2020. május 6., szerda

100 nap imádságban - 41-ik nap május 6 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

41. napi imacélok – 2020. május 6. (szerda)

A titkos helyről

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. (2Korinthus 4:7–10)

A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a világot. Az Úr szolgái az imádkozás helyén szent nyugalommal vetették meg lábukat Isten ígéreteinek szikláján. Az augsburgi küzdelem idején »nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább három órát az imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki.« Hallani lehetett, ahogy cellája magányában kiönti lelkét Isten előtt, »mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel.« »Tudom, hogy Atyánk és Istenünk vagy – mondta –, és hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen te is veszélyben vagy velünk. Ez a te ügyed, és csak a te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg minket, ó, Atyánk!« (A nagy küzdelem, 210. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mire vágysz a leginkább? Mi a szíved legmélyebb kiáltása? Lehet, nem is gondoltál erre mostanában. Lehet, hogy csak próbálsz túlélni. Vagy talán mindig is ezen agyalsz. Ma szánj egy kis időt rá, és gondold végig, honnan származik a legnagyobb örömöd és a legnagyobb kiteljesedésed. Eközben töprengj el Zsoltárok 27:4-en, és kérd az Urat, hogy olyan szívet kapj tőle, ami valóban arra szomjazik, hogy a jelenlétében lehessen.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Áldjuk az Urat, hogy az adventista tagok és gyülekezetek kreatív módszereket kértek Istentől a körülöttük élők elérésére, és hogy Ő sokféle kreatív megközelítéssel válaszol ezekre az imákra.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk az idősekért és a gyerekekért – a legsebezhetőbbekért közülünk.
·       Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik most tanulják, hogyan barátkozhatnának össze azokkal a muzulmán menekültekkel, akiket nemrég telepítettek be az ő szomszédságukba. Kérjünk bölcsességet nekik abban, miként vezessék el őket az igazsághoz.
·       Imádkozzunk, hogy a gyülekezeteknek világszerte legyen hitük elindítani városi befolyási központokat a közelükben levő nagyvárosokban.
·       Imádkozzunk a késői eső kiáradásáért az egyházra, hogy a munka befejeződhessen, és mi hazamehessünk.2 megjegyzés:

  1. Ámen ! Köszönet első sorban a mi TEREMTŐNKNEK , köszönet amit olvasva hogy Luhter is ima ókákall Istenhez hőn mondotta mert megértette nincsen másban üdvösség egyedül a KRISZTUS URUNK Ámen ! Minden drága lelkekért kik e mostani időszakokban mennek keresztül , áldmeg uram és véd meg őket Áldó Kezeddel ,áldmeg a benned bízókat széles e földön , a mi Vezetőinket hogy bölcs gondolatokat Te adjnékik mint a Prófétanőnek is Te adtad ,a te műved terjedjék mint fútótűz e földön . Minden betegeinkért és gyermekeinkért, a kintlévőkért . Jézus Életecímű könyvedben TE URAM CSODÁLATOS MUNKÁT VÉGEZZTÉL Ámen ! Lehajoltál minden szegény elhagyatott lelkekkért Ámen ! Nagyok és hatalmad oly csodálatos betöltve Isteni KÜLDETÉSEDIDDEL SZÉLES E VILÁGUNKBAN ,minden népeknek, nyelvekne, és ágazadból kihivod az őszinte ISTENT keresőket ez a te jutalmad ,kérjük Te segítsd a mi küldötteinket hogy befejezdhesd AKARATOD ÁLTAL JÉZUS KRISZTUS KEGYELME minden drága lelkekkért .DRÁGA Véred érettünk ontatott ki ÁMEN !!!

    VálaszTörlés