2020. május 3., vasárnap

100 nap imádságban - 38-ik nap május 3 - VASÁRNAP


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

38. napi imacélok – 2020. május 3. (vasárnap)

A lehetetlen lehetségessé válik

Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.” (Márk 10:27)
Természeti lehetetlenségek nem akadályozhatják a Mindenható munkáját. (Jézus élete, 535. o.)

Istenünk füle nincs becsukva kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr meg fog tisztelni bennünket a hitünkért. Azt akarja, hogy minden célunk összefonódjon az Ő céljaival. Ha ez megtörténik, a menny biztonsággal megáldhat bennünket, mert nem fogjuk magunknak tulajdonítani a dicsőséget, hanem Istent dicsőítjük mindenért. (Review and Herald, 1891. június 9.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Gyakran kicsi az Istenbe vetett hitünk, mert nem ismerjük fel teljesen Urunk nagyságát. Azt gondoljuk, hogy olyan nagyok a problémáink, hogy Ő képtelen megoldani azokat. Elfelejtjük, hogy Istennek szolgálunk, aki nagy hatalmával feszítette ki az egeket, és semmi sem túl nehéz neki. Ma szánj időt arra, hogy elgondolkozz Isten nagyságán. Írd le azokat a jellemzőket és tulajdonságokat, amik egyedül rá igazak. Amíg ezt az egyszerű feladatot végzed, kérd a Mindenhatót, hogy jobban megértsd és felfogd, milyen Ő igazából.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Isten népe közül sokan kifejezik hitüket az Ő vezetése alatt, és a lehetőségek nyitott ajtaját keresik, ahelyett, hogy csupán azokra az ajtókra koncentrálnának, amik lehet, hogy most bezáródtak a világjárvány idején.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk azokért, akik megkérdezik Istent a válsághelyzetről: „Az Úr próbál mondani nekünk valamit?” (1Sámuel 3:10)
·       Imádkozzunk a legszegényebb országokban élő tömegekért, akiknek nincs munkájuk, és még az alapvető élelmiszerek (mint a rizs és a kukoricaliszt) beszerzése is gondot jelent számukra. Ott sokakat fenyeget az éhezés veszélye.
·       Imádkozzunk, hogy a világon mindenütt megnyíljon az emberek szíve, és adjanak, segítsenek a válságban levőknek, és imádkozzanak értük (Példabeszédek 22:9; Zsoltárok 86:6–7).
·       Imádkozzunk a gazdálkodókért, akik most próbálnak veteményezni és learatni a termést, valamint a munkásaikért, hogy maradjanak egészségesek.1 megjegyzés: