2020. május 19., kedd

100 nap imádságban - 54-ik nap május 19 - KEDD


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

54. napi imacélok, 2020. május 19. (kedd)

Elköteleződés a házastársam/családom mellett

Ti, asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak... Ti, férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért… Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz… Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.(Efézus 5:22, 25; 6:1, 4)

A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisztustól való eltávolodás. Jézushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igazi egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben – habár ezektől is sok függ –, hanem a Krisztussal való egységben rejlik. (Boldog otthon, 179. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A házastársad és a családtagjaid azok az emberek, akik felé komoly kötelességed van: szeretni, támogatni és elvezetni őket a Jézussal való örömteli, szeretetteljes kapcsolatra. Ma elkötelezed magad amellett, hogy ugyanazt a kegyelmet, megbocsátást és szeretetet terjeszd ki, amit Jézustól láttál, a házastársadra és a családodra? Szeretnél az otthonod lelki vezetője lenni? Ma kérd meg Krisztust, hogy mélyüljön el az utad és az egységed vele, hogy jobban vissza tudd tükrözni Őt a társadnak és a családtagjaidnak.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Nem, nem veszem figyelembe a COVID-19-et, hanem én továbbra is dicséreteket fogok énekelni fenséges Urunknak!” (Prosper O.)
·       „A válság hatására megújult bennem a vágy, hogy még szorosabban együtt járjak Krisztussal.” (Jon W.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a házastársunkért, szüleinkért, gyerekeinkért, testvéreinkért és tágabb családunkért. Könyörögjünk, hogy ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. Kérjük, hogy azzá a házastárssá, szülővé, testvérré és lánnyá/fiúvá váljunk, akinek a Megváltó szeretne látni minket.
·       Imádkozzunk a Generálkonferencia Családi Szolgálatok Osztálya június 6-ára meghirdetett „Házassági és családi imanapjáért” (family.adventist.org).
·       Imádkozzunk azokért az egyedülállókért, akik most nagyon magányosak. Bárcsak meglátnák az egyedülállóság áldásait, ami Isten szolgálatában rejlik. Fohászkodjunk azért, hogy ha ez az Úr akarata, akkor Isten szerint való házastársat találjanak.
·       Imádkozzunk a káros szenvedélyekkel küzdőkért.
·       Imádkozzunk azért a trinidadi testvérnőért, akinek 2 éve ölték meg a lányát, és idén márciusban gyilkolták meg a fiát. Esedezzünk azért, hogy megvigasztalódjon, és a családja többi tagja is védelmet kapjon.1 megjegyzés: