2020. május 1., péntek

100 nap imádságban - 36-ik nap május 1 - PÉNTEK + 6-ik heti üzenet


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”
100 napos ima – 6. hét

2020. május 1–7.

Angyalok mindenütt
Melony Coleman

Hadd osszak meg egy csodálatos tapasztalatot, ami nemrég történt meg velem. A férjem lelkész az amerikai Oregon államban, és „A remény felfedezése” nevű evangelizáción belül nyitott templomok éjszakáit tartottunk. Fellelkesedtem, hogy több ima legyen a gyülekezetünkben, ezért eldöntöttem, hogy én felügyelem az imaszobát a sorozat idején. Csapatom többnyire otthon élő, idős barátból vagy olyanokból állt, akik hazulról imádkoznak, így nem tudtam biztosan, hány résztvevőm is van az alkalmakon. Elhatároztam, hogy berendezek egy imaszobát is, remélve, hogy pár gyülekezeti testvér hajlandó lesz eljönni és egy ideig ott imádkozni az előadások alatt.

Az első péntek este csak én voltam. Rám telepedett az egyedüllét, de azért imádkoztam. Szombat este ismét csak én jöttem el. Akkor már csalódottabbnak éreztem magam. Elindítottam és meghallgattam „Az Úr imája” (The Lord’s Prayer) című éneket. Míg szólt, én így imádkoztam: „Tudom, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy, Uram, de mi van akkor, ha én csak egyedül vagyok itt?” – fohászkodtam csöndesen.

Miután az ének befejeződött, kinyitottam a szememet, és a terem tele volt angyalokkal. Sírni kezdtem, ahogy elámulva körülnéztem. Az angyalok széles vállúak és olyan magasak voltak, hogy felértek a plafonig. Ahogy álltak, a válluk összeért, és hátukkal a falnak támaszkodtak a szobában körben. Hozzájuk képest nagyon picurkának éreztem magam. Szárnyuk volt, és leomló, köntösszerű ruhát viseltek. Az arcuk mágnesként vonzotta a pillantásomat. Férfiaknak, nagyon vonzó férfiaknak tűntek. Kedvesen néztek, és gyengéden, vigasztalóan mosolyogtak rám. Arcvonásaik élesek voltak, és bátor, már-már harcos légkör lengte körül őket. Sötét hajuk a vállukra omlott, és szinte izzott a tekintetük. Bár egyenesen nem tudtam rájuk nézni, de majdnem sikerült. Alakjuk sárgásfehéren fénylett. Csak 4–5 másodpercig voltam képes nézni őket, mert azután eltűntek, de ezek után az este további részében megállíthatatlanul sírtam.

Annyira elbátortalanodtam és elcsodálkoztam azon, Isten hogy munkálkodik, még ha egyedül én voltam is az imaszobában. Csoda útján mutatta meg, hogy az is elég, ha csak egy valaki imádkozik. Olyan méltatlannak érzem magam, és megdöbbentem, hogy ilyen nagyszerű ajándékot adott nekem a menny. Még most is gyakran elfog a sírás, mikor erre a szent tapasztalatra gondolok.

Továbbra is szoktam imádkozni a gyülekezeti imaszobában egyedül, de már nem bátortalanodom el, mert tudom, a terem még akkor is tele van angyalokkal, ha én nem láthatom őket. Ezt meg kellett osztanom veletek! Soha nem szabad alábecsülnünk az ima erejét. Még ha csak egy személy imádkozik, az is elég. Isten akkor is munkálkodik, ha mi nem látjuk.

Melony Coleman lelkészfeleség és három gyermek édesanyja. Családjával együtt Dél-Oregonban élnek az Amerikai Egyesült Államokban.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Előfordult már, hogy ima közben magányosan érezted magad? Csak imádkoztál és imádkoztál, és nem érkezett meg a vágyott válasz? Vagy már elcsodálkoztál azon, hogy mennyivel nagyobb különbség van, mióta teljesen egyedül imádkozol? Ha megkísért, hogy elcsüggedj, akkor tartsd észben, hogy Jézus is egymaga imádkozott, és látod, hogy megváltoztatták az imái a világot? Gondolj Ábrahámra, Jákobra, Józsefre, Dávidra, Illésre, Eszterre és a többiekre a századok folyamán. Ők néha nagyon egyedül érezték magukat, az imáik mégis megmozdították a mennyet.

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Ezen a héten arra szeretnénk hívni, hogy válassz ki a fent felsorolt bibliai szereplők közül egyet vagy kettőt (vagy keress egyet magadtól), és amit csak lehet, mindent tudj meg magányos imájuk idejéről. Használd a Szentírást és a prófétaság Lelkét a bibliatanulmányozó kutatásodhoz, és írd le, amit találtál. Majd az egyik jellemvonásról, amit az ő imaéletükből bizonyos tekintetben valóban csodálsz, kérd, hogy Isten ültesse el benned ezt az erényt.

Isten azért használhatta fel Illést Izrael történetének válságos óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a menny ígéreteit, és rendíthetetlenül esedezett addig, amíg Ő nem válaszolt a könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden azt bizonyította, hogy az Úr meghallgatta őt. A menny pártfogásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet az Úr művében kapott… Ma ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik az Ige ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. (Prayer, 138. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:
·       Ellen G. White: The Truth About Angels („Az igazság az angyalokról” – angolul van meg, és itt olvasható el: https://egwwritings.org/?ref=en_TA.4&para=146.6)
·       Cindy Mercer: Pray Big. God Can Do So Much More! (Imádkozz nagyban. Isten annyival többet is megtehet – angolul van meg)

36. napi imacélok – 2020. május 1. (péntek)


IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik a világ sűrűn lakott városaiban élnek most a járvány idején. Kérjünk védelmet a számukra és gondoskodást a szükségleteikről.
·       Imádkozzunk kitartásért az egészségügyi dolgozók számára a világon mindenütt, akik már hetek, hónapok óta harcolnak a koronavírus-járvánnyal.
·       Imádkozzunk, hogy Isten népe folytassa az Ige alapos tanulmányozását, töltsön több időt imádkozással, hagyjon fel a bűneivel, és készüljön Jézus előttünk álló eljövetelére.

  • Kérjük az Urat, mutassa meg, hogyan imádkozzunk most a válság idején.2 megjegyzés: