2020. május 20., szerda

100 nap imádságban - 55-ik nap május 20 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

55. napi imacélok, 2020. május 20. (szerda)

Elköteleződés a helyi gyülekezetem mellett

A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük köz volt. (Apostolok cselekedetei 4:32)

Akik elfogadták az evangéliumot, azoknak »szívük-lelkük egy volt«. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió eredményessége. Nem ismerték a haszonlesést. Szeretetük hittestvéreik és az ügy iránt, amelynek hívei lettek, nagyobb volt, mint a pénz és a vagyon iránti szeretetük. Eljárásuk bizonyította, hogy az emberi lelkeket többre becsülték a földi jólétnél. Mindannyiszor ez ismétlődik meg, valahányszor Isten Lelke hatja át az ember életét. (Az apostolok története, 70. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Előfordul, hogy csalódunk a helyi gyülekezetünkben vagy még a világszéles egyházban is. Ennek ellenére azért tudjuk, hogy az egyház Krisztus hídja. Ha maga Jézus ennyire elkötelezte magát az egyháza mellett, akkor nem kéne nekünk is így tennünk? A korai keresztények betöltekeztek a Szentlélekkel, és hajlandóak voltak mindent feltenni Isten egyházára és a misszióra. Miért nem kéred meg ma az Atyát: bocsássa meg minden bűnös magatartásodat, ahogy a hídjával szemben viselkedtél, és kereszteljen meg a Lelkével, megerősítve az egység keresésében, hogy áldozatosan élhess helyi gyülekezeti közösséged támogatására és áldására?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       Áldjuk Istent az elmúlt években megalapított 900 új gyülekezetért az Észak-amerikai Divízió területén.
·       Mióta a válság elkezdődött, a Dél-amerikai Divízióban ötszörösére nőtt a bibliatanulmányozós kérések száma.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a gaboni egyházért Közép-Afrikában. Kérjük, hogy a tagok bátran és bölcsen érjék el a lakosságot. Különösen azért az Akanda városbeli csoportért imádkozzunk, akik a fogyatékkal élőket igyekeznek pásztorolni.
·       Imádkozzunk helyi gyülekezetünk igényeiért, a lelki és fizikai szükségletekért; egységért, gyógyulásért és megújuló elköteleződésért a misszió és a missziós tevékenységek mellett.
·       Imádkozzunk a Haiti Unió lelkészeiért és egyházvezetőiért a Karib-térségben. Könyörögjünk a gyülekezetekért az ország bizonyos területein, ahol nagyon sok fegyveres banda garázdálkodik. Kérjünk a haiti egyháztagok számára lelki, testi, anyagi és mentális gyógyulást.
·       Imádkozzunk azokért a tagokért, akik tévesen vagy eltorzultan fogadták el a hitelveket, és most másokat is aktívan próbálnak megtéveszteni.
·       Imádkozzunk azokért az egykori tagokért, akik elhagyták az egyházat, és saját csoportot vagy felekezetet hoztak létre. Kérjük, hogy találjanak vissza az igazsághoz.

1 megjegyzés: