2020. május 25., hétfő

100 nap imádságban - 60-ik nap május 25 - HÉTFŐ


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

60. napi imacélok (2020. május 25., hétfő)

A szelídség jutalma

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.(Máté 5:5)

Az emberi természet mindig küzd és láthatóvá válik, mindig kész a vetélkedésre, de aki Krisztustól tanul, az megveti az »ént«, a gőgöt és hatalomvágyat, és lelkében béke van. Énjét alárendeli a Szentléleknek. Akkor megszűnik tülekedésünk a legmagasabb hely eléréséért. Nem törtetünk előre, hogy észrevegyenek bennünket, mert érezzük, hogy számunkra a legmagasabb hely a Megváltó lábánál van. Föltekintünk Jézusra, és várjuk, hogy vezessen, figyeljük a szavát, hogy irányítson bennünket. (Gondolatok a Hegyi beszédről, 15. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Nincs annál nagyobb boldogság az életben, ha tudjuk, hogy minden tettünk összhangban van Isten akaratával. Ez akkor valósul meg, ha Jézust keressük, lemondunk az én felmagasztalásáról, mert ráébredünk, hogy „csalárdabb a [bűnös] szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jeremiás 17:9). Az alázat, a szelídség a kulcsa, hogy a Szentlélek egy igazán gyönyörű, krisztusi jellemet alakítson ki bennünk.
Megkéred Jézust, hogy vegye el büszke vágyaidat, énközpontú ambícióidat és az elsőbbség szeretetét belőled? Megkéred, hogy mától kezdve a kedvesség, szelídség és alázatosság gyakorlásával cserélje le benned ezeket?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Dicsérem Istent, hogy nemcsak minden reggel, hanem minden pillanatban megújul az Ő gyengéd irgalma irántunk. Szavakkal ki sem fejezhető, mennyire jó a családomhoz és hozzám. Áldom érte az Urat!” (Claudia P.)
·       „Hálás vagyok a Mindenhatónak a 100 napos imaalkalomért. Ez minden nap arra buzdít, hogy tegyek meg valami újat, vagy vegyem észre az új változásokat más hívőkben. Aztán rájövök, hogy amit láttam, gyakorlatilag válasz volt a 100 napos ima imakérésére. Csodálatos szemlélni, ahogy a Szentlélek dolgozik!” (Rose K.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk Jézushoz, hogy tegyen bennünket alázatosakká és szelídekké.
·       Imádkozzunk a közelmúltban árvizektől sújtott ugandai egyháztagokért Kelet-Afrikában. A sebes áradások sokuk házát elpusztították. Sokan váltak hajléktalanokká a karantén kellős közepén.
·       Imádkozzunk az adventista tanárokért világszerte, akik közül sokan anyagi nehézségekkel szembesülnek, most, hogy nem dolgozhatnak.
·       Imádkozzunk a fiatalokért, hogy ráébredjenek: fontosabb Istent szolgálni, mint a világot.1 megjegyzés: