2020. június 24., szerda

100 nap imádságban - 88-ik nap június 22 - HÉTFŐ


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

88. napi imacélok, 2020. június 22. (hétfő)

A szeretet ígérete

Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. (Jeremiás 31:3)

Tervet kovácsoltak, ami a világ előtt feltárja Krisztus csodálatos kegyelmét és szeretetét. Az Úr szeretetét bizonyítja az az örök váltságdíj, melyet Isten Fia fizetett le az emberiségért. Ez a dicsőséges megváltási terv bőségesen gondoskodik az egész világ megmentéséről. A bűnös és elbukott ember tökéletessé válhat Jézusban a bűnbocsánaton és Krisztus neki tulajdonított igazságán keresztül.” (Üzenet az ifjúságnak, 137. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Isten a szeretet. Mikor megnyílsz ez előtt a tény előtt, és a tökéletes szeretet lencséjén át mindent látni kezdesz, amit Ő tesz, az életed megváltozik, és majd Isten szeretetét tükrözi vissza és továbbítja. Az Úr minden ígérete szeretetben fogant ígéret. A Mindenható szeretetből arra vágyik, hogy a szeretet emberévé alakulj át.
Megengeded a mennynek, hogy megolvassza a szívedben az önzést? Megengeded majd Jézusnak, hogy Igéje által átírja benned, milyen érzés, hogy néz ki és mit tesz az igazi szeretet? Beleegyezel a szeretet emberévé válás folyamatába?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A 100 napos ima abban segített nekem és a gyerekeimnek, hogy minden reggel és este szokásunkká váljon az imádkozás. Áldom az Urat ezért az imádságos időszakért. A lányom egyik barátja eljött hozzánk, és ő is megtapasztalta ezt. Azután a lány hazament, és meggyőzte a családját, hogy ők is minden nap imádkozzanak, amit azóta is boldogan gyakorolnak.” (Francisca A.)
·       Mike-nak sok küzdelme volt a karantén idején. Egy nap valami műsort keresett a TV-ben, és rátalált a Hope Channelre. „Szükségem van reményre” – mondta magának (mivel a „hope” jelentése: remény). Így elkezdte nézni az interaktív bibliatanulmányokat és más, inspiráló programokat. Végignézte a teljes Dániel- és Jelenések könyve-sorozatot. Tanulmányozása hatására úgy döntött, hogy teljes egészében átadja a szívét Jézusnak!

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk azért, hogy még mélyebben és teljesebben értékeljük, fogadjuk be és alkalmazzuk Isten szeretetét az életünkben.
·       Imádkozzunk Evangeline N.-ért és azokért, akik rákkal és különféle betegségekkel küzdenek. Könyörögjünk a gyógyulásukért.
·       Imádkozzunk az újonnan megkeresztelt tagokét, akik nemrégen vagy pont a COVID-19-járvány idején csatlakoztak az egyházhoz. Esedezzünk, hogy a keresztény közösség és a gyülekezeti szolgálatok hiánya ne árnyékolja be a Krisztus mellett meghozott döntésüket.
·       Imádkozzunk a hamiltoni hetednapi adventista gyülekezetért Kanadában. Kérjük Istent, áldja meg az életmódközpontjukban végzett szolgálat kreatív megközelítési formáit: a közösségi központot, a főzőiskolát, az ingyenes olajcserét, a gyümölcsturmixbárt és a falmászást.


1 megjegyzés: