2020. május 24., vasárnap

100 nap imádságban - 59-ik nap május 24 - VASÁRNAP


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

59. napi imacélok (2020. május 24., vasárnap)

A sírás abbamaradt

Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5:4)

E mondat a bűnök feletti őszinte, szívből fakadó sírásról beszél. Amint a tekintet a keresztre fölemelt Jézus Krisztusra szegeződik, megérti az emberiség bűnös voltát. Felismeri, hogy a bűn szolgáltatta ki a megkorbácsolásnak, a bűn juttatta keresztre a dicsőség Urát. Megérti az ember, hogy mialatt az Úr kifejezhetetlenül gyöngéd szeretettel szerette, az ő élete a hálátlanság és a lázadás szakadatlan folyamata volt. Legjobb barátját taszította el magától, a menny legbecsesebb ajándékával élt vissza. Újonnan megfeszítette az Isten Fiát, újra átszegezte a vérző, halálra sebzett szívet. A bűn olyan szakadéka választja el Istentől, mely széles és mély – egyre csak ezen bánkódik megtört szívvel. Az ilyen szomorkodás és bánkódás vigasztalásra talál. Isten azért tárja föl előttünk bűnös voltunkat, hogy Krisztushoz forduljunk, és általa kiszabadítson minket a bűn rabságából, így Isten fiai szabadságának örvendezhessünk. Igen, igaz bűnbánattal a kereszt lábához jöhetünk, ott megszabadulhatunk bűnterhünktől.(Gondolatok a Hegyi beszédről, 9–10. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Vetted már a fáradságot, hogy felismerd, mit ért el Jézus a haldoklása legsötétebb óráiban számodra? Ahogy a felemelt, megfeszített, bűnöket hordozó Krisztusra nézel, hagyod, hogy megérintsék a szívedet ezek a jelenetek? Ahogy haláltusáját figyeled, miközben helyetted tapasztalta meg a második halált, megnyílik a szemed, és meglátod kedvenc bűneid mocskosságát? Miért nem ma kezdesz el sírni a bűneid miatt, különösen azok miatt, amikről húzódozva mondanál le? Valld be azokat Jézusnak! Ő örömmel megbocsát. Megvigasztal. És győzelmet ad.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Hálás vagyok Istennek, hogy részt vehettem a virtuális ARME bibliatáboron. Milyen gazdag áldást adott nekem ebben az időszakban!” (Diane T.)
·       „Én Netflix-függő voltam. Előfordult, hogy elolvastam pár Igét a Bibliából, próbáltam mentegetni magam, és aztán tovább néztem a sorozatokat. A sulinkban tartott imahét után Isten meggyőzött, hogy töröljem le az alkalmazást. De egy idő után megint csak visszatértem hozzá, ekkor csakis bibliai filmeket néztem meg, de képtelen voltam féken tartani magam, és Sátán újra átvette az irányítást fölöttem. Ekkor Istenhez kiáltottam. Másnap a lelkészemtől ajándékba kaptam egy olyan Bibliát, amiben leckék is vannak. Nagyon örültem neki, és elsírtam magam, ahogy megköszöntem az Úr Jézusnak a közbelépését. Ő emlékeztetett Filippi 2:13-ra is: »Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből.« Dicsérem Istent, amiért meggyőzött, és betartotta az adott szavát.” (Iris R.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk, hogy jobban megértsük, mi is történt valójában a kereszten. Kérjük Istent, segítsen megutáltatni velünk a bűnt és megszeretni az igazságot.
·       Imádkozzunk a kelet-afrikai Malawiban házról házra végzett szolgálatért és anyagi támogatásért, hogy egy szanatóriumot és orvosmisszionáriusi munkát indíthassanak el az országban.
·       Imádkozzunk, hogy az emberek ne menjenek el az összeesküvés-elméletek irányába, hanem Jézusra és az Ő igazságára szegezzék a tekintetüket.
·       Imádkozzunk a „Péter megpihenése” Hetednapi Adventista Gyülekezetért az amerikai Virgin-szigeteken levő St. Croix-ban, mert az imaházuk teljesen leégett. Esedezzünk bölcsességért, most hogyan lépjenek tovább. Bárcsak ez a veszteség Krisztusért kivívott győzelembe fordulna át.1 megjegyzés: