2020. május 28., csütörtök

100 nap imádságban - 63-ik nap május 28 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

63. napi imacélok, 2020. május 28. (csütörtök)

Tiszta látás

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.(Máté 5:8)

A Szentlélek feltárja az ember értelme és szíve előtt az Úrról és a hozzánk elküldött Isten Fiáról szóló igazságot. A tiszta szívű ember új és vonzó szépségben látja Istent mint Megváltóját. Miközben felismeri jellemének tisztaságát és szépségét, maga is vágyik visszatükrözni az Üdvözítő jellemét. Olyan apának látja Őt, aki sóvárog magához ölelni megtérő fiát, ezért szíve kimondhatatlan és dicső örömmel telik meg. (Gondolatok a Hegyibeszédről, 26. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Ha hitben járunk Istennel, Ő folyamatosan nyitogatja a szemünket, hogy egyre többet megértsünk szeretetteljes jelleméből, akaratából és szépségéből. Ahogy felmérjük tökéletes szentségét és tisztaságát, saját tisztátalanságunk is napvilágra kerül, és ez arra szólít, hogy elfogadjuk azt a tisztaságot, amit csak Ő adhat. A mennynek ezen az oldalán még csak a hit szemével látunk, de egy napon, hamarosan már szemtől szemben is látni fogjuk Őt! Milyen dicső nap lesz az!
Addig is miért nem kérjük meg, hogy tisztítsa meg a szívünket a tisztátalanságtól és szennytől? Miért nem keressük aktívan az örökké tiszta látást és Istenünk és akarata megértését?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A 100 napos imaalkalom során elkezdtem imádkozni valakiért, aki már 20 éve a barátom, és aki derült égből villámcsapásként 2017-ben elkezdett kerülni. Letiltotta a hívásomat, stb. Sokszor próbáltam elérni őt. Semmi válasz nem jött rá. Az imacsoportbeli vezetőnk arra bátorított minket, hogy kiáltsunk Istenhez. Én így tettem. Újra felhívtam őt. Semmi válasz. Majd másnap visszahívott! Feloldotta a tiltást, és elmondta, hogy semmi rosszat nem követtem el. Újra kapcsolatba léptünk egymással, és kibékültünk. Isten így válaszol az imáinkra!” (Shana S.)
·       „Nálunk, Ugandában a karantén miatt sokak éheznek. A 100 napos imaalkalom alatt Isten megajándékozott bölcsességgel, hogy segíthessek az éhező gyerekeken. Üzentem 100 gyülekezeti családnak, és megkértem őket: adjanak a hozzájuk közel lakó éhezőknek ennivalót. Ez az egyszerű ötlet elterjedt az egész környéken, mert egy újságíró megosztotta a történetet online. Az új kapcsolatok révén megcsináltuk, és most evangelizációs alkalmakat indítottunk el WhatsAppon!” (John K.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imában kérjünk tiszta szívet, szabadulást a bűntől, és hogy minden tisztátalanságtól tisztuljunk meg.
·       Imádkozzunk a temetkezési vállalatok vezetőiért, a temetkezési vállalkozókért, a balzsamozókért és a sírásókért, mivel ők közvetlen kapcsolatba kerülnek azokkal, akik koronavírusban halnak meg.
·       Imádkozzunk a Fidzsi-szigeteki egyházért, ahol strukturális változásokat fontolgatnak, és hogy nagyobb felhatalmazást adjanak a laikusoknak a felelősségvállalás számos területén.
·       Imádkozzunk az egyik Alabamában levő hetednapi adventista gyülekezetért (az USA-ban). Ők olyan területen vannak, ahol alacsony a jövedelem, magas a bűnözés, és nagyon kevés gyümölcsét látják a lélekmentő erőfeszítéseknek. Könyörögjünk, hogy Isten hozzon áttörést náluk!1 megjegyzés: