2020. május 26., kedd

100 nap imádságban - 61-ik nap május 26 - KEDD


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

61. napi imacélok, 2020. május 26. (kedd)

Az igazságos diéta

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.” (Máté 5:6)

Az igazságosság nem más, mint szentség, Istenhez való hasonlóság, Ő pedig a szeretet. Nem más, mint az Úr törvényéhez való igazodás, hiszen »minden parancsolatod igaz« (Zsolt 119:172), és »a törvény betöltése a szeretet« (Rm 13:10). Az igazságosság nem más, mint szeretet, a szeretet pedig Isten világossága és élete. Az Atya igazságossága Krisztusban testesül meg, és úgy részesülünk igazságosságban, hogy befogadjuk Őt. (Gondolatok a Hegyibeszédről, 18. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Te éhezel és szomjazol Krisztus igazsága után?
Tökéletes, önzetlen szeretetű élete és helyettes halála a felmentő kegyelem kétszeres ajándékát kínálja föl neked: 1. Tulajdonított igazsága, ami az az ígéret, hogy a tökéletes életével befedez az ebbe az ígéretbe vetett hit által. 2. Részesített igazsága, ami az az ígéret, hogy egy önző lényből azzá alakít, aki visszatükrözi Jézus önzetlen szeretetét az ebbe az ígéretbe vetett élő hit által.
Ez a kétszeres ajándék be fog tölteni, megelégít és megment. Miért nem fogadod el még ma, és kezdesz egy boldog és Jézussal betöltekezett életet Isten megváltó szeretete csodálatos valóságának tudatában?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Isten meggyógyította a beteget, akiért imádkoztam, és csodálatosan megérintette a családom szívét is.” (Jane D.)
·       „A lányom évek óta drogfüggő volt, élt az utcán is, és még börtönbe is került. Az imacsoportunk elkezdett könyörögni érte, és így most egy intézményben segítenek rajta, az egészsége javulófélben van, megújult érdeklődéssel tekint Istenre, és olvassa a Prófétaság Lelke könyveit. Azt mondta, hogy Isten segített rajta. Áldom az Urat, hogy így szeret minket, és átsegített ezeken a szívet tépő éveken. Mert este bánat száll be hozzánk, reggelre pedig ÖRÖM.” (Marcia N.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk, hogy Krisztus igazsága takarjon be és töltsön el minket.
·       Imádkozzunk, hogy Isten lépjen közbe az afrikai Ghána felső-nyugati régiójában kitört agyhártyagyulladás-járványnál, ami ott már sokakat megölt.
·       Imádkozzunk a COVID-19 kirobbanása óta inaktívvá vált gyülekezetekért. Imában vigyük Isten elé a lelkészeket, gyülekezetvezetőket és tagokat, hogy megtudják, jelenleg mi a kapcsolódás legjobb formája. Kérjük, hogy új színben lássák az ima fontosságát.
·       Imádkozzunk a mianmari testvérekért Délkelet-Ázsiában, ahogy kiaknázzák az internet adta lehetőségeket, hogy az evangéliumot terjesszék a válság idején.1 megjegyzés: