2020. május 4., hétfő

100 nap imádságban - 39-ik nap május 4 - HÉTFŐ


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

39. napi imacélok – 2020. május 4. (hétfő)

Mennyei erővel

Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. (Zsoltárok 20:7–8)

Természetfeletti erőkkel kell harcolniuk, de biztosak lehetnek a természetfeletti segítségben is. A menny minden lénye jelen van ebben a seregben, és köztük van Ő, aki »annyival kiválóbb… az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál« (Zsidók 1:4). A Szentlélek, a mennyei seregek Fejedelmének helyettese lejött, hogy a harcot vezesse. Azok az emberek, akik ebben a küzdelemben részt vesznek, lehetnek tökéletlenek, rájuk nehezedhetnek bűneik és hibáik, de Isten kegyelme mindenkié, aki töredelmesen keresi. A Mindenható ereje azok mellett sorakozik fel, akik bíznak Istenben. (Jézus élete, 352. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Néha azt kívánod, bárcsak láthatnád az otthonod, az életed és a családod körül az angyalok seregét? Vegyük csak Illés történetét, ott mi történt, mikor Isten felnyitotta a próféta szolgája szemét (lásd: 2Királyok 6:17)? Képzeljük el, ahogy a szolga félelme helyét átvette a hit, mikor megpillantotta a tüzes szekereket. Még milyen más történetekre gondolhatunk a Bibliából, mikor az Úr megnyitotta a nők és férfiak szemét, hogy meglássák az angyalokat?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Isten népe hűségesen visszaadja a tizedét és adományait, és vannak, akik azt tervezik, hogy többet is beadnak a miatt a hiány miatt, ami csak nőni fog, most, hogy sokan munkanélküliek lettek.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a biztonsági szolgálatot teljesítőkért, például a rendőrökért és másokért is. A világ bizonyos részein a karantén miatt nő a civil nyugtalanság, ezért kérjünk védelmet ezeknek a nőknek és férfiaknak.
·       Imádkozzunk azért, hogy a kormányfők együtt dolgozzanak egyetértésben, ahelyett, hogy egymás fölé kerekednének politikai előnyök megszerzéséért.
·       Imádkozzunk olyan kezelésekért és ellenszerekért, amik gyorsabban lelassítják vagy megállítják ezt a világjárványt, mint ahogy azt a szakértők jósolják.
·       Imádkozzunk a helyi gyülekezetekért, hogy legyenen egységesek, lelkileg éledjenek újjá, és mindenekelőtt hogy sürgősen kezdjenek el missziózni. Sok kérés érkezik hozzánk ezekben a témákban a világ minden tájáról.1 megjegyzés: