2020. május 14., csütörtök

100 nap imádságban - 49-ik nap május 14 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

49. napi imacélok, 2020. május 14. (csütörtök)

A jézusi részvét

Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. (Zsoltárok 116:5)

Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, a közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bűn csapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték őket. Krisztus pedig Istennek az atyai háztól elidegenedett, de az Atya által el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult és bűnös voltuk miatt még inkább szánta őket. Minél távolabb tévedtek tőle, annál mélyebben vágyott megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó hozni szabadulásukért. (Krisztus példázatai, 186. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Isten kegyelme az Ő nagy részvétének közvetlen eredménye mindenki iránt, aki a bűn és annak következményei súlyától szenved. Ha felismerted együttérzését feléd, ahogy Jézusban megnyilvánult, mi tart vissza attól, hogy még ma oda menj hozzá, ahogy vagy, és átadd neki életed legsötétebb zugait is? Az Üdvözítő megérti a terheidet, küzdelmeidet és kísértéseidet. Ő hajlandó segíteni rajtad, meggyógyítani, megbocsátani, felemelni és megerősíteni téged. Sőt! De te vajon hagyod, hogy szeretete, kegyelme és irgalma elolvasszon minden ellenállást vagy közönyt, amit lehet, hogy még most is érzel iránta?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
Adventisták és más keresztények sokasága most jön rá, hogy túlzottan elkényelmesedtünk, és túlságosan emberi módon működtettük a gyülekezeteinket. Szükségünk volt arra, hogy felébresszenek, aminek a segítségével úgy éljük a hit, ima és csodák életét, ahogy a korai egyház tette az Apostolok cselekedetei szerint. Akkoriban a hívőknek nem volt költségvetésük, diplomájuk, épületeik vagy intézményeik, de a próbák és az üldözés következtében és a Szentlélek jelenléte és ereje által megváltoztatták a világot, majd néhány éven belül elvitték az evangéliumot az egész világra.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a jamaicai gyülekezetekért. Esedezzünk az anyagi nehézségekkel küzdő egyháztagokért és az Andrews Memorial Kórház személyzetéért és pácienseiért a krízis idején.
·       Imádkozzunk azokért az egyháztagokért és családtagokért, akik függőséggel küzdenek, legyen szó pornó-, alkohol-, cukor-, film- és zenefüggőségről vagy más anyagokról és viselkedésformákról. Könyörögjünk értük, hogy győzzenek Krisztusban.
·       Imádkozzunk a namíbiai Windhoek gyülekezetért, amely már 10 éve próbál engedélyt szerezni, hogy megvásároljon egy telket, ahol imaházat építenének.
·       Imádkozzunk a svédországi Grännában levő adventista pékségért, hogy az evangélium üzenetével elérhessék városuk lakóit.1 megjegyzés: