2020. június 24., szerda

100 nap imádságban - 87-ik nap június 21 - VASÁRNAP


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

87. napi imacélok, 2020. június 21. (vasárnap)

Az öröm ígérete

Az igazaknak reménysége öröm.” (Példabeszédek 10:28/a)

„A Krisztus szeretetét ápoló lélek tele van szabadsággal, fénnyel és örömmel. Az ilyen lélek gondolataiban nincs megosztottság. Az egész ember Isten után sóvárog. Kötelessége megtudakolásáért nem emberekhez, hanem minden bölcsesség forrásához, Krisztushoz fordul.” (Reflecting Christ, 114. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Érezted már „az Úr örömét”: az Istennel töltött idő, az ima és az Igéje által vele való közösség örömét? Mikor megpillantod Jézus tiszta szépségét, a világ összes „szórakozása” jelentéktelenné válik. Utánozhatatlan kedvességével Krisztus betölti a szívedet szó szerint nem e világi örömmel.
Szeretnéd átélni a mennyei örömöt: a megváltás, a hűség, az Istennel való összhang és együttműködés örömét?
Miért nem kéred meg ma az Örökkévalót, hadd kóstolhass bele az örömébe azzal, hogy több időt töltesz vele imában és Igéjén elmélkedve?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       A Novo Tempo (a Hope Channel brazíliai partnere) 0–24 órás evangelizáció mellett kötelezte el magát. A húsvétot megelőző hét evangelizáció szempontjából különleges időszak a Dél-amerikai Divízióban. Miután minden unió leállt a járvány miatt, a vezetők imádkozni kezdtek. Végül arra az elhatározásra jutottak, hogy virtuális evangelizációs alkalmat tartanak Luís Gonçalves evangélistával, és ennek eredményeként 30.256-an jelentkeztek keresztségre. Isten tényleg képes rá, hogy minden együttmunkálkodjon a jóra azok érdekében, akik az Urat szeretik!
·       „A 100 napos imaalkalom olvasása ráébresztett, hogy Jézusból többre és magamból kevesebbre van szükségem. Dicsérem Istent az irántam tanúsított szeretetéért és kegyelméért.” (név nélkül)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk olyan szívért, ami naponta megtelik mennyei örömmel.
·       Imádkozzunk azokért a hívőkért, akik a szombat megtartása miatt számos nehézséggel néznek szembe. Kérjük, hogy a hűségük fényesen világítson a kihívások és az üldözés között.
·       Imádkozzunk a Fülöp-szigeteki Naga View Adventista Főiskoláért, hogy a COVID-19-járvány ellenére is fennmaradjon.
·       Imádkozzunk a koronavírus-járvány befejeződéséért.1 megjegyzés: