és néha szükség van a személyes találkozásokra is, hogy segíthessenek a betegségekkel küzdő személyeknek.

Ássunk le a dolgok mélyére! Olvasmány

Az alázat szépsége. „Gyakorlati kihívás”
Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jakab 4:10)

Lehet, hogy ami most jön, azt nem lesz könnyű megemészteni, ha egyszerre olvasod el. Ezért arra buzdítalak, hogy szánj rá időt (talán pár napot is vagy még többet), hogy imádkozz, és végiggondold Isten Szavának igazságait a következő összehasonlításokból. És ne ess kétségbe, mikor rájössz, miben nem ütöd meg a mércét. Egyikünk sem üti meg a mércét, és ebben egyek vagyunk. De az a jó hír, hogy ígérete szerint Isten meg tudja változtatni a szívedet (1János 1:9–10; Ezékiel 36:26).

Megmondatott: „Sátán semmitől sem fél jobban, mint hogy Isten népe megtisztítja az utat, és eltávolítja az akadályokat, hogy az Úr eláraszthassa elgyengült egyházát és megtéretlen gyülekezetét Lelkével… A késői eső el fog jönni, és Isten áldása majd mindenkit betölt, aki megtisztíttatott a szennytől. Ma kell átadnunk magunkat Jézus Krisztusnak, hogy alkalmassá tehessen az Úr színétől jövő felüdülés idejére – alkalmassá a Szentlélek keresztségére.” (Az utolsó napok eseményei, 192–193. o.)

A Biblia azt mondja, hogy kutassuk a szívünket (Zsoltárok 139:23–24). De ne úgy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy a gyengeségeinknél időzünk, hanem úgy, hogy felismerjük nagy szükségünket, és Jézushoz menekülünk. Lehet, hogy bár pár dolog most sokkolt, amit felfedeztél magadról, mégse dagonyázz a gyenge pontjaidnál, és ne aggódj amiatt, hogy meg vagy-e váltva vagy sem. Isten mindenkinek megígérte az üdvösséget, aki bevallja a bűnét, és Jézust keresi. Soha ne felejtsd el! Ezt észben tartva kezdjünk hozzá! Következzen a hozzáadott cukortól mentes, egyenes, lényegre törő ellentét a büszkeség és az alázat között.

Az alázat szépsége – Különbség a büszkeség és az alázat között

·       A büszke, öntelt emberek mindig meglátják a jót abban, amit tesznek, és úgy érzik, méltók az üdvösségre.
·       Az alázatos, önzetlen emberek tudják, hogy csakis Krisztus igazságossága által nyerhetik el az üdvösséget.

Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által.” (Titusz 3:5)

·       A büszke, öntelt emberek magabiztosnak és büszkének érzik magukat attól, mennyi mindent tudnak.
·       Az alázatos, önzetlen emberek lesújtva érzik magukat attól, hogy még mennyi mindent kell tanulniuk.

Bemenvén azért Dávid király leborult az Úr előtt, és mondta: Micsoda vagyok én, Uram, Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél?” (2Sámuel 7:18)

·       A büszke, öntelt emberek megköszönik Istennek, hogy nem olyanok, mint a világ körülöttük.
·       Az alázatos, önzetlen emberek rájönnek, hogy maga a „büszkeség” is éppolyan halálos, mint a világi bűnök.


Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.” (Példabeszédek 16:5)

·       A büszke, öntelt emberek tartogatják a nehezteléseiket, mert nehezen mondják ki: „Tévedtem. Megbocsátasz nekem?”
·       Az alázatos, önzetlen emberek hamar kimondják: „Sajnálom, hozzuk helyre a dolgot.”

Azért ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat.” (Máté 5:23–24)

·       A büszke, öntelt emberek hajlamosak mások hibáira és gyengeségeire koncentrálni, és érzéketlenek mások megtörtsége iránt.
·       Az alázatos, önzetlen emberek mélyen átérzik önnön gyengeségüket és nagy lelki szükségüket, és érzékenyek a megtörtek iránt.

Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.” (1Timótheus 1:15)

·       A büszke, öntelt embereknek mindig bizonyítaniuk kell, hogy igazuk van, és elmenekülnek, amikor tévednek.
·       Az alázatos, önzetlen emberek olyan esetekben is készek elengedni a maguk igazának kiharcolását, még ha nekik van is igazuk, mivel sokkal jobban aggódnak amiatt, hogy Isten előtt legyenek igazak, mint emberek előtt.

Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.” (1Péter 3:17)

·       A büszke, öntelt emberek önzően védelmezik a személyes terüket, idejüket és reputációjukat.
·       Az alázatos, önzetlen emberek nagylelkűek, adakozóak, és a kényelmetlenségre is hajlandóak, átengedve Istennek, hogy Ő védje meg a terüket, idejüket és hírnevüket.

Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.” (Lukács 6:38)

·       A büszke, öntelt emberek túl elfoglaltak ahhoz, hogy odafigyeljenek a „kis emberekre” vagy elérjék őket az életük során, akik nem hoznak hasznot nekik valamilyen módon.
·       Az alázatos, önzetlen emberek mindig azt keresik, hogy szolgálhatnának még a „legkisebb atyjafiaiknak” is, mint Jézusnak.

Felelvén a király azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” (Máté 25:40)

·       A büszke, öntelt emberek vágynak arra, hogy felfedezzék és elismerjék őket, és igénylik a hírverést maguk körül, a jutalmakat és a díjakat.
·       Az alázatos, önzetlen emberek szeretnének hűek lenni ahhoz, hogy Isten dicsősége váljon láthatóvá, és visszariadnak az elismeréstől vagy a tapstól.

Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért!” (Zsoltárok 115:1)

·       A büszke, öntelt emberek sietősen kérkednek a címeikkel és jelentős eredményeikkel, és úgy érzik, ők különleges bánásmódot érdemelnek.
·       Az alázatos, önzetlen embereknek nincs szükségük arra, hogy a címeikről vagy eredményeikről beszéljenek, és elégedettek, ha észrevétlenek maradnak, míg Istené a dicsőség.

A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?” (Példabeszédek 20:6)

·       A büszke, öntelt emberek az életüket és megszerzett befolyásukat lépcsőként arra használják, hogy kirakatba tegyék magukat.
·       Az alázatos, önzetlen emberek arra használják az istenadta fokozatukat és befolyásukat, hogy kutassák, miként magasztalják fel Krisztust, és meggyőződjenek róla, hogy egyedül Ő látható.

Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállnom.” (János 3:30)

·       A büszke, öntelt emberek nehezen szolgálnak és engedelmeskednek másoknak, különösen a hatalmi vagy vezetői pozícióban levőknek.
·       Az alázatos, önzetlen emberek, Jézushoz hasonlóan, mindenkinek alázatosan szolgálnak, tekintet nélkül a státuszra vagy pozícióra. Felemelik azokat, akiktől semmit nem remélhetnek, és tisztelettel keresik, hogyan támogathatnák a felettük állókat.

Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért.” (Máté 20:27–28)

·       A büszke, öntelt emberek mindig az Isten számára megtett jó tetteikre gondolnak, és hogy az egyház vagy a szolgálat ezt nélkülük nem tudná véghezvinni.
·       Az alázatos, önzetlen emberek rájönnek, hogy Isten nélkül ők semmi értékeset nem képesek tenni a mennyek országáért. Meghajolnak azelőtt, hogy őket fel lehet használni valamire.

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” (Filippi 2:13)

·       A büszke, öntelt emberek gyakran hidegek-ridegek, távolságtartóak, merevek, képtelenek a megbocsátásra, és megközelíthetetlenek. Félreértés esetén a másikra várnak, hogy ő tegye meg az első lépést.
·       Az alázatos, önzetlen emberek melegszívűek, szeretetteljesek, barátságosak, megbocsátóak, és könnyű velük kijönni. Gyorsan helyrehozzák a hibákat.

Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén [megbocsátva] egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett [megbocsátott] néktek.” (Efézus 4:31–32)

·       A büszke, öntelt emberek, mikor bírálják őket, gyakran vesznek fel védekező állást, és nem akarják, hogy mások megtudják: hibáztak, vagy valamit elrontottak.
·       Az alázatos, önzetlen emberek alázatos, nyitott szívvel fogadják a kritikát, és azt nézik, hogy növekedhetnének általa. Nem aggódnak túlságosan azon, hogy mások is meglátják a kudarcaikat.

Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, éspedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.” (Példabeszédek 3:12)

·       A büszke, öntelt emberek inkább magányos farkasok, és nehezen tudják megosztani másokkal a lelki küzdelmeiket és szükségleteiket.
·       Az alázatos, önzetlen emberek készek nyitottnak, sebezhetőnek és valódinak mutatkozni mások előtt. Nem aggódnak azon, hogy gyengének látszanak, hanem hitelesek akarnak lenni, hogy Isten ereje még a gyengeségük idején is megdicsőülhessen.

Ezt mondta nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.” (2Korinthus 12:9)

·       A büszke, öntelt emberek, mikor bevallják a bűneiket az Úrnak, csak határozatlan általánosságokat mondanak: „Drága Istenem, kérlek, bocsásd meg minden vétkemet!”
·       Az alázatos, önzetlen emberek, mikor bevallják a bűneiket a Megváltónak, mindig meghatározott bűnöket vallanak meg: „Drága Istenem, kérlek, bocsásd meg nekem (ezt és ezt)…”

Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab 5:16)

·       A büszke, öntelt emberek azzal törődnek, mennyire tisztelik őket, és nem azzal, mennyire látványosak, így sok esetben egy önigazult látszat szerint élnek.
·       Az alázatos, önzetlen emberek sokkal inkább azzal törődnek, hogy jóban legyenek Istennel, emiatt őrizkednek a képmutató vagy kettős élet minden formájától.

Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)

·       A büszke, öntelt emberek másokhoz hasonlítják magukat, és úgy érzik, megérdemlik a megbecsülést és az üdvösséget.
·       Az alázatos, önzetlen emberek ismerik valódi, bűnös állapotukat, és hálát adnak az Úrnak, hogy elküldte a Fiát, és így, bár méltatlanul, de üdvösséget és megbecsülést kaphatnak.

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5:8)

·       A büszke, öntelt emberek úgy gondolják, hogy viszonylag rendben van az életük, és nem látják szívük valódi állapotát.
·       Az alázatos, önzetlen emberek folyamatos hozzáállása ez: „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!”

A vámszedő pedig távol állván még szemét sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!” (Lukács 18:13)

·       A büszke, öntelt emberek szerint nekik nincs szükségük megújulásra, hanem azt gondolják, mindenki másnak van rá szüksége. (Igazából fejben épp most is listát írnak arról, kiknek kéne elolvasniuk ezt a listát.)
·       Az alázatos, önzetlen emberek fogják először bevallani, hogy naponkénti lelki megújulásra van szükségük. Állandóan érzik a Szentlélek friss kiáradásának igényét a szívükbe és az életükbe.

Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?” (Zsoltárok 86:7)
Könyörülj énrajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap!” (Zsoltárok 86:3)


„Az alázat szépségét” Nancy DeMoss Wolgemuth megtörtségről szóló tanítása alapján Melody Mason módosította és dolgozta át. Mi a www.reviveourhearts.com engedélyével adjuk közre. A gyakorlati kihívás a www.revivalandreformation.org honlapról tölthető le angol nyelven.

2 megjegyzés: