2020. június 27., szombat

100 nap imádságban - 93-ik nap június 27 - SZOMBAT


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

93. napi imacélok (2020. június 27., szombat)

Elmegyek… a családomhoz

Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. (1Timóteus 5:8)

Komolynak, szilárdnak és határozottnak kell lenned, hogy elvégezd a kötelességedet a családodban, és ha lehetséges, vidd magaddal őket is. Ne kíméld az erődet, és vedd rá őket, hogy menjenek veled ők is a menny felé vivő utadon! (Boldog otthon, 352. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Mindannyiunknak vannak olyan közeli és távolabbi családtagjai, akik még nem lettek szerelmesek Krisztusba, vagy nem határozták el, hogy hűségesen élnek vele, esetleg eltávolodtak Istentől. Talán néhányan ateisták, vagy más okokból kifolyólag nem hozzák meg a döntésüket. Esetleg soha nem volt lehetőségük teljesen meghallani, megérteni és meglátni az evangéliumot szavak és tettek által.
Felelősséggel tartozol azért, hogy mindent megtegyél, ami csak erődből kitelik, hogy gyengéden, kedvesen és sok bölcsességgel elérd ezeket a rokonokat, és kifejezd, hogy törődsz velük, és alkalmas időben bemutatod nekik Jézus igazságát és szeretetét.
Imádságos szívvel végzed majd a közbenjárás munkáját, és szolgálsz a nem hívő / nem adventista / lelki téren eltávolodott családtagodnak? Elkötelezed magad amellett, hogy céltudatosabb leszel az értük végzett missziódban?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A világszéles, COVID-19-es házassági és családi imanapon mindenfelé a világon számtalan csoport tartott egész éjszakás imaalkalmakat, hogy Isten gyógyítsa meg a házasságukat és a családi kapcsolataikat, és sok csoda történt: házasságok javultak meg, és sok otthonban helyreállt a béke, ahol máskor veszekedés, feszültség, szorongás és depresszió uralkodott.” (a Generálkonferencia Családi Szolgálatok Osztálya)
·       „A 100 napos imádság alatt Isten meggyógyította a lányom családját a koronavírusból, és megerősítette az én családi kapcsolataimat.” (Nancy M.)
·       „Június 13-án, szombaton volt az első istentiszteletünk az újranyitás után. Kezdésül a »Szombatnap. Eljött nékünk újra a drága szombatunk« című éneket énekeltük, és közben a legtöbben sírva fakadtak az örömtől. Ráadásul váratlan látogatónk is jött a szomszéd utcából, és becsatlakozott hozzánk. A férfi elmondta, hogy teljesen megérti Isten szavát abból, hogy a Hope Rádiót hallgatja. Készségesen elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójaként. Dicsőség érte Istennek!” (Nelda M.)
·       „A 100 napos imaalkalom során több mint 20.000 embert értek el Zimbabwéban mobiltelefonon keresztül és online evangelizációval, és sokan várják már a keresztségüket is.” (Hopewell M.)
·       „A karantén alatt a gyülekezetünk hűséges volt, és a tizedben felállított célunk 143%-át adta be.” (egy gyülekezetvezető)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk szűk és tág családunkért. Könyörögjünk az üdvözülésükért és lehetőségekért, hogy beszélhessünk velük a hitünkről, Isten Szaváról és Krisztus szeretetéről.
·       Imádkozzunk minden adventista médiaszolgálatért, hogy elszántan közvetítsék az evangéliumot az egész világon. Esedezzünk Istenhez hatalmas aratásért.
·       Imádkozzunk a nehéz döntéseket meghozó vállalati vezetőkért, melyekkel hatással vannak a dolgozóik életére a pandémia idején.
·       Imádkozzunk Matthew-ért, egy függőségekkel, hajléktalansággal és más megkötözöttségekkel küzdő férfiért, mert ezek visszatartják őt attól, hogy rálépjen a felfelé vezető útra Jézussal. Fohászkodjunk áttörésért az életében és mindazon drága emberek életében, akik Sátán rabláncai között vannak.1 megjegyzés: