2020. május 7., csütörtök

100 nap imádságban - 42-ik nap május 7 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

42. napi imacélok – 2020. május 7. (csütörtök)

A tökéletes béke

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik; bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van.” (Ésaiás 26:3–4)

Aki szaván fogja Krisztust, és az Ő őrizetére bízza lelkét, életét alávetve az Úr parancsának, békességre és csendességre lel. A világon semmi sem képes elszomorítani, hiszen Jézus a jelenlétével boldogítja őt. A tökéletes átadásban van tökéletes békesség. (Jézus élete, 331. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor nyugtalan a szíved, hová futsz először? Kivel beszélsz róla? Jézussal? Krisztusba, örök Kősziklánkba vetett bizalmad nem alapulhat azon, hogy érzed magad egy adott pillanatban. Döntsd el, hogy a körülményeidtől függetlenül te megbízol benne. Akkor Ő tökéletes békét ad majd neked. Elhatározod, hogy belé veted a bizalmadat?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! A számos online evangelizációs alkalom és digitális egyházi tevékenység által korábbi és elmaradt tagokban újra felébredt az érdeklődés Isten iránt, és megint csatlakoztak is az egyházhoz!

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik most tanulják, hogyan beszéljenek úgy a reményükről, hogy az releváns legyen a világ nagyvárosaiban élő szekuláris, posztmodern emberek számára.
·       Imádkozzunk azokért a munkásokért, akik Krisztus módszerét használva töltik be a szükségleteket, és érik el a városokban élők szívét.
·       Imádkozzunk azokért, akik a COVID-19-válság kellős közepén vannak: akik vagy maguk küzdenek a fertőzéssel, vagy a szeretteik betegedtek meg.
·       Imában kérjünk békességet azoknak az egyháztagoknak a világon mindenütt, akik félnek és rettegnek, vagy pedig egyedül érzik magukat.1 megjegyzés: