2020. június 10., szerda

100 nap imádságban - 76-ik nap június 10 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

76. napi imacélok, 2020. június 10. (szerda)

A legjobb ajándék

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik. (Lukács 11:13)

Az Úr készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják jó ajándékaikat a gyermekeiknek. Krisztus minden munkása könyörögjön Istenhez a Lélek naponkénti keresztségéért. (Az apostolok története, 50. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Az Atya valóban készségesen megadja neked a Szentlelket, ha kéred. Isten soha nem erőlteti rád magát, emiatt is kell kérned rá Őt. Lukács evangéliuma 11. fejezetében az eredeti görög nyelv szerint ez a kérés egy folyamatos, élethosszig tartó cselekvés: egyre jobban kutatjuk Őt, feltárjuk a szívünket Isten előtt, ahogy a virág is megnyílik a nap felé. Lelke által naponta és állandóan bele kell merülnünk és be kell töltekeznünk Isten jelenlétével. Az Úr megszentelő és a jellemet az örökkévalóságra felkészítő munkája egy folyamat. Igéje által minden nap meggyőz, új kihívásokat állít elénk, és új tanácsokat ad; nekünk pedig naponta be kell hívnunk a szívünkbe a Szentlelket, hogy megkapjuk a kegyelmet és az engedelmesség képességét, és akarata szerint cselekedjünk: úgy szeressünk másokat, ahogy Ő szeret minket.

Valószínűleg már ezelőtt is kérted a Szentlelket, de most, hogy megértetted, napi szinten szükséged van a keresztségére: megkéred, hogy jobban legyen ott az életedben? Behívod a Lelket a szíved minden kamrájába, anélkül, hogy bármit is visszatartanál tőle?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A karantén alatt a feleségemmel és még 6 fővel tanulmányoztuk Skype-on a Bibliát. Sokaknak szóltam arról, hogy nézzék a brazíliai adventista csatornánk különleges műsorait, és sokan, akik még csak nem is keresztények, most nagyon nyitottak Urunk üzenetére. A nem hívő barátaim közül páran már elkezdtek hinni Krisztus második eljövetelében!” (Luis U.)
·       „Meg szeretném osztani veletek bátorításul, hogy az imák működnek. A múlt szombaton öten keresztelkedtek meg Kinshasában (az afrikai Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában) a 100 napos imaalkalom hatására, amit rádióban, WhatsAppon és más közösségimédia-platformokon keresztül osztottunk meg.” (Winfrida M.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a járvány idején eltévelyedő testvérekért. Kérjük a Szentlelket, hogy világosan szóljon a szívükhöz. Esedezzünk azokért, akik elérhetik őket: legyenek bátrak, bölcsek és szeretetteljesek, ahogy azt keresik, hogy segíthetnek nekik visszajönni és hűségesen járni Jézussal.
·       Imádkozzunk a Nyugat-zimbabwéi Egyházterület testvéreiért, aki azért gyűlnek össze, hogy támogassák a közösségeik szükségben levő, sebezhető, idős és fogyatékkal élő tagjait.
·       Imádkozzunk azokért a tagokért és/vagy korábbi tagokért és fiatalokért, akik hamis tanítások és eretnekség csapdájába kerültek. Könyörögjünk, hogy Isten nyissa fel a szemüket, és az egyház segítsen nekik megtalálniuk az igazságot, ahogy az Jézusban van.
·       Imádkozzunk, hogy az Úr védje meg a chattanoogai CHI Kórház és világszerte az összes többi kórház egészségügyi dolgozóit.1 megjegyzés: